Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Wageningen University and Research Centre

Wageningen University and Research Centre
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Университет
  • Град Вагенинген
  • Адрес P.O. Box 9101 6700 HB Wageningen The Netherlands
  • Телефони +31 317 484 848

Wageningen University and Research Centre (Wageningen UR, WUR) е престижен нидерландски държавен академичен център, намиращ се в град Вагенинген, провинция Гелдерланд. Той се състои от Университета Вагенинген, висшето училище наречено Van Hall-Larenstein School of Higher Professional Education и бившият висш институт по селскостопански науки - Dienst Landbouwkundig Onderzoek към холандското министерство на земеделието. Wageningen UR е прочут в цяла Нидерландия и чужбина с високото качество на предлаганото от него образование в сфери като природните науки, естествените науки и т.н. Той е световноизвестен и с широкомащабните си научни изследвания. WUR също така е признат от специалистите за един от най-добрите университети в света в областта на земеделието и селскостопанските науки. Понастоящем в това висше учебно заведение учат около 9600 студенти, които се обучават и подпомагат от общо 6500 души административен и преподавателски състав. В Wageningen University получават своето престижно образование и млади хора от над сто националности от всички континенти (както и 44 на сто от докторантите му са чужденци).

Wageningen UR е създаден още през 1918 година под името Нидерландски селскостопански университет, в качеството на наследник на основаното през 1876 г. Висше земеделско училище в същия град. В престижния международен рейтинг на висшите учебни заведения Times Higher Education World University Rankings за миналата година университетът заема 75-то място в света (17-ти е в сферата на естествените науки – най-добрият резултат от ВУЗ-овете на континентална Европа). В класацията Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan, Wageningen UR е втори в областта на селскостопанските науки на планетата (след американския University of California, Davis). В рамките на друг много престижен световен рейтинг - Shanghai Index, университетът е класиран на 37-о място в сферата на естествените науки и земеделието.Wageningen University and Research Centre е първото холандско висше учебно заведение, което въвежда модерната ECTS система, по времето когато тя вече е получила световно признание и широко одобрение за своето разпространение от представителите на Европейската комисия, като гарант на високото качество на предлаганото висше образование в държавите от ЕС. Горепосоченият факт спомага за изграждането на интернационалния профил на този престижен ВУЗ и привличането на множество студенти от чужбина, както и подпомага в значителна степен студентската и академична мобилност. В рамките на Университета Вагенинген функционират редица висококачествени научни звена и институти, както и голям брой различни студентски съюзи, организации и клубове по интереси, развиващи активна и разнообразна дейност.

Един от най-добрите и престижни холандски университети – Wageningen University предлага отлични специализации в редица сфери на академичното знание. Неговите програми, както и издаваните от него дипломи и сертификати, са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA) и се признават навсякъде по света. Бакалавърските курсове в рамките на Wageningen UR обикновено са с продължителност от три години, а магистърските специализации - 1,5-2 г.Университетът Вагенинген предлага едно висококачествено висше образование на световно ниво. Освен, че, например, в сфери като земеделие и селско стопанство той е обявен за един от лидерите в международен мащаб, това е първото учебно заведение в Нидерландия, което въвежда модерна европейска система ECTS. Wageningen University понастоящем предлага около 18 отлични бакалавърски програми, както на нидерландски, така и в една голяма част на английски език. Този вид специализации са с продължителност три години, обучението по тях започва през месец септември и те носят по 180 ECTS кредита. В областта на икономиката и обществените науки Wageningen UR предлага бакалавърски програми по бизнес и търговия, икономика и политика, международно развитие и т.н. В сферата на здравеопазването – по здравеопазване и обществени проблеми и по хранене и здраве. В областта на технологиите – по селскостопанска техника, биотехнологии, хранителни технологии и молекулярни естествени науки. В сферата на екологията и науките за околната среда – по специалността почви, вода и атмосфера, гори и опазване на природата, международни територии и воден мениджмънт, ландшафтна архитектура и пространствено планиране и науки за околната среда. И накрая в областта на науките за животните и растенията – биология, науки за биологичната продукция, науки за животните и науки за растенията.Wageningen University предлага и около 28 престижни магистърски специализации. Този вид програми се преподават изключително на английски език и имат подчертано международен образователен профил. Магистратурите на Wageningen UR започват през месец септември, продължават две години и носят на студентите 120 ECTS кредита. Университетът Вагенинген предлага чудесни магистърски специализации в области на академичното знание като: земеделие и инженерство на биологичните ресурси, науки за животните, аквакултури и мениджмънт на водните ресурси, биоинформатика, биология, биотехнологии, климатология, комуникационни науки, развитие и селскостопански иновации, науки за земята и околната среда, науки за храненето и храните, мениджмънт на хранителното качество, безопасност на храните, хранителни технологии, гори и опазване на природата, гео-информационни науки, хидрология и качество на водата, науки за международното развитие, международни територии и воден мениджмънт, ландшафтна архитектура и планиране, туризъм, почивно дело и развлекателна индустрия, мениджмънт, икономика и търговски науки, метеорология и качество на въздуха, молекулярни науки за живота, хранене и здравеопазване, органични земеделски култури, общество и публично здравеопазване (независима специализация в рамките на програмата мениджмънт, икономика и търговски науки), биотехнология на растенията, науки за растенията, науки за почвите (специалност земя и почви) и мениджмънт на околната среда в градски условия. Wageningen University предлага и множество разнообразни докторантски програми, които са с продължителност от четири години и имат силно научноизследователска насоченост. Те се провеждат към всяко едно от шестте висши училища на Университета Вагенинген. Към Wageningen UR функционират и редица престижни научни институти, които са прочути заради качествата на дейността си в цяла Европа и света.
Учебната година в Wageningen University се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Успоредно с основните курсове и специализации в Университета Вагенинген студентите му имат възможност да се запишат и на редица допълнителни учебни занимания в множество разнообразни сфери на академичното знание, които са насочени към повишаването на техните професионални, лингвистични, научноизследователски, и образователни компетенции, включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на Wageningen UR са изцяло адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Wageningen University е първият холандски университет, който въвежда в рамките на своята учебна дейност модерната ECTS система.

 • Общежитие
 • Приемно семейство
 • Частни квартири
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Wageningen University предлага множество варианти за функционално и удобно битово устройване на своите възпитаници. Висшето учебно заведение гарантира на студентите идващи от чужбина място в самостоятелна стая, ако те подадат навреме своите заявки за това (непосредствено след като получат писмо с уверение, че са успешно приети в университета). Ако интересът към тази опция е прекалено голям, както понякога се случва особено в началото на съответната учебна година, то на чужденците обучаващи се в Wageningen UR се гарантира най-малкото място в комбинирана стая с друг студент. На последната възможност се гледа само като на временно решение, докато не се освободи друга самостоятелна стая. Студентите на Wageningen University имат възможност да се настанят в общежитията в рамките на самия кампус или на територията на град Вагенинген, който е едно красиво, модерно и уютно студентско градче. Последната опция е свързана с битово устройване в индивидуално или колективно наета частна квартира или апартамент или в къщата на приемно семейство и т.н.

Възпитаниците на Wageningen University могат през свободното си време активно или за разтоварване и удоволствие да се занимават с различни видове спортна дейност и физическа активност. Това става с помощта на редицата спортни съоръжения намиращи се на територията на неговия модерен кампус. Те са разположени в рамките на специализирания център за физическа активност към Университета Вагенинген наречен „Де Бонкерд”. Той се намира в самия център на кампуса на Wageningen UR, в непосредствена близост до трите сгради на студентските му общежития. Центърът осигурява модерна спортно-техническа база на възпитаниците на висшето учебно заведение, както и участие в множество клубове по интереси, посещаване на курсове с висококвалифицирани инструктори и треньори, ползване на услугите на плувен басейн и т.н. Студентите на Wageningen University имат възможност да практикуват спортове като: бадминтон, фехтовка, тенис на маса, водна топка, бойни изкуства, спортна гимнастика, баскетбол, плуване, фрисби, лека атлетика, спортно катерене, волейбол, хандбал, футбол и др. Администрацията на Университета Вагенинген редовно организира и екскурзии за учащите се до редица интересни и знакови културно-исторически места, региони и туристически забележителности в цяла Нидерландия и чужбина. За осигуряването на участие на студентите в множество академични състезания и спортни прояви през цялата година (в страната на лалетата и зад граница) се грижи и още едно специализирано звено към висшето учебно заведение, което дори функционира като самостоятелна фондация - Sportfoundation Wageningen University.