Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Най-добрият медицински университет от бившия СССР идва на „Образование без граници”!

1
2
3
4
5


Най-добрият и голям медицински университет на цялата територия на постсъветското пространство - Донецкият национален медицински университет „Максим Горки” гостува на осмото поредно издание на най-представителното и популярно международно изложение за висше и средно обучение в чужбина провеждано у нас - „Образование без граници София 2013 - EBBS Education Fair 2013” (15-17 март 2013, София, НДК). Престижното висше учебно заведение е основано още през 1930 г. и благодарение на висококачествената си образователна, академична и научноизследователска дейност постепенно се налага като лидер в областта на висшето обучение по медицина в СССР. Основният кампус на университета се намира в украинския град Донецк. Висшето училище има общо осем факултета, 82 катедри, 115 клинични бази, отделна университетска клиника, както и профилирани академични звена по травматология, ортопедия, медицински и социални проблеми на съвременното семейство и т.н. Понастоящем в медицинския университет се обучават повече от 5000 студенти, между които и голям брой учащи се от множество страни по света. Преподавателският състав се състои от близо хиляда души – изтъкнати и висококвалифицирани специалисти в своите области, които се водят за едни от най-добрите в цяла Украйна. Общо досега през последните години диплома за завършено висше медицинско образование от Донецкия национален медицински университет „Максим Горки” са получили около 2100 чуждестранни студенти от 85 държави в света. Сред най-силните страни на висшето учебно заведение са области като: фармация, лечебно дело, педиатрия, стоматология, профилактика и обучение на медицински сестри.

 

Украинският университет предлага на кандидат-студентите от чужбина множество отлични и висококачествени програми и курсове от типа на: история на медицината, анатомия на човека, физическа култура, латински език и медицинска терминология, психология, педагогика, биохимия, медицинска биология, паразитология, генетика, медицинска биофизика, хистология, цитология, ембриология, медицинска информатика, медицина на катастрофите, физиология, оперативна хирургия и топографска анатомия, лъчева диагностика и терапия, микробиология, вирусология, имунология, пропедевтика на детските болести, пропедевтика на вътрешните болести, обща хирургия и анестезиология, патоанатомия, патофизиология, фармакология и медицинска рецептура, биостатистика, обща хигиена, хигиена на труда, хигиена на юношите и децата, урология, основни на стоматологията, фтизиатрия, болести на очите, акушерство, медицинска психология, нетрадиционна медицина с профил фитотерапия, социална медицина, организация на здравеопазването, психиатрия, наркология, неврология и медицинска генетика, кожни и венерически болести, лечебна физкултура и спортна медицина, военно-полева хирургия, секционна медицина, радиационна медицина, болести уши, нос и гърло, детска хирургия, съдебна медицина, епидемиология с профили епидемиология при екстрени условия и военна епидемиология, детски инфекциозни болести, професионални болести, ендокринология, онкология, рефлексотерапия, хирургия в болнични условия, педиатрия в болнични условия, болнична терапия с профили терапия при екстрени условия и военна терапия, гинекология, вътрешни болести с профил фтизиатрия, хирургически болести с профили детска хирургия и онкология, хигиена и екология, социална медицина с профили организация на здравеопазването и икономика и медицина, клинична имунология и алергология, реаниматология, клинична фармакология, хематология, основи на правото и законодателството в сферата на медицината и т.н. Студентите на висшето учебно заведение в края на своето следване се явяват на държавни изпити в следните области: детски болести и детски инфекциозни болести, акушерство и гинекология, хигиена, социална медицина и организация на здравеопазването, вътрешни болести, професионални и инфекциозни болести и хирургически болести и детска хирургия.

 

Освен представителите на Донецкия национален медицински университет „Максим Горки” на осмото издание на международното изложение „Образование без граници София 2013 - EBBS Education Fair 2013” ще представят своите оферти към родните кандидат-студенти и техните родители и едни от най-добрите и известни висши учебни заведения от държави като: Канада, Нидерландия, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Чехия, Оман, Русия, Япония, САЩ, Малта, Кипър, Литва, България и т.н. Най-голямото изложение за висше и средно обучение у нас и в чужбина провеждано в нашата страна ще приема гости и посетители на етаж 5 на Националния дворец на културата в София. Откриването на превърналия се в традиция популярен международен форум е от 11.00 ч. на 15 март в НДК, а работното време в рамките на проявата е всеки ден (петък, събота и неделя) от 10:00 до 19:00 ч.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+