Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

University of Borаs представя Швеция на изложението „Образование без граници”

1
2
3
4
5


На седмото издание на най-голямото и успешно изложение за обучение в чужбина провеждано у нас „Образование без граници” (19-21 октомври, НДК) представител на Швеция за пореден път ще бъде престижният University of Borаs. Като цяло висшето образование в тази скандинавска страна е една отлична опция за родните кандидат-студенти, тъй като в нея гражданите на държавите от Европейския съюз не плащат учебни такси. За сметка на това, учащите се имат възможност да получат висококачествени бакалавърски и магистърски дипломи в редица сфери на академичното знание. Това обстоятелство от своя страна пък е една отлична база за бъдеща кариерна и професионална реализация зад граница. University of Borаs е известен в родината си и в Европа с това, че по официални статистически данни випускниците му си намират най-бързо и лесно добра и перспективна работа по специалността в разнообразни местни и международни фирми и компании.

 

В момента в Университета Бурос се обучават повече от 15 000 студенти, включително от множество държави по света. Успехът на образователния процес във висшето учебно заведение се базира и на модерната му материална база и висококвалифициран преподавателски състав и се осъществява в рамките на неговите шест департамента и няколкото му висши университетски училища. Университетът Бурос предлага на кандидат-студентите от целия свят висококачествени бакалавърски и магистърски специалности в области от рода на: библиотечни науки, информационни науки, бизнес, информатика, инженерство, педагогика, поведенчески науки, текстил, медицина и здравеопазване и много други. University of Borаs е основан през 1977 година, първоначално под формата на шведско висше училище предлагащо основно обучение в сфери като библиотекарство и педагогика. С течение на времето той обаче значително увеличава кръга на академичната си дейност и се превръща в един от водещите университети в родината си в най-различни области на знанието (дори в едно от най-добрите шведски многопрофилни висши учебни заведения). През последните десетилетия Университетът Бурос успешно се стреми да развива и голяма научноизследователска активност. През годините висшето училище е получило много интересни и различни патенти в рамките на тази си дейност, свързана с разработването на полезни за общественото и икономическо развитие нови технологии от рода на завеси, които светят, когато се стъмни, пръстени измерващи мускулната сила, плат, променящ цвета си, когато звъни мобилен телефон и т.н. University of Boras участва и в по-мащабни проекти тясно свързани с развитието на локалната и национална икономика и инфраструктура като “Waste Refinery” и “Smart textiles”. Благодарение на активната си дейност, висшето училище често е определяно и като водещ научен, социален и културен фактор за развитието на своя географски регион. В рамките на последния бързо и лесно си намират работа, особено по специалности като мода и текстилна промишленост, випускниците на университета.

 

Висшето училище приоритетно произвежда млади и висококвалифицирани специалисти за нуждите на водещите локални и национални индустриални отрасли. Този факт улеснява изключително много проблема с качествените стажове и професионалните студентски практики, като възпитаниците на Университета Борас нерядко имат отличната възможност да срещнат потенциалните си бъдещи работодатели още на академичната скамейка. Чуждестранните кандидат-студенти обикновено считат висшето обучение в рамките на University of Boras за особено привлекателно и поради обстоятелството, че известният шведски ВУЗ предлага на учащите се и множество курсове за различни допълнителни квалификации в области като мениджмънт, право, бизнес, дизайн и т.н. Не на последно място, Университетът Бурос има и голяма международна активност. Шведското висше училище реализира редица съвместни програми и проекти в тясно сътрудничество с именити чуждестранни университети, както и традиционно успешно участва в най-разнообразни програми за интернационален академичен обмен. University of Boras членува и в престижната европейска академична организация EUA (European University Association) – известна институция инициираща и подпомагаща сътрудничеството в образователната сфера в рамките на 46 държави, провеждайки уникални и функционални новаторски практики, по отношение на университетското партньорство. Седмото поредно издание на най-голямото и успешно международно изложение за обучение в чужбина, организирано у нас - „Образование без граници” ще се проведе между 19 и 21 октомври в Националния дворец на културата в София (откриването е от 11 часа, 19.10.2012 г.). На интернационалния форум тази есен ще вземат участие представители на прочути и влиятелни висши учебни заведения от държави като: Германия, Швеция, Гърция, Великобритания, Япония, Нидерландия, САЩ, Дания, Финландия, Хърватско, Чехия, Турция и т.н.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+