Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Най-добрите езикови училища в България на „Образование без граници”

1
2
3
4
5


Сред участниците от страна на България на деветото издание на най-представителното и мащабно международно изложение за висше обучение у нас и в чужбина - „Образование без граници” (18-20 октомври, НДК) ще бъдат и две от най-добрите родни езикови училища - American College Council и Департаментът за езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски“ (ДЕО-ИЧС). American College Council – ACС е профилиран и висококачествен езиков център, занимаващ се с подготовката на учащи се, които желаят да положат с успех тестове за получаване на сертификати от типа на: TOEFL, GMAT, SAT, IELTS и др. Учебното заведение подготвя и ученици за матура, както и кандидат-студенти за изпити провеждани на английски език в чужбина и у нас. В числото на преподавателите в American College Council влизат и множество висококвалифицирани специалисти с американски дипломи. Езиковото училище предлага и голям брой разнообразни допълнителни услуги от типа на: индивидуална помощ за кандидатстване в американски, европейски или български университети, предоставяне на възможности за международен младежки обмен, консултантска дейност и т.н. ACС има активни интернационални контакти и е участник в множество трансгранични мрежи с академичен и образователен профил, в рамките на които неговите възпитаници могат директно да черпят от опита, знанията и уменията на преподаватели, студенти и професионалисти от едни от водещите световни висши учебни заведения и компании. Особен интерес в дейността на American College Council представлява и услугата, която той предлага на клиентите си - специализирано езиково корпоративно обучение по месторабота. Това е една модерна практика, която навлиза все повече през последните години в България и вече се ползва с немалка популярност особено в средите на частните фирми и компании у нас.

 

Друг участник от нашата страна в изложението „Образование без граници” е Департаментът за езиково обучение при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ДЕО-ИЧС). Той е наследник и пряк носител на традициите в обучението по български език за чужденци, утвърдени в дългогодишната практика и дейност на Института за чуждестранни студенти (ИЧС). През изминалите десетилетия през ИЧС са преминали множество изявени наши специалисти - лингвисти, езиковеди, филолози и др. Институтът за чуждестранни студенти е основан през 1963 г., а през 1999 г. се присъединява към Софийския университет под формата на Департамент за езиково обучение. Понастоящем ДЕО-ИЧС е истински лидер в качественото чуждоезиково образование в България. В наши дни на базата на своята многогодишна история и славни традиции, той е един от най-модерните методически центрове у нас. В момента образователният процес в неговите рамки се основава на най-актуалните и авангардни методики за обучение по български език за чужденци и интензивно такова по чуждестранни езици. Към настоящия момент в ДЕО-ИЧС работят 89 преподаватели, от които 11 хабилитирани. Годишно през курсовете и програмите на департамента минават около 8000 души, като традиционно най-голям интерес представляват тези по чуждестранни езици за българи. ДЕО-ИЧС предлага висококачествени програми ориентирани, например, към нуждите на кандидатстудентските или кандидатгимназиалните кампании в България и чужбина, както и по отношение на успешното полагане на тестовете за вземане на различни езикови сертификати.

 

Сред световните езици, по които Департаментът за езиково обучение при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ предлага курсове се нареждат: английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, нидерландски, турски, арабски, новогръцки, руски, сръбски и хърватски, чешки, словашки, румънски и т.н. ДЕО-ИЧС същевременно функционира и под формата на международен лицензиран център, в който българите имат възможност да полагат тестове и съответно да получат престижни международни езикови сертификати, които са признати навсякъде по света. Така, например, българските граждани могат да получат в него сертификата за владеене на френски език TCF. Последният е широко признат от франкофонските университети, в европейските и международни институции, в чуждестранни фирми или такива със смесено представителство и участие, и т.н. Друг подобен сертификат е TCF-Квебек, който от 2007 г. насам се ползва от властите на канадската провинция Квебек, по отношение на имигрантските служби и въпроси. В Департамента за езиково обучение при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провеждат и ежегодните изпити по гръцки език на четири нива за сертификат, издаван от Центърът за гръцки език КЕГ Солун, под шапката на Министерството на образованието и вероизповеданията на Република Гърция. Не на последно място, ДЕО-ИЧС функционира и като лицензиран център за издаване на държавни дипломи от страна на Русия за знания по руски език (сертификатите ТРКИ).

 

Важна функция на Департамента е и ролята му на лицензиран център за ECCE - The Examination for the Certificate of Competency in English и ECPE - The Examination for the Certificate of Proficiency in English. ECCE е международно признат сертификат за средно ниво на знания по английски език и се издава безсрочно, като съответства на ниво B2 от общоевропейската езикова рамка. Институтът по английски език към Мичиганския университет е разработил специалния изпит за получаване на същия, който се провежда в ДЕО-ИЧС (тества четирите главни езикови умения: четене, писане, слушане и говорене, както и комуникативните способности на изпитваните). ECPE от своя страна представлява международно признат сертификат за професионално ниво на владеене на английски език, който също се издава без срок на валидност и съответства на ниво C2 от общоевропейската езикова рамка. Изпитът за него също се провежда в ДЕО-ИЧС и тестът за него е разработен и се оценява от Институтът по английски език към Мичиганския университет. Много важна характеристика на The Examination for the Certificate of Proficiency in English е, че резултатът от него може да се трансформира в такъв за получаване на сертификатите TOEFL и MELAB.

 

Освен участниците от родна страна, на поредното девето издание на международното изложение „Образование без граници” ще вземат участие и именити, и висококачествени висши учебни заведения от цяла Европа, САЩ, Канада, Австралия и Русия. Проявата ще се отразява от над 60 национални и местни телевизии, радио станции, списания, вестници, интернет портали и мрежи. Есенното издание на „Образование без граници” ще се проведе в Националния дворец на културата, от 18 до 20 октомври 2013 г. (работно време – от 10:00 до 19:00 ч., петък, събота и неделя). Входът за посетители е свободен след направена онлайн регистрация или на място по време на самото изложение.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+