Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Започна приемът в УНСС. Ректорът Борисов застава зад платеното обучение.

1
2
3
4


Днес пред Дарик радио председателят на Съвета на ректорите професор Борислав Борисов, който е и ректор на УНСС, заяви, че платеното обучение е добър начин университетите да се справят с икономическата криза. Така те ще могат да си върнат орязаните средства от държавната субсидия след актуализацията на бюджета. Според него, обаче платената форма на обучение трябва да обхваща десет процента от държавната поръчка за прием на студенти във висшите училища. До 7 юли ще се приемат документи за класиране и за явяване на изпитите от редовната кандидатстудентска кампания в УНСС, предаде агенция Фокус. Изпитите са на 10 юли (събота) – по математика, на 11 юли (неделя) – по чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски език), на 13 юли (вторник) – по български език и литература, на 15 юли (четвъртък) – по география на България, на 17 юли (събота) – по история на България, на 18 юли (неделя) – по икономика, на 20 юли (вторник) – по журналистика (писмен) и на 25 юли (неделя) – по журналистика (устен). И през тази година в УНСС могат да кандидатстват само кандидат-студенти, които отговарят на условието да имат минимален бал от 8 (осем) единици, образуван като сума от оценките им от матурите: по български език и литература и по математика или по български език и литература и по история. Приемът в УНСС е по професионални направления. След втората учебна година студентите се класират по успех в желаната от тях специалност. Всеки кандидат-студент има право да кандидатства в едно или няколко професионални направления и поднаправления. В УНСС се приемат студенти в шест професионални направления: “Икономика” – 31 специалности. (В рамките на това професионално направление има четири поднаправления: “Икономика и бизнес” – 21 специалности, “Финанси, счетоводство и контрол” – 3 специалности, ”Икономика с чуждоезиково обучение” – 3 специалности, “Икономика с преподаване на английски език” – 4 специалности), “Администрация и управление” – 3 специалности”, “Политически науки” – 3 специалности, “Право” – 1 специалност, “Обществени комуникации и информационни науки” – 1 специалност, “Социология, антропология и науки за културата” – поднаправление “Социология/Икономика и общество” – 1 специалност. През тази година в поднаправление “Икономика с преподаване на английски език” освен досегашните три специалности - “Икономика”, “Международни икономически отношения” и “Финанси и счетоводство”, ще се приемат студенти и в “Бизнес информатика”. В Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково ще се приемат студенти в професионалните направления “Икономика” – 1 специалност, и “Администрация и управление” – 1 специалност. За първи път през тази година УНСС се проведе електронен единен приемен изпит. Така нашият университет стана първият в България, който проверява знанията на кандидат-студентите не само чрез познатата тестова книжка на хартиен носител (тестове по подобие на SAT), а и чрез компютър. През учебната 2010/2011 година ще бъдат приети 3565 студенти, 150 от които с дистанционна форма на обучение.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+