Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

ECOLE NOUVELLE DE LA SUISSE ROMANDE

ECOLE NOUVELLE DE LA SUISSE ROMANDE

Училището Екол Нувел е основано през 1906 година. То е разположено на хълмовете на град Лозана наблизо до Женевското езеро, във френската част на Швейцария. То е член на Асоциацията на частните училища. Пансионът има възможност да поеме 40 момчета и момичета над 13 години и се намира на територията на училището. За учениците има и добре оборудване учебни зали, спортни зали и зали за трениране, тенискорт.

Висококвалифицираните педагози обучават и възпитават 400 ученици. Учебната програма се формира, като се отчитат индивидуалните потребности на всеки ученик. Учениците се настаняват в едно, дву и три местни стаи, като са под непрестанното, денонощно наблюдение на персонала. Семейната атмосфера на училището осигурява усещането за безопасност, грижа и поддръжка. В това училище стремежът на педагозите е да формират у децата любов към ученето, любознателност, аналитични способности и инициативност. Училището е оборудвано с компютърни зали, лаборатории, библиотеки, студия, мултимедиен център.

Обучението от 3 до 6 години включва занимания по английскли език, комбинирани с различни активитети и обедна почивка. Обучението на учниците от 7 до 10 години включва изучаване на английски или немски език, различни активитети и обедна почивка. Обучението на учениците на възраст 11-14 години включва изучаване на английски, немски език, основи на латинския и гръцкия език, география на английски език, както и допълнителни активитети. Програмите могат да се изучават на английски и френски език. Изучават се и основни предмети като математика и изкуства. Програмите за 15-18 годишните включват изучаване на езика и допълнителни активитети за получаване на една от следните дипломи: Swiss Maturity или the International Baccalaureate. Могат да се изучават изкуства, езици, история, география, икономика, биология, физика, химия, математика и др., като се избират 4 предмета, които да влязат в плана на обучение за International Baccalaureate и 7 дисциплини за Swiss Maturity.
Учебната година тук се дели на два учебни срока или семестъра. Със завършването на Екол Нувел, учениците имат възможност да получат, както Swiss Maturity, така и International Baccalaureate (IB)(двуезични – английски и френски).

    >Общежитие

Студентите се настаняват в дву- и триместни стаи, а е възможно е по един човек в стая. Стаите са уютни и удобни и карат учениците да се чувстват като удома си.

Спортовете, достъпни за учениците са: ски, плуване, мини – голф, футбол, волейбол, атлетика, стрелба с лък и др.