Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Open University of the Netherlands

Open University of the Netherlands
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Университет
  • Град Хеерлен
  • Адрес Open Universiteit, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen
  • Телефони 045 - 576 2222

Open University of the Netherlands (Open Universiteit Nederland) е отличен холандски университет за дистанционно обучение, чиято централа се намира в град Хеерлен, провинция Лимбург. Неговите възпитаници от Нидерландия и чужбина имат възможност да получат едно висококачествено висше образование на световно ниво, без да има нужда дори за целта да напускат домовете си. Open Universiteit Nederland в рамките на учебния процес използва най-модерните методи за дистанционно обучение, свързани с възможностите, които предоставя интернет и с организирането на регулярни вечерни семинари или онлайн дневни сесии.

Open University of the Netherlands приема първите си студенти през есента на 1984 година и постепенно се налага като основен лидер в сферата на дистанционното висше образование не само в страната на лалетата. Понастоящем в него се обучават към 19 100 студенти от различни националности от около 700 души висококвалифициран преподавателски и академичен състав. Open Universiteit Nederland от своето създаване до наши дни функционира като независимо висше учебно заведение, което получава своето финансиране от холандското правителство. Администрацията му е разположена в град град Хеерлен, намиращ се в провинция Лимбург, в най-южната част на Нидерландия. Университетът разполага общо с 12 учебни центъра и няколко такива за поддръжка разпръснати из цялата страна, както и с 6 подобни академични звена разположени във Фландрия (Белгия) и едно на Антилските острови.Open Universiteit Nederland определя своята мисия, като фундаментално важно усилие в национален и международен контекст по посока на повишаването на достъпността до качествено висше образование на най-различни слоеве на населението и на най-широк кръг хора от всички възрасти, независимо от това, къде и при какви социални условия живеят. Предлаганото от университета престижно обучение е съобразено както с интересите и нагласите на неговите студенти, така и с нуждата те да придобият необходимите квалификации и умения, за да бъдат напълно и успешно конкурентоспособни на съвременния европейски и световен пазар на труда. Успоредно с това възпитаниците на Open University of the Netherlands имат богати възможности и за развиване на научноизследователска и други видове академична и образователна активност.Понастоящем към Open University of the Netherlands функционират седем факултета под формата на отделни висши училища – Висшето училище по мениджмънт, Висшето училище по културни науки, Висшето училище по информатика, Висшето училище по естествени науки, Висшето училище по психология, Висшето училище по право и Висшето училище по педагогика. Учебният процес в техните рамки често пъти се осъществява в тясно сътрудничество с националните бизнес и търговски среди и компании, както и в него участват академични специалисти от други нидерландски университети. Към Open Universiteit Nederland функционират и два престижни научноизследователски и експертни центъра - The Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) и The Ruud the Moor Centre. Open University of the Netherlands предлага висококачествено висше образование под една модерна и функционална форма, която е много удобна за неговите студенти. По официални данни, понастоящем около 70 процента от възпитаниците на университета за дистанционно обучение работят, докато пълноценно участват в учебния процес.

Един от най-известните и висококачествени университети за дистанционно обучение в световен мащаб - Open University of the Netherlands предлага чудесни възможности за записване на множество отлични специализации и курсове в редица сфери на академичното знание. Неговите програми, както и издаваните от него дипломи и сертификати, са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA) и се признават навсякъде по света. Бакалавърските специализации на Open Universiteit Nederland са обикновено с продължителност три години, а магистратурите - 1,5-2 г.Open Universiteit Nederland предлага три типа висококачествени образователни програми. Първият вид от тях са бакалавърските и магистърските специализации на висшето училище за дистанционно обучение. Open University of the Netherlands предлага притежаващи всички необходими акредитации програми за бакалаври и магистратури в области като: право, икономика, бизнес и публична администрация, инженерство, науки за околната среда, културология, психология и педагогика и т.н. От есента на 2002 година всички подобни специализации на този холандски университет са изцяло адаптирани към изискванията на модерното европейско и световно висше образование. Вторият тип програми предлагани от Open Universiteit Nederland са съкратените такива. Те включват къси образователни курсове, както и подобни за допълнителна квалификация и т.н. Този вид специализации обикновено се провеждат в тясно сътрудничество с други престижни висши учебни заведения, професионални университети, управителни органи на именити фирми и компании и др. Освен горепосочените два типа академични програми, възпитаниците на Open University of the Netherlands могат да запишат и повече от 300 вида курсове от различни модули. Те са част от модерната система на университета за предоставяне на кредити за разнообразните студентски специализации или са насочени към придобиването на допълнителни квалификации.През последните години броят на англоезичните програми и курсове на Open Universiteit Nederland непрекъснато се увеличава. Изпитите в рамките на това висше училище за дистанционно обучение се провеждат обикновено в различните офлайн центрове на университета, като при невъзможност от страна на студентите да ги посетят, могат да бъдат договорени и различни допълнителни опции за явяване (като например в посолствата на Нидерландия и т.н.) Понастоящем към Open Universiteit Nederland функционират следните отделните академични звена: Висшето училище по информатика, Висшето училище по естествени науки, Висшето училище по психология, Висшето училище по право, Висшето училище по мениджмънт, Висшето училище по културни науки и Висшето училище по педагогика. Open University of the Netherlands има и два модерни научноизследователски центъра - The Ruud the Moor Centre и The Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC).
Учебната година в световноизвестния холандски университет Open University of the Netherlands се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Паралелно с главните програми и специализации в Open Universiteit Nederland възпитаниците му могат да се запишат и на множество допълнителни учебни занимания в редица разнообразни области на академичното знание, които са насочени към повишаването на техните лингвистични, научноизследователски, професионални, образователни и други компетенции, включително по време на лятната ваканция. Всички бакалавърски и магистърски специализации на Open University of the Netherlands са напълно съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).