Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Предлага се странна идея, относно сексуалното възпитание във филипинските училища

1
2
3
4


След като по-рано през седмицата стана ясно, че сексуалното възпитание във филипинските училища се отделя като самостоятелна учебна дисциплина, сега представители на правителството и някои международни организации налагат в публичното пространство на тази страна идеята новият предмет да се изучава изцяло... на английски език. По думите на защитниците на тази идея, така учениците ще бъдат мотивирани още по-успешно да усвояват този международен език, за да си служат свободно с него по време на часовете. От друга страна, по този начин донякъде могат да бъдат смекчени критиките на Католическата църква към сексуалното възпитание в училищата, защото, ако този предмет бъде изучаван на английски не всички филипински деца ще имат пълен достъп до новата за тях и неприемлива за католическата йерархия, информация.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+