Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Днес в СУ „Св. Климент Охридски” връчваха дипломи и анонсираха кръгла маса за стажантските програми

1
2
3
4


Днес в СУ бяха връчвани дипломи и бе анонсирано провеждането на кръгла маса по въпроса за стажантските програми и професионалната реализация на обучаващите се там. В Аудитория 272 на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се състоя тържествената церемония по връчване на дипломите за висше образование на студентите от Факултета по класически и нови филологии. Доц. дфн Петя Янева – декан на ФКНФ, откри церемонията с история за цар Ксеркс, който обожавал едно дърво, което намерил в пустошта на Либия и удивен от размерите му, разположил лагера си около него. Той украсявал дървото, отрупвал го с различни скъпоценности и дори му сложил пазач, да го пази и да се грижи за него. Но изяществото на дървото е в короната, в стеблото, в дълбоките корени. Доц. Янева направи паралел и изрази увереност, че през годните на студентите е била осигурена здрава почва, в която да пускат корените си, че не са били окичвани с пъстри дрънкулки на приятно звучащи кухи учебни дисциплини, макар с риск преподавателите да са изглеждали старомодни в очите на студентите си. Проф. дфн Анастас Герджиков – заместник ректор по акредитация и следакредитационен контрол на Софийски университет, припомни на завършващите, че освен, че са получили професионален път в живота, във Факултета по класически и нови филологии те са се развили като хора, научили са се сами да търсят познанието и да откриват и оценяват стойностните и трайните неща. От името на студентите слово произнесе студентка с отличен успех от специалност Японистика – Юлия Узунова. Тя постави акцент върху възможността, която са получили да се запознаят с други култури, да опознаят различията – познание, което се надява да запазят и развиват през целия си живот. Също днес бе анонсирано, че Факултетът по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски” организира кръгла маса, посветена на връзката между висшето образование и бизнеса и подобряване на практическата подготовка на завършващите специалисти. Събитието е свързано с изпълнението на проект „Стажантски програми за кариерни консултанти – модел на партньорство между студенти, работодатели и висши училища за развитие на конкурентноспособна работна сила”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 на Европейския социален фонд. Факултетът по педагогика подготвя бъдещи изявени специалисти в областта на образованието, помагащите и консултантски професии в уникална палитра от бакалавърски, магистърски и следдипломни квалификационни програми по специалностите Педагогика, Социални дейности и Неформално образование. Кръглата маса ще се проведе 7 юни 2010 г. от 10:00 часа в Конферентната зала.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+