Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Немски за всеки

Немски за всеки

Хайделберг се намира в югоизточната част на Германия и на юг от Вийсбанд и Франкфурт. Градът е много известен не само със своя университет, но и с историческите си забележителности, замъци, църкви. Обстановката и духа на града ще ви помогнат да се отпуснете и да се съсредоточите върху изучаването на немския език. Учебната база е много подходяща за това, тъй като е снабдена с модерна техника и апаратура, която спомага за по-лесното усвояване на материала. Разбира се преподавателите са много добри и ще ви напътстват и дават съвети за по-лесното запомняне на материала. Класните стаи са светли и просторни. В тях могат да се обучават не повече от 15 човека, което спомага за по-добрата комуникация в час. Освен забавните моменти по време на лекциите вие ще имате и много възможности за опознаване на местните забележителности в компанията на международните курсисти. Това несъмнено ще ви остане като спомен за цял живот, защото вие ще обикаляте магазините, ще се веселите, ще посетите замъците и по този начин ще станете много по-отворени за немската култура и бит.

На седмица вие ще имате 24 учебни часа, които ще се провеждат предимно сутрин от 9 часа до 13:15 и в петъците до 12:20. Вие ще попаднете в група, в която ще се обучават не повече от 15 курсиста. Задължително условие е да владеете немски език и да сте поне ниво А2. Малкият брой участници в групите ще ви позволи да вземате повече участие и да сте по-активни. Това ще ви помогне при упражненията за говорене и в дискусиите, които ще се водят по време на занятията. През почивките и особено в следобедните часове вие ще имате шанса да се запознаете и да общувате с вашите колеги от групата и същевременно да опознавате местната култура и бит.

Цели и задачи на обучението

Обучението има за цел от една страна да ви запознае с местната култура и бит и от друга страна да ви помогне да усъвършенствате вашите комуникативни умения и знания по немски език. В течение на програмата вие ще посетите много известни забележителности, ще се запознаете с много интересни хора от цял свят и ще станете много по-уверени в собствените си възможности да водите кореспонденция и разговори на немски език.

Планирани резултати от курса

В края на програмата вие ще можете много по-уверено да използвате езика. Разговорите, които ще провеждате, ще станат по-пълни. Вие ще владеете нова лексика и ще прилагате много по-лесно научената в класните стаи граматика. Освен това вие ще се запознаете в детайли с обстановката в Хайделберг и Германия и ще сте много по-компетентни що се отнася до немската култура.

Процес на обучение

Обучението ще се провежда в сутрешните часове от деля до обяд. То ще преминава под формата на вземане на нова граматика и лексика. Веднага след това вие ще упражните вашите знания по време на дискусиите с преподавателите, където вие ще бъдете насърчавани да говорите. Не се изключва и правенето на диктовки, което е най-ефикасния метод за усвояване на новите думи. По време на престоя ви в Хайделберг вие ще бъдете заобиколени изцяло и във всеки един момент от немскоговорящо население. Ще бъдете принудени да общувате на немски, както по време на екскурзиите, така и когато си купувате храна и пазарувате в моловете и магазините. По този начин ще попаднете в реална обстановка, където ще имате възможност да демонстрирате своите познания и умения, придобити по време на курса.

Контрол на обучението

В самото начало на програмата вие ще трябва да държите входящ тест за определяне на вашето ниво по немски език. На база резултатите ви, веднага ще бъдете разпределени в група, в която нивото на останалите курсисти ще бъде сходно на вашето собствено. Също така в програмата са заложени и няколко текущи контролни работи, с помощта на които вие ще видите до колко добре сте усвоили материала и на какво ниво се движите в групата.

Хайделберг се намира в югоизточната част на Германия и на юг от Вийсбанд и Франкфурт. Градът е много известен не само със своя университет, но и с историческите си забележителности, замъци, църкви. Обстановката и духа на града ще ви помогнат да се отпуснете и да се съсредоточите върху изучаването на немския език. Учебната база е много подходяща за това, тъй като е снабдена с модерна техника и апаратура, която спомага за по-лесното усвояване на материала. Разбира се преподавателите са много добри и ще ви напътстват и дават съвети за по-лесното запомняне на материала. Класните стаи са светли и просторни. В тях могат да се обучават не повече от 15 човека, което спомага за по-добрата комуникация в час. Освен забавните моменти по време на лекциите вие ще имате и много възможности за опознаване на местните забележителности в компанията на международните курсисти. Това несъмнено ще ви остане като спомен за цял живот, защото вие ще обикаляте магазините, ще се веселите, ще посетите замъците и по този начин ще станете много по-отворени за немската култура и бит.