Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Saxion University of Applied Sciences

Saxion University of Applied Sciences
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Девентер
  • Адрес P.O. Box 501 7400 AM Deventer
  • Телефони +31 570 603789

Saxion University of Applied Sciences е една от най-големите институции за висше образование на територията на Нидерландия. Понастоящем в неговите три модерни кампуса, намиращи се в градовете Девентер, Енсхеде и Апелдоорн, се обучават повече от 22 000 души, включително от много страни по света. Престижното холандско висше учебно заведение предлага отлични англоезични бакалавърски, магистърски и MBA програми и специализации в области като бизнес, икономика, мениджмънт, туризъм, изкуства, технологии, инженерство, здравеопазване, игри и много други.

Saxion University of Applied Sciences има под различни други имена дълга и богата история, водеща своето начало от 1875 година. Под сегашния си вид този престижен холандски университет функционира от 1998 г. след сливането на две съществували дотогава висши учебни заведения - Hogeschool Enschede и Hogeschool Ijselland. Постепенно под настоящата си марка висшето училище си завоюва на международно ниво отличното име на един от най-добрите нидерландски ВУЗ-ове в сферата на приложните науки. Кампусите на университета в Девентер, Енсхеде и Апелдоорн са изключително модерни и предлагат отлични условия за нормалното провеждане на образователния процес. Тези академични корпуси се намират на час, час и половина път от основни холандски градове като Амстердам, Ротердам, Утрехт, Хага и т.н. Университетът има съществен принос за развитието на местната икономика и работи в тясно сътрудничество с различни представители на националния и международен бизнес.Saxion University of Applied Sciences предлага отлични бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят в най-разнообразни сфери на академичното знание. Понастоящем в него се обучават над 2500 студенти от около 55 различни националности. С всяка година броят на англоезичните курсове и специализации в това висше учебно заведение за приложни науки стремително се увеличава. В университета образователният процес се провежда в една истинска интернационална атмосфера, в рамките на малки групи, в които има чудесни условия да се обръща необходимото внимание на всеки един отделен студент. Обучението в рамките на Saxion University of Applied Sciences има също така подчертано практическа насоченост, ориентирана към изискванията на съвременния международен пазар на труда и в него се набляга изключително много на подготовката на бъдещото кариерно развитие на студентите. Образованието предлагано от висшето учебно заведение има и подчертано интернационален фокус. Към него са изградени редица отлично работещи специализирани институционални звена за подпомагане на чуждестранните студенти. В рамките на Saxion University of Applied Sciences функционира и организацията наречена Friends of Saxion International Students, представляваща една истинска социална мрежа за оказване на всякакъв вид помощ на неговите възпитаници от чужбина. В университета е успешно въведена и т.нар. Buddy програма, в рамките на която по-старите студенти се грижат за успеха и просперитета в обучението на новодошлите такива.

Един от най-добрите и престижни нидерландски университети за приложни науки Saxion University of Applied Sciences предлага множество отлични бакалавърски, магистърски и МВА курсове и специализации на кандидат-студентите от целия свят. Всички програми, дипломи и сертификати са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Бакалавърските специализации на висшето учебно заведение продължават обикновено три години, а магистърските му курсове са 1,5-2 г.Saxion University of Applied Sciences предлага редица англоезични програми (като броят им се увеличава с всяка изминала година) от повече от десет години. Заради високото качество на образователния процес в университета, той постепенно си завоюва особено голяма популярност в чужбина. Понастоящем в него се обучават студенти от около 55 държави в света като: България, Русия, Германия, Норвегия, Китай, Полша, прибалтийските републики, Румъния, Турция, Индия, Япония, Бразилия и т.н. Saxion University of Applied Sciences предлага бакалавърски, магистърски и МВА програми и специализации в сфери на академичното знание като икономика, мениджмънт, туризъм, изкуства, технологии, инженерство, бизнес, здравеопазване, игри и т.н.
Учебната година в Saxion University of Applied Sciences се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Паралелно с главните специализации и програми в това висше учебно заведение неговите възпитаници имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове, насочени към повишаването на техните лингвистични, образователни, академични, научноизследователски и професионални компетенции и квалификации, които да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички програми, сертификати и дипломи на Fontys University са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Въпреки, че не разполага със собствени общежития, Saxion University of Applied Sciences активно помага на своите студенти идващи от чужбина по въпросите на тяхното възможно най-добро и пълноценно битово устройване на територията на холандските градове, в които висшето учебно заведение има кампуси. Във всички тези населени места университетът тясно си сътрудничи с локалните институции и агенции, които се занимават с проблемите на студентското настаняване. С помощта на администрацията на Saxion University чуждестранните му възпитаници могат да си намерят подходящо устройване най-малкото в самостоятелни стаи, разполагащи с всички необходими удобства, в рамките на колективно наети апартаменти с обща кухня и санитарни помещения. Този вид стаи имат основни битови съоръжения като легло, столове, шкафове, бюро и т.н. Въпросните апартаменти обикновено разполагат и с безжичен бърз и постоянен Интернет. С проблемите на студентското настаняване в рамките на Saxion University of Applied Sciences се занимава специализираният му отдел наречен Saxion housing office. Първокурсниците на висшето учебно заведение пристигащи от чужбина е най-добре да се обърнат за съдействие към това административно звено, колкото се може по-бързо, след като разберат, че са приети за студенти, за да могат сътрудниците му да подберат най-удобния вариант за тях за битово устройване, съобразно тяхното желание, вкус и нужди.

Студентите на Saxion University of Applied Sciences имат възможност активно или за удоволствие и разтоварване да се занимават с най-разнообразна по вид спортна дейност и физическа активност. Това става факт, благодарение на различните, разполагащи с най-модерни съоръжения зали и центрове, в няколкото холандски града, в които са разположени кампусите на висшето учебно заведение. С техните собственици университетът е сключил споразумения за използването на предлаганите от тях услуги от страна на възпитаниците му на преференциални цени. Администрацията на Saxion University по време на учебната година и ваканциите организира и множество състезания и турнири по най-разнообразни видове спортове с общонационално и международно студентско участие, както и екскурзии до знакови и интересни туристически и културни дестинации в цяла Нидерландия и зад граница.