Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

200 хиляди студенти за последните две години са взели пари от ЕС

1
2
3
4


През 2008 и 2009 г. почти 200 хиляди студенти са се възползвали от финансовата поддръжка на Европейския съюз, което е с почти девет процента повече от предишния двугодишен период. Финансирането на обучението и практиките в чужбина се е осъществявало в рамките на програмата „Еразмус”. Най-много стипендии са получили тези студенти, които са решили през миналата година да карат практика в чуждестранни компании. Още 36 хиляди млади хора са имали възможността да продължат образованието си в една от 31-те държави от ЕС, а също така в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Турция. Според официалните данни, 168 200 студенти са използвали програмата „Еразмус” за съфинансиране на своето обучение в чужбина, което е продължило около половин година. Най-много учащи се във висши училища са се възползвали от въпросната програма във Франция (28 300), Германия (27 800) и Испания (27 400). Най-примамливи дестинации за студентите извън родината им са били университетите на Испания (33 200 са се записали там), Франция (24 600) и Германия (22 000). Програмата „Еразмус” традиционно дава възможност на младежите да обменят знания и опит. Участвайки в нея, всеки студент, от втори курс нагоре, има възможност в течение на един семестър да учи или да отиде на практика в едно от висшите учебни заведения на държавите от Европейския съюз и да получава стипендия в размер 500 евро месечно.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+