Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Езикова програма-Опознай Лондон и научи английски език!

Езикова програма-Опознай Лондон и научи английски език!

Sprachcaffe London е едно от езиковите училища, където може да подобрите знанията си по английски, както и да се подготвите за някои важни езикови тестове. Сградата на училището разполага с приятни класни стаи, с мултимедийни устройства. Квалифицирани преподаватели се грижат да усвоите знанията, като не ви натоварват, а се стараят да ви забавляват. Обстановката за обучение е приятелска и приятна за учениците.РОДИНА® – България – тел. 0700 1 84 48

Летни езикови ваканции в чужбина!

За повече информация: 02/ 9888 604

Стандартният курс по английски език се състои от сутрешни или следобедни занимания, в които преподавателите по избрана от тях методика обучават курсистите. Всяка седмица е с по 20 учебни часа, като те са разпределени по равно на ден. Съботата и неделята са предвидени за забавления за учениците, за спорт, екскурзии и разходки.

Цели и задачи на обучението

Подобряване на знанията по английски език и надграждане на достигнатото ниво на владеене на английски език.

Планирани резултати от курса

Свободно провеждане на разговор и комуникация с чужденци. Свободно разбиране на английски език и развиване на способности за четене и писане на английски език.

Процес на обучение

Обучението се състои в по 4 уч. ч. на ден като часовете се провеждат 5 дни в седмицата. Преподавателите правят подготовка на литературата и учебниците, които ще се използват за провеждане на курса.

Контрол на обучението

РОДИНА® – България – тел. 0700 1 84 48

Летни езикови ваканции в чужбина!

За повече информация: 02/ 9888 604

Sprachcaffe London е едно от езиковите училища, където може да подобрите знанията си по английски, както и да се подготвите за някои важни езикови тестове. Сградата на училището разполага с приятни класни стаи, с мултимедийни устройства. Квалифицирани преподаватели се грижат да усвоите знанията, като не ви натоварват, а се стараят да ви забавляват. Обстановката за обучение е приятелска и приятна за учениците.РОДИНА® – България – тел. 0700 1 84 48

Летни езикови ваканции в чужбина!

За повече информация: 02/ 9888 604