Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Събития и новини от УНСС

1
2
3
4


Тези дни бяха изпъстрени със събития в Университета за национално и световно стопанство. Първо администрацията на висшето училище обяви откриването на нова магистърска програма – „Национална сигурност”. С Решение на АС от 28.04.2010 г. е одобрен учебен план и от 2010/2011 г. предстои прием в магистърска програма по „Национална сигурност". Обучението ще надгражда достигнатото образователно ниво в специалностите в областите на висше образование Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Сигурност и отбрана". В обучението по специалността участват преподаватели от различни области на знанието и специалисти с практически опит в службите за сигурност. Амбицията на катедра «Международни отношения» е да се изградят компетентни експерти, притежаващи професионални знания и способности, управленска култура и лидерски качества за адекватен отговор на предизвикателствата пред националната сигурност в съвременния сложен и променящ се свят, да бъдат част от експертна общност с нов подход към сигурността, включващ нейните традиционни и модерни граждански аспекти. Възможностите за реализация на завършващите включват: централни и местни структури на държавни институции (МВнР, МВР, МО, ДАНС, МИЕТ и др.) и други звена с функции в сферата на националната сигурност; ръководители и изпълнители на различни дейности, свързани със сигурността на държавни и частни фирми; експерти в неправителствени организации, в структури на ЕС по проблемите на националната и международната сигурност. Ръководството на УНСС отчете и успешно приключване на важен проект. Институтът за следдипломна квалификация - отделение при УНСС, съвместно с Министерството на труда и социалната политика обявява успешното приключване на проект BG EIF 2007/01-01 "Интеграцията на имигрантите в България" по проект на Единния интеграционен фонд в България. Възложителят, в лицето на МТСП, с официално писмо призна проекта за успешно финализиран и бяха извършени последните финансови преводи. По време на проекта, продължил шест месеца, през 2009/2010 година бяха направени анкети с повече от четиристотин имигранти пребиваващи в България, срещи на фокус-групи, съставени от представители на местна администрация и имигрантски общности, и бяха проведени две конференции по темата. Заключенията и докладите от изследванията са обединени в две издания - достъпни за желаещите в библиотеките на ИСК и УНСС. Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) утре, 19 юни организира доста полезният от практическа гледна точка семинар „Практически насоки при изготвянето на европейски проекти” (втора част). Той ще се проведе от 9.00 до 18.30 ч в зала 2015.Таксата за участие е 5 лева и се заплаща на място. Тя покрива само и единствено разходи за печатни материали, храна и напитки по време на кафе-паузите и обяда. САИМО и лекторите извършват безвъзмездно и на доброволен принцип предоставянето на информационната услуга. От УНСС заявяват, че са добре дошли са както участници присъствали на първия семинар, така и нови лица. Администрацията на УНСС анонсира и предстоящото провеждане на Дни на креативността. От 22 до 24 юни се провеждат дни с поредица събития, посветени на креативността като личностно умение, което човек развива и използва във всяка дейност на своя живот. Какво предвижда програмата на "Дни на креативността 2010"? На 22 юни ще има Тур на креативността със специалният гост Анди Грийн, световно признат специалист в областта на креативния маркетинг и пъблик рилейшънс, който ще открие събитието с темата "Чрез креативност към атрактивност: Как да използваме креативността?". За 23 юни е предвиден Майсторски клас "Креативност и комуникации" - 10.00-17.00 ч., на адрес ул. "Г. Бенковски" 11, ет. 3. На 24 юни ще има Бизнес закуска с Анди Грийн. Темата е "Креативността в полза на успешния лидер" - 10.00-11.00 ч., в Гранд хотел София, зала "Триадица". Също на 24 юни ще се проведе Арена на креативността - 14.00-17.30 ч., кино Арена-запад. Организаторите - APEIRON, с криейтив партньор McCann Erickson Sofia - са предвидили специални условия за участие на студенти, преподаватели и служители от висши учебни заведения в България. Повече информация за "Дни на креативността 2010" може да се намери на интернет адрес - http://www.bcreative.bg/.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+