Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Няколко известни финландски университета се представят на „Образование без граници”

1
2
3
4
5


На седмото издание на най-успешното изложение за висше обучение в чужбина „Образование без граници” (19-21 октомври, НДК) за втори път в рамките на програмата „Study in Tampere” гостуват няколко университета от финландския град Тампере, които заедно ще отправят своите предложения и ще представят комплексната си дейност пред българската кандидатстудентска аудитория. Това са University of Tampere (UTA), Tampere University of Technology (TUT) и Tampere University of Applied Sciences (TAMK). University of Tampere (Tampereen yliopisto, UTA) традиционно се нарежда сред най-добрите висши учебни заведения в своята страна. Той първоначално е създаден през 1925 г. във финландската столица Хелзинки, но през 60-те години се премества в Тампере и от колеж се превръща в класически университет и започва да функционира под настоящето си наименование. Предлаганото от него отлично модерно висше обучение се фокусира основно върху естествените науки и новите технологии и се стреми да се основава на научно-техническия напредък и иновациите в световен мащаб. Поради това в списъка от престижни специалности на UTA могат да бъдат забелязани и много интересни програми от рода на „signal processing”, нанофотоника, роботика и др. Всички негови специализации се изучават в рамките на деветте му висши университетски училища. Понастоящем именитият ВУЗ от Тампере предлага редица програми на английски и финландски език в области като: биомедицински технологии, комуникации, медии, театър, здравеопазване и медицина, хуманитаристика, социални науки, филологии, лингвистика, литературознание, превод, икономика, бизнес, мениджмънт и т.н.

 

Другият финландски участник в тазгодишното есенно издание на софийското изложение „Образование без граници” е вторият по големина университет във Финландия в сферата на инженерството - Tampere University of Technology (Tampereen teknillinen yliopisto TTY или TUT). Модерният му разполагащ с отлична образователна инфраструктура кампус е разположен в предградието на Тампере наречено Херванта. Университетът е известен със своите комплексни успехи, големите достойнства на преподавателската си дейност и с мащабната си и качествена научноизследователска активност. Tampere University of Technology осъществява множество програми и проекти в тясно сътрудничество с именити представители на националните и международни бизнес среди (включително със световноизвестни компании от типа на Nokia). Това предоставя редица допълнителни възможности пред възпитаниците му по отношение на тяхната бъдеща професионална и кариерна реализация. С оглед на последната, висококачественото обучение предлагано от TUT има изцяло практическа насоченост и е напълно съобразено с модерните изисквания на съвременния международен пазар на труда. Годишният бюджет на висшето учебно заведение е около 120 милиона евро, като парите идват основно по линия на държавното му финансиране.

 

Понастоящем Tampere University of Technology предлага на кандидат-студентите от чужбина отлични бакалавърски и магистърски специализации на английски и финландски език в области като: строително инженерство, „Signal Processing and Communications Engineering”, електрическо инженерство, екологични и енергийни технологии,  индустриално инженерство и мениджмънт, информационен мениджмънт, архитектура, автоматично инженерство, биотехнологии, информационни технологии, инженерство на материалите, „Fibre and Textile Engineering”, механично инженерство, инженерство и науки и т.н. (включително и англоезични магистратури в сфери от рода на инженерство и биомедицина, бизнес и технологии, информационни технологии, машинна автоматика, науки за материалите, радиочестотна електроника, биоинженерство и науки, механично инженерство и т.н.). На тези кандидат-студенти от чужбина Tampere University of Technology, които преди да влязат в него, искат да научат финландски език, висшето учебно заведение предлага и чудесни подготвителни курсове. Същевременно това е и един приоритетно научноизследователски университет, специализиран в области като нови технологии, архитектура и много други. Неговите преподаватели и научни сътрудници редовно правят публикации в най-престижните академични издания в света. Като цяло най-силните специалности, радващи се на световно признание, в Tampere University of Technology са: „signal processing”, нанофотоника, биотехнологии и мобилни хидравлични системи (intelligent mobile hydraulic systems) и др. Най-известният научноизследователски център на висшето учебно заведение, притежаващ и статута на Finnish Center of Excellence, е прословутата му Signal Processing Laboratory.

 

Третият финландски участник от град Тампере на изложението „Образование без граници” е Tampere University of Applied Sciences (Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK), който е един млад, качествен и много амбициозен политехнически университет, създаден през 1996 г. Акцентът в Университета по приложни науки Тампере е поставен върху новите технологии, бизнеса и науките свързани със съвременните разбирания за здравословен начин на живот. TAMK понастоящем предлага чудесни англоезични (както и на финландски език) бакалавърски и магистърски специализации на кандидат-студентите от целия свят в седем различни академични и научноизследователски направления. Основните програми за бакалаври, които се преподават изцяло на английски в Tampere University of Applied Sciences, са инженерство и околна среда, международен бизнес, медии, здравеопазване и туризъм. Особено популярна извън границите на Финландия е и магистратурата на висшето учебно заведение по информационни технологии. Tampereen ammattikorkeakoulu разполага и с четири модерни и отлични кампуси, които се намират в различни райони на красивия финландски град Тампере. През миналата година това амбициозно висше учебно заведение за приложни науки се обедини с друг престижен регионален финландски университет - Pirkanmaa University of Applied Sciences и значително разшири параметрите на дейността си и своята образователна инфраструктура, като по този начин даде заявка за поставени още по-високи цели, вече с приоритетно международен привкус - да привлича в своите специалности все по-голям брой студенти от целия свят.

 

През последните години финландското средно и висше образование заемат челни позиции заради своите качества и постижения в европейски и световен мащаб. Всичко това идва благодарение на целенасочено провежданата от десетилетия държавна политика спрямо този сектор в красивата скандинавска държава. На базата на това, в последно време финландските университети се радват на все по-засиления интерес от страна на кандидат-студентите от всички континенти и най-вече на тези от бившите източноевропейски страни. Седмото поредно издание на най-голямото и успешно международно изложение за обучение в чужбина, организирано у нас - „Образование без граници” ще се проведе между 19 и 21 октомври в Националния дворец на културата в София (откриването е от 11 часа, 19.10.2012 г.). На натрупалия опит и престиж през годините на своето съществуване интернационален форум тази есен ще присъстват представители на известни и влиятелни висши учебни заведения от държави като: САЩ, Дания, Финландия, Великобритания, Нидерландия, Германия, Швеция, Япония, Гърция, Хърватско, Чехия, Турция и др.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

 

гр. София 1000

 

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

 

Телефони: +359 2 988 86 04

 

+359 887 099 730

 

Факс: +3592 950 25 11

 

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

 

РОДИНА – България,

 

гр. Варна 9000,

 

ул. Любен Каравелов № 6

 

Телефони: 07001 84 48

 

0885 31 24 60

 

Факс: +3592 950 25 11

 

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+