Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Maastricht University

Maastricht University
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Университет
  • Град Маастрихт
  • Адрес P.O. Box 616 6200 MD Maastricht
  • Телефони +31 43 388 5388

Maastricht University (UM) е престижен холандски държавен университет, вторият най-млад от този тип в Нидерландия. Висшето учебно заведение е създадено през 1976 година, първоначално под името Rijksuniversiteit Limburg, като през 1996 г. то придобива настоящето си наименование, но на холандски език - Universiteit Maastricht. През 2008 г. университетът се преименува отново, като новото му име вече е англоезично - Maastricht University, с което се подчертава съвременният му, международен профил и характер. Понастоящем в UM се обучават повече от 14 400 студенти, 43 процента от които са чуждестранни граждани, от около 3900 души висококвалифициран преподавателски и академичен персонал. В момента към половината бакалавърски програми на Maastricht University се провеждат изцяло на английски език, както и повечето от магистърските и докторантските специализации в това именито европейско висше училище.

От 2010 година насам Maastricht University има шест факултета, в рамките на които се предлагат 17 бакалавърски и 56 магистърски програми, както и няколко Ph.D. такива. Цялостната образователна система (наречена The Problem-Based Learning system) наложена в Университета Маастрихт е подчертано насочена към практиката, с оглед на една последваща пълноценна професионална и кариерна реализация на неговите възпитаници. UM през последните няколко десетилетия традиционно присъства в челото на множество национални и международни рейтинги и класации в сферата на висшето образование. Според последната класация на изданието Elsevier, бакалавърските програми на университета - Econometrics and Operations Research, International Business and Medicine са обявени за най-добри в Холандия сред себеподобните си за миналата година. Бакалавърската програма Health Sciences от своя страна е обявена също за най-престижна от преподавателите от тази сфера в Нидерландия. В най-новата класация на световните университети QS World University Rankings Maastricht University е поставен на 109-то място, което е един забележим напредък (през 2006 г. UM в същия рейтинг е 172-ми). Пак според експертите на QS World, медицинските програми на университета са сред топ 20 в здравното образование в цяла Европа, в сферата на клиничната медицина. В класацията на световните висши учебни заведения Shanghai Ranking, Maastricht University се намира в първите триста на планетата, като особено са подчертани неговите научноизследователски и академични достойнства. Според рейтинга на изданието Financial Times, магистърската програма на университета по Международен бизнес е наредена сред първите 28 в света. В рамките на класацията на Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) различните специализации на UM по хуманна медицина, икономика, бизнес, политология, компютърни науки и психология също заемат челни позиции в своите области. И не на последно място, в престижната класация Keuzegids Hoger Onderwijs за тази година Maastricht University е нареден в топ 3 на най-добрите холандски висши учебни заведения. Също в първата тройка в Нидерландия са цели 13 от общо 16-те му бакалавърски програми. Седем от тях са дори лидери в своите области в Холандия – по европеистика, европейско право, иконометрика, международен бизнес, европейско обществено здраве и т.н.Университетът Маастрихт има два модерни и разполагащи с всички необходими съвременни удобства за един пълноценен и модерен студентски живот, кампуси. Първият от тях се намира в центъра на едноименния холандски град (City Centre Campus), а другият е разположен в югоизточната част на това красиво населено място (Randwyck campus). На територията на последния функционира и модерната университетска болница, с помощта на която се осъществява практическата част на редица медицински специализации и програми на висшето учебно заведение. През последните години Maastricht University откри и няколко национални и международни центъра. Единият от тях се намира в холандската провинция Лимбург, в град Венло, вторият е в белгийската столица Брюксел, а третият – в Бангалор, Индия. През последното десетилетие Maastricht University си създаде едно отлично име в Европа и света и понастоящем в него учат множество студенти от всички континенти.

Понастоящем Maastricht University (UM) предлага в рамките на своите шест факултета 17 бакалавърски, 56 магистърски и няколко отлични докторантски програми. Над 43 на сто от студентите на университета в момента са чужденци, като висшето учебно заведение има подчертано международен характер. Това намира израз във факта, че повечето му бакалавърски и магистърски програми се преподават, освен на холандски и изцяло на английски език. Всички програми, дипломи и сертификати на Университета Маастрихт са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Бакалавърските специализации на UM продължават обикновено три години, а магистърските му курсове са 1,5-2 г.Факултетът на Maastricht University по изкуствата и социалните науки предлага две основни бакалавърски програми – Изкуства и култура и Европеистика. Магистърските специализации провеждани в неговите рамки са по: Европейски анализи, Европеистика, Европейски обществени дейности, Изкуства и културно наследство, Мениджмънт и образование, Европейски изследвания в областта на обществото, Наука и технология, Изкуства и науки и Медийна култура. Факултетът предлага и две програми от типа „M.Phil degree” – Култури и изкуства и Науки и технологии, както и докторантската специалност Изкуства и социални науки. В него се провеждат и редица по-кратки курсове за допълнителна или предварителна квалификация в области като: Изкуства и култура, Европеистика, Глобализация и разнообразие, Европейско управление, Право и провеждане на политики, Живот и науки за живота, както и в сферата наречена Crucial Differences.Факултетът по психология и неврология на UM е специализиран в две съвременни области на психологията – когнитивната психология и биологичната психология. Също така в него има три магистърски програми от различен тип – едногодишната по психология, предлагаща шест други видове специализации – по неврофизиология, психология на развитието, когнитивна неврология, здравна и социална психология, психология и право и организационна психология. Този факултет в сътрудничество с факултета по Здраве, медицина и науки за живота предлага и двегодишна магистърска специализация наречена Когнитивна и клинична неврология (разклоняваща се в четири подспециализации – когнитивна неврология, фундаментална неврология, неврофизиология и психопатология). Там се изучава и двегодишната магистърска програма Съдбена психология. Както всички специализации в останалите факултети на Университета Маастрихт и в това академично звено към UM разнообразните видове курсове се провеждат на базата на образователната методика наречена Problem-Based Learning (PBL), която е запазената марка на холандския Maastricht University.Световноизвестното висше училище за бизнес и икономика към Маастрихтския университет от своя страна също предлага четири отлични бакалавърски програми (B.Sc.) на студентите от целия свят. Това са Международен бизнес (IB), Икономикс и бизнес икономикс, Фискална икономика и Иконометрика и операционни проучвания. Висшето училище към UM същевременно предлага и множество магистърски специализации в редица области на бизнеса и икономиката. Maastricht University School of Business and Economics (SBE) работи в активно сътрудничество, включително осъществява съвместни програми, с други 48 престижни международни бизнес училища, между които RSM Erasmus University, INSEAD, IMD, бразилското FGV, London Business School и т.н., както и с именити университети от типа на McGill University (MMICC) и University of Southern California (USC). Юридическият факултет към UM предлага чудесни специализации по европейско и международно право, които се преподават на английски език. Най-известната от тях е European Law School (ELS). Правният факултет предлага и множество програми профилирани в областта на националното холандско право, както и редица магистърски курсове на английски. Факултетът по хуманитаристика и науки също провежда доста специализации на световно образователно ниво. Към този сегмент на висшето учебно заведение функционират и редица допълнителни престижни академични звена като: University College Maastricht (UCM), Department of Knowledge Engineering (DKE), International Centre for Integrated Assessment and Sustainable Development (ICIS), Maastricht Graduate School of Governance и Maastricht Science College (MSC). Факултетът по здравеопазване, медицина и науки за живота, открит през 2007 година, за относително краткото си съществуване се нарежда след най-добрите в Нидерландия и Европа (той е наследник на основания през 1976 г. местен медицински факултет). Понастоящем в него се обучават близо 2000 студенти от целия свят от 1200 души академичен и специализантски персонал. Към него функционира и изключително модерната университетска болница (Academic Hospital Maastricht), създадена през 1991 г. Според специалистите, медицинският факултет към UM е уникален в Европа, защото предлага много широка палитра от отлични програми и специализации, включително на английски език. Студентите на това академично звено на Университета Маастрихт имат чудесната възможност по време на своето образование да съчетаят солидната си теоретична подготовка с практиката на млади специализанти в редица области на здравеопазването и медицината.
Учебната година в Maastricht University (UM) се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Паралелно с главните програми и специализации в Университета Маастрихт, неговите възпитаници могат да запишат и множество допълнителни курсове за повишаване на техните лингвистични, образователни, научноизследователски и професионални компетенции и квалификации, които да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички специалности, сертификати и дипломи на Maastricht University са напълно съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Maastricht University предлага редица възможности за удобно и функционално студентско настаняване. Администрацията на висшето учебно заведение активно подпомага и насочва възпитаниците му в процеса по намирането на най-добрия вариант за тяхното битово устройване. Това може да стане чрез посредничеството и на различни онлайн и офлайн агенции. Студентите на Университета Маастрихт обикновено живеят в центъра на града или в удобна близост до кампусите на висшето училище. Те най-често се нанасят в студентски резиденции и къщи или колективно или индивидуално наети квартири – стаи и апартаменти.

Възпитаниците на Maastricht University могат да се занимават активно или за удоволствие с най-различни видове спортна дейност и физическа активност. Това става факт с помощта на модерните съоръжения, намиращи се на територията на неговите кампуси, както и в рамките на редица центрове, зали и комплекси в град Маастрихт, с които ръководството на висшето учебно заведение е сключило споразумения за използването на базата им на преференциални цени. Студентите на Университета Маастрихт имат възможност да се занимават със спортове и дейности от типа на: аеробика, колоездене, модерни танци, улични танци, айкидо, атлетика, бадминтон, балет, бални танци, фехтовка, фитнес, баскетбол, капоейра, бокс, джудо, карате, планинско катерене, спортна гимнастика, хандбал, кондиционна подготовка, ръгби, сърф, лодки, футбол (включително в зала), йога, салса, плуване, водна топка, тенис, тайчи, бягане, триатлон, волейбол, хокей, пилатес, скуош и много други. Ръководството на Maastricht University организира в течение на учебната година и ваканциите и множество екскурзии за учащите се до знакови и интересни туристически и културни дестинации в цяла Холандия и чужбина.