Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Най-добрият баварски технически университет ще бъде представен на „Образование без граници”

1
2
3
4
5


 На седмото издание на най-голямото и успешно международно изложение за обучение в чужбина „Образование без граници” (19-21 октомври, НДК) едно от най-очакваните събития е представянето на висшите учебни заведения от немската федерална провинция Бавария, осъществяващо се благодарение на Германо-Българската индустриално-търговска камара. Един от най-големите и влиятелни университети в Германия и Европа, който в рамките на тази инициатива ще представи офертите си към родната кандидатстудентска аудитория, е изключително престижният Мюнхенски технически университет. Technische Universitat Munchen (популярен още под имена като TUM, University of Technology, Munich и Technical University of Munich) е световноизвестен като най-голямото и значимо немско висше учебно заведение в сферата на висшето техническо образование. Техническият университет Мюнхен е член на групата TU9 – престижно обединение на най-влиятелните и добри германски университети в горепосочената област. Technische Universitat Munchen е създаден през 1869 г. и през годините се утвърждава като водеща немска образователна институция. Понастоящем в него учат над 31 000 студенти от Германия и множество страни по света, които се обучават от около 14 000 души висококвалифициран преподавателски и научен състав. Броят на чуждестранните учащи се в известния технически университет е 4500 младежи, идващи от всички континенти.

 

В момента в рамките на своите 13 департамента Technische Universitat Munchen предлага висококачествени бакалавърски и магистърски специализации на световно ниво в области на академичното знание като: архитектура, бизнес администрация, химия, строително инженерство, електрическо инженерство, електронно инженерство, информатика и компютърни науки, математика, механично инженерство, медицина и здравеопазване, физика, науки за живота и храненето, педагогика, спортни науки и много други. Техническият университет Мюнхен има и няколко модерни и притежаващи отлична високотехнологизирана материална база и цялостна образователна инфраструктура, кампуси, намиращи се в Мюнхен, Гархинг и Вайхенщефан. Висшето учебно заведение традиционно се намира в челото на най-представителните и влиятелни академични рейтинги и класации за висше обучение на национално и международно ниво.

 

Technische Universitat Munchen е известен в целия свят и с мащабната си научноизследователска дейност. Към университета функционират научни и изследователски центрове от ранга на: TUM Institute for Advanced Study, Research Neutron Source "Heinz Maier-Leibnitz" (FRM II), Leonardo da Vinci-Zentrum fur Bionik, TUM Institute for Nanoscience and Nanotechnology (nanoTUM), Munich Center of Molecular Life Sciences и множество други. Мюнхенският технически университет има и голяма международна активност. Той работи в тясно сътрудничество с над 130 престижни висши учебни заведения от всички континенти, което заедно с традиционно отличното му партньорство с именити компании и влиятелни бизнес среди от Германия и чужбина носи допълнителни възможности за академичната, професионална и кариерна реализация на неговите випускници навсякъде по света. Седмото поредно издание на най-голямото и успешно международно изложение за обучение в чужбина, организирано у нас - „Образование без граници” ще се проведе между 19 и 21 октомври в Националния дворец на културата в София (откриването е от 11 часа, 19.10.2012 г.). На престижния интернационален форум тази есен ще вземат участие представители на известни и влиятелни висши учебни заведения от държави като: Германия, Швеция, Великобритания, САЩ, Япония, Финландия, Нидерландия, Гърция, Дания, Хърватско, Чехия, Турция и т.н.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+