Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Приемат документи за съвместна програма на Сорбоната и Софийския университет

1
2
3
4
5


От вчера българските студенти имат възможност да станат част от сферата на висшето образование във Франция, с помощта на съвместната магистърска програма на английски език „Мениджмънт на човешките ресурси” на Стопанския факултет на СУ и Парижката Сорбона. Документи за същата вече се подават (крайният срок е 26 април) в администрацията на Софийския университет, посочват на сайта на най-старото и престижно висше учебно заведение у нас. В цената на целия курс на обучение се включват: преподаването по основните отделни дисциплини, такса за записване като редовен студент в Париж, лична библиотека на всеки учащ се, включваща базисната литература по преподаваните предмети, право за достъп по интернет до база данни на Университета Париж 1 – Пантеон, Сорбона, десетдневен семинар във Франция, в края на обучението, включващ допълнителни занятия по специалността, посещение на елитни и влиятелни международни фирми и срещи с техните директори по човешки ресурси.

  

Съвместната програма на СУ и Сорбоната е за срок от три семестъра и представлява официална, редовна форма на международна магистърска специализация. Това е нова, модерна инициатива на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, София и Институт за управление на предприятията (ИУП), Университет Париж 1, Пантеон – Сорбона, Франция. Според представителите на СУ тя: „предлага обучение, съответстващо на най-високите международни стандарти по отношение обучението на действащи мениджъри, като целта на програмата е да подготви мениджъри с европейска квалификация в областта на човешките ресурси и на корпоративната отговорност.” Подборът на кандидатите става по документи и устно събеседване, като приетите за следване бъдещи магистри ще бъдат записани едновременно във факултета на Софийския университет и института на Сорбоната.

 

Програмата е насочена към кандидати, притежаващи диплома за бакалавър или магистър, и упражняващи мениджърска дейност най-малко от три години (в географското пространство, покрито от следните страни: България – Босна и Херцеговина – Хърватска – Гърция – Македония – Румъния – Сърбия). Преподаването на английски език в нейните рамки ще се осъществява в София от същите преподаватели, които четат аналогичните курсове в Париж. Същевременно международният семинар, който ще бъде провеждан във Франция, цели реализирането на директни контакти с ръководители на френски и интернационални фирми и компании. Випускниците от програмата ще получат едновременно две дипломи – такава за „Магистър по стопанско управление” – Мениджмънт на човешките ресурси (Социална отговорност на предприятието), издадена от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и държавна диплома на Министерство на образованието на Република Франция - Spécialité Professionnelle “Management des Ressources Humaines et de la Résponsabilité Sociale de l Entreprise”.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+