Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Известни руски университети идват на изложението „Образование без граници”

1
2
3
4
5


Три известни и качествени руски университета Best Replica Watches ще вземат участие в деветото поредно издание на изложението за обучение у нас и в чужбина - „Образование без граници” (18-20 октомври, НДК). Първият от тях е Петрозаводският държавен университет. Това е именито руско висше учебно заведение от класически тип, основано през 1940 г. в Петрозаводск – столицата и най-големият град в Република Карелия. Университетът има 13 класически факултета (и такива за повишаване на квалификацията), 94 катедри, няколко централни института и множество други автономни структурни подразделения и звена. Към настоящия момент Петрозаводският държавен университет предлага висококачествени бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от цяла Русия и всички континенти. В числото на специалностите на висшето учебно заведение се нареждат и курсове по: агрономство, земеустройство и кадастър, зоотехника, селскостопански стоки, експертиза на хранителни стоки, механизация на селскостопанското производство, геология, геофизика, география, планинско дело, обща история, руска история, история на страните от Северна Европа, архивистика, лесоинженерни науки, промишлен транспорт, геодезия, технология на металите, целуозно-хартиена и дървообработваща промишленост, математически дисциплини, информатика и математика, медицински специалности (вкл. неврология и психиатрия, педиатрия, акушерство и гинекология, семейна медицина, лъчева диагностика и терапия, фармакология и много други), политология и международни отношения, социология, социална работа, западни езици, архитектура, строителни специалности, физика, електроника, руски език и литература, немска, скандинавска, финска и класическа филологии, руски език като чуждестранен, химия, ботаника, зоология, екология, икономика и финанси, мениджмънт, счетоводство, право и юридически дисциплини, педагогика, психология, изобразително изкуство и дизайн в педагогиката, обучение по технически дисциплини, физическа култура, спортни дисциплини, туризъм и много други.

 

Вторият участник от руска страна на изложението «Образование без граници» - Саратовският държавен университет Н.Г. Чернишевски (СГУ) е едно от най-старите и прочути висши учебни заведение в Русия. Понастоящем това престижно и именито висше училище представлява един от най-големите образователни и научни центрове в страната. Саратовският университет предлага общо 88 отлични по качество бакалавърски и магистърски специалности на кандидат-студентите от целия свят в различни сфери на академичното знание в своите 29 факултета и 155 различни катедри и филиали. СГУ, според националните представителни образователни рейтинги и класации, се намира в топ 15 на най-добрите висши училища в Русия. Неговите възпитаници традиционно жънат големи академични и професионални успехи, включително в рамките на множество международни конкурси и съревнования (например, в областта на компютърните технологии). През 2010 г. Саратовският държавен университет Н.Г. Чернишевски е официално обявен от руските власти и за изследователски университет от общонационално значение. Това признание става факт, благодарение на мащабната и многопосочна научноизследователска дейност на това висше учебно заведение. СГУ предлага на кандидат-студентите отлични бакалавърски  програми и магистратури в сфери на университетското знание от типа на: биология, география, геология, механика, математика, социология, чуждестранни езици (и педагогически специалности свързани със същите), компютърни науки, информационни технологии, нанотехнологии, биомедицински технологии, педагогика, специална педагогика, психология, физика, философия, икономика, право и много други.

 

Последният, трети участник от руска страна на изложението „Образование без граници” е Санкт-Петербургският държавен електротехнически университет ЛЕТИ. Това е едно от най-добрите и престижни висши учебни заведения в Русия функциониращи в сферата на приложните науки. ЛЕТИ има дългогодишна история и славни традиции в областта на висококачественото висше обучение, които започват още с основаването му в края на 19 век. През юли тази година, това висше училище е обявено след официален конкурс за един от водещите руски университети. За значимостта пък на този университет в миналото красноречиво говори фактът, че това е първият ВУЗ в Русия, който е бил наречен на името на Ленин след Октомврийската революция (1918 г.) Висшето учебно заведение, както и неговите възпитаници, са носители на множество награди от най-различни национални и международни образователни фестивали и разнообразни прояви с конкурсен характер. Санкт-Петербургският държавен електротехнически университет има и дългогодишни традиции и значителен принос за развитието на студентския спорт в регионален и общонационален мащаб. Понастоящем ЛЕТИ предлага на кандидат-студентите от целия свят висококачествени бакалавърски и магистърски програми и специализации в сфери на университетското знание от рода на: радиотехника, телекомуникации, електроника, физика, математика, компютърни технологии и информатика, изчислителна техника, информационни системи, биотехнически системи, икономика, мениджмънт, философия, социология, политология, чуждестранни езици, история на културата, държавата и правото, руски език, военно дело и много други.

 

Освен представителите на Русия на деветото издание на международното изложение „Образование без граници”, ще вземат участие и известни, и висококачествени висши учебни заведения на световно ниво от държави като: Германия, Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Финландия, Хърватска, Латвия и от цяла останала Европа, Украйна, Япония, България и др. Събитието ще бъде отразявано от над 60 национални и местни телевизии, радиостанции, списания, вестници, интернет портали и мрежи. Традиционното есенно издание на „Образование без граници” ще се проведе в Националния дворец на културата, от 18 до 20 октомври 2013 г. (работно време – от 10:00 до 19:00 ч., петък, събота и неделя). Входът за посетители е свободен след направена онлайн регистрация или на място по време на самото изложение.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:[email protected]

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+