Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

BRILLANTMONT INTERNATIONAL SCHOOL

BRILLANTMONT INTERNATIONAL SCHOOL

Лозана се намира на брега на Женевското езеро и населението й наброява 250 000 човека. Градът с основание може да бъде наречен студентски: тук има няколко университета със световна слава, като например Федералното политехническо училище в Лозана, Училището за хотелски бизнес, Университетът в Лозана и Международният институт по мениджмънт. В града има още много музеи, културни и спортни учреждения. Brillаntmont International School е разположено в центъра на град Лозана, на пет минути пеш от търговската зона на града. Местоположението на училището е също твърде привлекателно, както и чарът на културните традиции и качеството на живота, на които се наслаждават учениците му. В училището учат 150 ученика, като 50 от тях са настанени в пансион. Brillantmfnt International School е създадено през 1882г., като пансионат и училище за момичета, но развивайки се в новото време, училището става смесено, чиито ученици получават дипломи, които се признават от всички университети.

Училището е многонационално и в него учат деца от различни култури, като по този начин то представлява своеобразен обмен на идеи на деца от различен произход и от различни страни. Училището се стреми да развива у своите възпитаници индивидуалност и чувство на отговорност, което им позволява впоследствие да имат значителна роля в обществото и да запазят своя уникален характер. Методиката на училището се изгражда предимно върху развитието на критичното мислене, отколкото на запомняне. Училището поощрява учащите, които имат собствено мнение и не се страхува да изискват това от тях. Отговорността, с която подхожда училището към образованието и възпитанието на своите ученици, могат да бъдат илюстрирани с думите на директора на училището Франсуа Фрей – Югнен: „Времето прекарано в нашето училище - трябва да се превърне в уникален опит в процеса на израстване на подрастващите – нашите ученици. Поощряваме техния стремеж да учат, да развиват естественото си любопитство и чувството за отговорност, ние сме длъжни да им дадем добри базови знания, за да могат да продължат по-нататък професионалното си обучение и да заемат активна позиция в съвременното общество. Когато нашите випускници напускат училището, те вече са се превърнали в част от голямата общност от няколко хиляди бивши ученици, които получават огромно удоволствие от срещата със своите съвипускници в целия свят, като споделят радостта от спомените от пребиваването си в Brillantmont.

За програмата на обучението на училището е характерен индивидуалният подход към всеки ученик. С пристигането в училището, детето попада в клас, който съответства на неговите способности. Диалогът между училището, учащите и семейството позволява да се определи по какъв начин може да се извлече максимална полза от предложените курсове, което съответства на задачите, които са определени от момента на постъпването.
Преподавателите в училището са специалисти с висока квалификация, които притежават голям педагогически опит, а малкият размер на класовете им позволява да отделят максимум внимание на всяко дете.
Личният наставник, отговаря за група от пет учащи, като той съпровожда и поддържа всеки от тях в интелектуалното развитие и да следи за поведението в училището.
Училището предлага обучение на високо ниво на английски език. Учащите могат да изберат между Британската програма, която готви за Кеймбриджкия международен изпит – GCSE и A-Level, а също и Американската програма, която предполага получаването на диплома и полагане на изпити към Съвета на Колежите в САЩ (PSAT, SAT, TOEFL, AP). През последните две години от обучението, с учениците работят специално подготвени педагози, които помагат при избора на университета и постъпването в него.
Независимо от това, каква е избраната програма, за всички деца е задължително изучаването на френски език.

    >Пансион

В училищния комплекс цари топла, семейна атмосфера, особено внимание се отделя на всяко дете, което действително да се чувства тук комфортно. Този подход е характерен и за отношенията между децата, които се на пълен пансион и за тях училището е мястото, където те учат и живеят. Учащите се хранят заедно в училищната столова. За децата постоянно се грижат възпитатели, които живеят целогодишно в училищния комплекс. Те следят за самочувствието на учениците, стараят се децата да се чувстват комфортно като в семейна обстановка, в която всички свободно изразяват своето мнение и развиват увереност в себе си и уважение към другите. Във всяка сграда на пансиона има правила, които съдействат за възпитаването на самодисциплина у децата. Децата живеят в различни сгради в зависимост от възрастта и пола. Разпределени са по един човек в стая, или по двама и трима в стая. За всяка възраст ключови изисквания са вежливостта, уважението към другите, точността.

Училището отделя особено внимание на физическото и културното развитие на детето. Естествено обкръжение са спортните съоръжения в училището, което идеални условия за занятия по тенис, баскетбол, волейбол, футбол, хокей. Често се организират походи сред природата, където учащите могат да се занимават с каране на велосипед, бягане или да се пързалят на ски. Езерото има всички условия за видндсерфинг, плуване и други водни спортове. В събота и в неделя, в зависимост от годишното време, училището предлага допълнителни занятия със спорт: ски, сноуборд, параглайсинг, водни ски, велосипед, планински разходки, алпинизъм, рафтинг и много други. По време на ваканциите училището организира екскурзии и културни пътувания из Швейцария и Европа, например в Париж и Милано. Лозана е идеалното място за развитието на артистичните способности на децата. Всяка неделя те имат възможност да ходят на театър, на кино или на концерт. Наред с това, за децата са създадени различни кръжоци по интереси: учениците могат да се занимават с музика, балет, театър, фотография, компютри, кулинария, кино средства за масово осведомяване.