Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Някои от българските участници на изложението „Образование без граници”

1
2
3
4
5


В списъка на българските участници на деветото поредно издание на най-голямото и успешно международно изложение за висше обучение у нас и в чужбина - „Образование без граници” (18-20 октомври, НДК) се нареждат имена като: Нов Български университет, Международната гимназия „Проф. д-р Васил Златарски“, Американският университет в България и Висшето Училище Международен Колеж – ВУМК. Нов български университет отдавна се е превърнал в запазена марка за висококачествено частно висше обучение в България. Централните му първи и втори учебни корпуси се намират в София, но той притежава и други такива в страната. НБУ има отлична материална база и образователна инфраструктура, собствена богата библиотека и издателство, като традиционно осъществява мащабна академична и научноизследователска дейност. Към настоящия момент в Нов български университет на година се обучават около 12 000 студенти в 37 бакалавърски, 69 магистърски и 26 докторантски програми.

 

НБУ има свой характерен почерк в предоставянето на алтернативно висше обучение в България, базирано на една подчертано либерална образователна философия. В нейния хоризонт общото развитие на личността в духовен аспект е тясно обвързано с конкретното придобиване на знания и по-тясната професионална специализация на студентите. Нов български университет вижда своята мисия в това да функционира като институция спомагаща за изграждането на едни отговорни за своето собствено развитие личности с предприемчив дух и нагласа. Същевременно НБУ се самодефинира като среда, която подготвя за живота в демократични условия, гражданско общество, пазарни отношения, европейско и световно интегриране едни социално ангажирани млади хора и специалисти. В академичната си дейност през изминалите години Нов български университет традиционно убедително се справя със задачата да бъде либерална академична институция, основана на връзката между образование, изследване и предприемчивост. Висшето учебно заведение се стреми и всячески да осигурява интердисциплинарно общо и тясно специализирано образование, основано на научни изследвания и на връзка с практиката. Университетът се грижи и за пълноценната бъдеща професионална и кариерна реализация на своите възпитаници, като от 2012 г. издава каталог на своите най-добри и успешни възпитаници. Последният има за цел да представи младите випускници на НБУ пред техните потенциални бъдещи работодатели от средите на българския и чуждестранен бизнес. Девизът на Нов български университет също отразява неговата либерална академична философия и гласи: „Ne varietatem timeamus“ — „Да не се боим от разнообразието“.

 

Друг традиционно силен участник, радващ се на голямо признание в целия свят, на изложението „Образование без граници” е Висшето Училище Международен Колеж – ВУМК. Висшето учебно заведение, притежаващо корпуси в София, Варна и Добрич, е модерно висше бизнес училище от изцяло нов за българските условия европейски тип. Основната му цел е да подготвя своите възпитаници за това да бъдат конкурентоспособни на международния пазар на труда и да отговарят на съвременните европейски пазарни изисквания. Висшето Училище Международен Колеж е основан през 1993 г. и през годините успява да се превърне в запазена марка за висококачествено висше образование на световно ниво в нашата страна. Цялостната му академична и образователна дейност, както и неговите програми и специалности, редовно заемат престижни места в най-различни международни рейтинги и класации в сферата на висшето бизнес образование. ВУМК активно си сътрудничи и предлага съвместни програми с различни западни университети с подобен на неговия профил. Едно от тези висши учебни заведения е, например, британския Cardiff Metropolitan University, UK. Тази практика позволява на възпитаниците на ВУМК да излизат с двойни дипломи след края на висшето си образование, което на свой ред носи на випускниците на колежа отлични перспективи по отношение на бъдещата им професионална реализация в международен план. Висшето Училище Международен Колеж понастоящем предлага висококачествени програми, курсове и специалности в области на знанието като: икономика, туризъм, администрация, управление и т.н. Същевременно голям брой от програмите на ВУМК се преподават изцяло на английски език, което носи на учащите се допълнително големи преимущества в контекста на една бъдеща тяхна кариерна реализация зад граница. Това обуславя и факта, че освен родни младежи, във висшето учебно заведение се обучават и голям брой чужденци от няколко континента, което създава в него една истинска интернационална, космополитна атмосфера.

 

От българска страна в „Образование без граници” участва и едно от най-добрите средни учебни заведения у нас - Zlatarski International School. Международна Гимназия Златарски е известна с това, че е първото училище в България (от 2003 г.), което предоставя възможност на учениците си (освен родна диплома) при завършването си да вземат и сертификат от типа International Baccalaureate (IB). Гимназията се ползва с отлично име в чужбина и със завиден международен авторитет, дължащ се на факта, че преобладаващото болшинство от неговите възпитаници, след като получат дипломата си от нея, продължават образованието си в едни от най-добрите и известни европейски и световни университети. Zlatarski International School е основано през 1995 г. и в него се обучават момичета и момчета (14-19 г.) освен от нашата страна и от редица други държави от рода на: Унгария, Израел, Южна Корея, Русия, Словения, Великобритания, Австралия, Чехия, Китай, Сирия и Турция. Една от основните цели на Международна Гимназия Златарски е да предложи на родния образователен пазар едно изключително качествено за българските условия образование, напълно отговарящо на най-модерните европейски и световни стандарти. Започналото през 90-те първоначално дейността си като английска езикова гимназия, учебно заведение, през 2010 г. се превръща и в първото българско училище, което получава оторизация да обучава по британските програми  IGCSE и A Levels. Последното обстоятелство го прави уникално за България, защото то интегрира родната образователна система с международната програма на International Baccalaureate и британската система за гимназиално образование – IGCSE и A Levels. Завършилите Zlatarski International School ученици получават две дипломи - българска за средно образование и международни – IB или A Levels. Международна Гимназия Златарски предлага на възпитаниците си и голям брой извънкласни дейности, които също са ориентирани към образователното израстване и академичната подготовка на учениците. Училището се слави с това, че предоставя отлична среда за развитие на своите ученици, с високия професионализъм на преподавателите си, със своята добра дисциплина и с подчертано индивидуалния подход към нуждите, нагласите и потребностите на всеки един отделен учащ се.

 

Последният участник на „Образование без граници”, който ще представим, е Американският университет в България. Това е едно от най-добрите и престижни родни висши учебни заведение – истински лидер в сферата на висококачественото висше обучение на световно ниво у нас. По официални статистически данни, випускниците на АУБ си намират най-често работа на водещи позиции в едни от най-успешните международни компании, в правителства и държавни администрации, и във влиятелни неправителствени организации по света. Също така, според официалната статистика, завършилите университета млади специалисти си намират най-бързо и лесно работа, като доходите им са най-високи, в сравнение с възпитаниците на останалите университети в страната. Централата на основания през 1991 г. American University in Bulgaria се намира в Благоевград. Най-характерното за това висше учебно заведение е, че то прилага в дейността си традиционния американски модел на образование на свободните изкуства, отличаващ се със съвместно съжителство на студентите в един модерен университетски комплекс с едни високи критерии за прием. Понастоящем в университета се обучават около 1100 студенти от България и още 45 държави в света (от пет континента). Във висшето учебно заведение цари една подчертано космополитна атмосфера, поради факта, че около 60 на сто от възпитаниците му са чуждестранни граждани. АУБ определя мисията си като предлагане на гражданите на висококачествено образование, с цел те да посрещнат предизвикателствата на прехода в Югоизточна Европа и да изградят общества, формирани върху принципите на демокрация, частната стопанска инициатива, гражданската отговорност и толерантност към различните култури. Образователният процес в American University in Bulgaria се провежда изцяло на английски език под ръководството на висококвалифицирани специалисти, учени и преподаватели от най-различни световни националности, имащи голям международен опит и солидно име зад граница.

 

Освен представителите на България, на деветото поредно издание на международното изложение „Образование без граници” ще вземат участие и именити, висококачествени висши учебни заведения от цяла Европа, САЩ, Канада, Австралия и Русия. Проявата ще се отразява от повече от 60 национални и местни телевизии, радиостанции, списания, вестници, интернет портали и мрежи. Превърналото се в ежегодна традиция есенно издание на „Образование без граници” ще се проведе в Националния дворец на културата, от 18 до 20 октомври 2013 г. (работно време – от 10:00 до 19:00 ч., петък, събота и неделя). Входът за посетители е свободен след направена онлайн регистрация или на място по време на самото изложение.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+