Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

DANIA - Danish Academy of Business and Technology идва на „Образование без граници”

1
2
3
4
5


На седмото поредно издание на най-голямото и успешно международно изложение за висше обучение в чужбина провеждано у нас „Образование без граници” (19-21 октомври, НДК) представител на датското образование ще бъде престижното висше учебно заведение от страната на Андерсен - Dania - Danish Academy of Business and Technology. Известната Датска академия за бизнес и технология е създадена през 1989 година и в нея се обучават студенти от множество държави по света. Висшето учебно заведение притежава два модерни и отлично устроени кампуси, намиращи се в градовете Рандерс и Виборг. DANIA предлага на кандидат-студентите от целия свят висококачествени специализации и програми в области като пазарен мениджмънт, пиар и реклама, икономикс, туристически мениджмънт, хотелиерство и т.н. Danish Academy of Business and Technology работи в тясно сътрудничество с именити представители на националните и международни бизнес среди и компании. Благодарение на последните се осъществяват както редица програми и проекти със засилено студентско участие, така и стажовете и практиките на възпитаниците на висшето учебно заведение, което е една чудесна възможност за учащите се да срещнат потенциалните си бъдещи работодатели още на академичната скамейка. Въз основа на това според официалната статистика възпитаниците на висшето училище си намират бързо и лесно подходяща перспективна работа по специалността в кратки срокове след своето дипломиране.

 

Danish Academy of Business and Technology развива и голяма международна дейност и тясно си партнира с множество известни европейски и световни университети. Студентите на академията редовно прекарват най-малко по един семестър в други чуждестранни висши учебни заведения или отиват на специализация или на стаж в същите. В Датската академия за бизнес и технология се обучават учащи се от голям брой страни по света и в нея цари една истинска уютна и дружелюбна към чужденците космополитна, интернационална и мултикултурна атмосфера. Предлаганото от нея висококачествено висше образование има приоритетно практическа насоченост и е изцяло съобразено с модерните изисквания на съвременния международен пазар на труда. Поради това ежегодно висшето учебно заведение бива записвано от около 700 млади хора от целия свят. Преподавателския състав в рамките на академията е изключително висококвалифициран и изцяло съставен от изтъкнати датски и чуждестранни професори, учени и специалисти.

 

Възпитаниците на Danish Academy of Business and Technology успешно се реализират в бъдеще в професионални области като финанси, маркетинг, мениджмънт, IT технологии, бизнес, икономика и много други. Студентите на академията карат поне по един задължителен няколкомесечен стаж в престижна западна компания по време на своето следване. Датската академия за бизнес и технология предлага и две чудесни модерни програми преподавани изцяло на английски език - Marketing Management и Hospitality and Tourism Management. Седмото поредно издание на най-голямото и успешно международно изложение за обучение в чужбина, организирано в България - „Образование без граници” ще се проведе между 19 и 21 октомври в Националния дворец на културата в София (откриването е от 11 часа, 19.10.2012 г.). На престижния и мащабен интернационален форум тази есен ще вземат участие представители на известни и влиятелни висши учебни заведения от държави като: Великобритания, САЩ, Германия, Швеция, Япония, Нидерландия, Гърция, Дания, Финландия, Хърватско, Чехия, Турция и т.н.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+