Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Техническият университет-Варна разкритикува рейтинга на МОМН на българските висши училища

1
2
3
4
5


Изготвеният от МОМН за втори път официален, представителен рейтинг на българските висши учебни заведения бе остро разкритикуван като практика и методология от страна на Варненския технически университет, информира вестник „Монитор”. Експерти на ТУ-Варна дори са открили в класацията груби грешки и несъответствия с обективната фактология. Основните пренебрегнати, според анализа на варненци, в рамките на рейтинга на МОМН са родните специалисти, работещи зад граница, каквито са голяма част от инженерите и корабните такива, завършили техния ВУЗ.

 

Класацията също така не отдава значение и на популярността на някои наши университети сред чуждестранните студенти. Според представителите на Техническия университет Варна е меко казано странно за основен критерий при изготвянето на рейтинга да се взема осигурителният доход на випускниците, при положение, че в България има сива икономика, която твърде много би променила данните от официалната статистика, както и икономическа криза. По логиката на хората от морската столица по тази схема се фаворизират ВУЗ-ове като Техническият университет в София и Софийският университет. Двете висши учебни заведения са отчели съответно по 380 и 870 незапълнени места за първокурсници през настоящата учебна година. На техен фон, ТУ-Варна не е имал никакви проблеми със запълването на бройката за държавната поръчка още на 25 август 2011 г. и то при положение, че е увеличил приема си с 22 на сто (с около триста нови студенти). Освен това Варненският технически университет е приел и първокурсници в платена форма на обучение.

 

Представителите на ТУ-Варна подчертават, че в рамките на рейтинга на МОМН има и некоректно зададени професионални направления. Именно заради тях Академията на МВР е на второ място в професионалното направление „Архитектура", защото специалността "Пожарна и аварийна безопасност" се озовава в един и същ раздел с него, а най-добрата морска подготовка е в ТУ-София, тъй като транспорт, корабоплаване и авиация са в обща класация. Заради тези големи несъответствия администрацията на варненския ВУЗ вече е отправило официални протестни писма до председателя на комисията по наука и образование към Народното събрание и до министъра на образованието, младежта и науката, подписано от ректора на ТУ-Варна, проф. д-р инж. Овид Фархи, председателя на настоятелството д-р Христо Христов и председателя на Студентския съвет Елеонора Михова. Във въпросното писмо, цитирано от „Монитор”, между другото се казва и следното: „Екипът ни така и не можа да си обясни, как коефициентът за стажовете в професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика" е „0". Неправилно е представен и индикаторът „Социално-битови и административни услуги" особено в частта „Студентски общежития". Не може университет като нашия, който удовлетворява на сто процента желанията на своите студенти да бъдат настанени в студентските общежития и даже предоставя свободни места за другите университети, да бъде оценен с 14,53. Справедливата оценка е максималната". В момента се очаква офицалната реакция на МОМН по така отправените сериозни критики и забележки към работата на екипа му организирал изготвянето на официалния рейтинг на българските висши учебни заведения за втори път след първото му издание през миналата година.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+