Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Fontys University of Applied Sciences – Tilburg

Fontys University of Applied Sciences – Tilburg
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език, Немски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Тилбург
  • Телефони 08850-74044
  • Уебсайт www.feht.nl

Fontys University of Applied Sciences – Tilburg е част от престижната нидерландска верига университети Фонтис. Тя представлява най-големият комплекс от висши учебни заведения в сферата на приложните науки на територията на Холандия. Fontys University предлага на кандидат-студентите от целия свят над двеста бакалавърски специализации в области като социални дейности, икономика, технологии, педагогика и здравеопазване, както и магистратури по електронен бизнес, информационни системи, IT-технологии и много други. Fontys University of Applied Sciences – Tilburg е сред най-добрите в Европа и света в сферата на висококачественото образование по приложни науки. Той редовно е нареждан от специалистите сред водещите висши училища в тази област на планетата, в рамките на различни академични рейтинги и класации, поради което е особено популярен в чужбина и в него се обучава голям брой студенти от всички континенти.

Обучението в Fontys University се извършва от висококвалифицирани преподаватели в рамките на малки групи, в които се отделя изключително много внимание на нуждите и потребностите на всеки един отделен студент. За оценките на курсовите и дипломните работи и проекти на възпитаниците му, както и в рамките на образователния процес, нерядко се привличат външни експерти и изтъкнати академични специалисти от други висши учебни заведения. Fontys University of Applied Sciences – Tilburg работи и в тясно сътрудничество с представители на националния и международен бизнес, което открива немалко възможности пред студентите, по отношение на бъдещата им професионална реализация. В повечето престижни рейтинги и класации за висше образование университетът се нарежда сред първите 60 професионални висши учебни заведения в света. За популярността на Fontys University зад граница спомага много и фактът, че множество негови програми и курсове, освен на холандски език, се преподават и на английски и немски. В университета залагат много на модерните възможности, които предлага интернет и електронното обучение, което прави образованието му особено достъпно, съвременно по дух и функционално.Кампусът на Fontys University в Тилбург разполага с всички необходими съвременни удобства за един пълноценен студентски живот. В това академично звено на веригата университети Фонтис се изучават множество англоезични програми приоритетно насочени към нуждите на чуждестранните студенти. Тези видове специализации са много разнообразни и са ориентирани изцяло към изискванията на съвременния интернационален пазар на труда – в сфери от счетоводство до международно бизнес законодателство.

Един от най-престижните университети в европейски и световен мащаб в сферата на приложните науки - Fontys University of Applied Sciences – Tilburg предлага над двеста висококачествени бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят, повечето от които се преподават и на английски език (а редица от тях и на немски). Всички специализации, дипломи и сертификати на висшето училище са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Бакалавърските специалности на висшето учебно заведение се изучават в продължение на три години, а магистратурите му са 1,5-2 г.Предлаганите повече от 200 бакалавърски специализации на Fontys University са в сфери като технологии, икономика, социална дейност, здравеопазване, педагогика и много други. В добавка към тях висшето учебно заведение провежда и редица престижни магистърски курсове в области като мениджмънт и информационни технологии, информационни системи, електронен бизнес и др. Всички програми на университета се реализират в тясно сътрудничество с водещи научни специалисти и компании в съответната сфера. Те се провеждат с помощта и на разнообразните странични академични и научноизследователски центрове на висшето училище. По време на учебния процес в университета Фонтис широко се използват възможностите, които се предоставят от навлизането на съвременните методики и технологии в областта на педагогиката, както и тези на електронното обучение и Интернет.Наред с отличните си класически бакалавърски и магистърски специалности, Fontys University of Applied Sciences – Tilburg предлага и различни видове професионални магистратури, по-кратки курсове за следдипломна квалификация и т.н. Всички студенти на Университета Фонтис получават също така разширено приложение към своята диплома. Това е специален официален документ, представляващ сертификат, в който се описва на английски език, природата, нивото, съдържанието и статута на полученото образование и академична степен от съответния випускник на висшето учебно заведение. Fontys University of Applied Sciences – Tilburg предлага и някои уникални за мрежата от висши училища Фонтис англоезични програми. Това са бакалавърските специализации по цирково изкуство и пърформанс, както и магистратурата по специална и инклузивна педагогика.
Учебната година в Fontys University of Applied Sciences – Tilburg се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Успоредно с основните специализации и програми в това висше учебно заведение неговите студенти имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове, насочени към повишаването на техните академични, лингвистични, образователни, научноизследователски и професионални компетенции и квалификации, които да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички програми, сертификати и дипломи на Fontys University са изцяло адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Хостели
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Fontys University of Applied Sciences – Tilburg предлага на възпитаниците си множество разнообразни варианти за удобно и функционално битово настаняване. Макар, че не разполага със собствени общежития, висшето учебно заведение активно помага на студентите си от чужбина да си намерят подходяща за вкуса и изискванията им квартира на територията на град Тилбург. Горепосоченото се реализира посредством разнообразни частни агенции за устройване, с които висшето училище си сътрудничи или то посредничи за преките контакти и договарянето със собственици на кооперации, резиденции, апартаменти и квартири, с които отново Fontys University свързва учащите се. За тази цел към Fontys University of Applied Sciences – Tilburg функционира и специализирано Международно бюро. То помага на студентите от чужбина да се устроят битово възможно най-добре в границите на Тилбург. Благодарение на дейността на това бюро, възпитаниците на университета могат да разчитат на настаняване най-малкото в самостоятелна стая с използване на общи допълнителни помещения с други учащи се. Тази институция към Университета Фонтис функционира като посредник между студентите и собствениците на частни имоти и квартири, агенции и др. С последните висшето учебно заведение е сключило предварително договори за сътрудничество. Без подобен вид компетентна помощ е много трудно учащите се сами да си намерят подходящо настаняване, особено ако не могат да разчитат на подкрепа от страна на техни сънародници, пребиваващи за постоянно в Холандия. От висшето учебно заведение съветват студентите възможно най-бързо да подават заявка за настаняване до Международното бюро към университета, преди началото на съответната учебна година. Най-добре е при първокурсниците това да стане веднага, след като те разберат, че са приети да се обучават в Fontys University of Applied Sciences – Tilburg. Крайните срокове за подаване на заявки за настаняване до Международното бюро на висшето учебно заведение е 15 юни за есенния семестър и 17 декември за пролетния.

Студентите на Fontys University of Applied Sciences – Tilburg имат възможност активно или за удоволствие да се занимават с най-разнообразна по вид спортна дейност и физическа активност. Това става факт с помощта на най-различните центрове и зали, намиращи се на територията на град Тилбург, със собствениците на които висшето учебно заведение има сключени споразумения за използването на модерните им спортни съоръжения на преференциални цени. Администрацията на Fontys University организира по време на учебната година и ваканциите и множество екскурзии за студентите му до знакови и интересни туристически и културни дестинации в цяла Холандия и чужбина.