Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Завършващите висше у нас масово работят на позиции характерни за среднисти

1
2
3
4
5


Картината на българското висше образование продължава да е тревожна и нерадостна особено на фона на световната икономическа криза. Тези дни изпълнителният директор на „Отворено общество" Георги Стойчев на пресконференция, цитиран от 24 часа, обяви, че повече от половината от завършилите висшисти в България заемат в момента работни позиции, за които се изисква само да имат диплома за средно обучение. Общо към 45-60 на сто от завършилите висше образование у нас в сфери като здравеопазване, изкуства и туризъм заминават да търсят професионална реализация зад граница. По данни на „Отворено общество”, например, всеки втори българин с диплома в областта на медицината работи по специалността си в чужбина. Общо към 70 процента от завършилите у нас висшисти остават да се реализират в България.

 

Ориентиралите се към висшето образование млади хора в нашата страна все пак имат предимство пред останалите в икономическата криза – процентът на безработица сред тях е 4 на сто, а в родината ни като цяло той е 10. Според Стойчев, най-малки са заплатите в сферата на социалната дейност, а най-прилични за българските специалисти в сектори като публични услуги,  IT технологии и добивна индустрия. Общо за последните години на трудовия пазар в България са се появили 236 хиляди нови висшисти, като най-много са били с тези с дипломи в области като икономика, администрация и мениджмънт. В подобна ситуация, цитира 24 часа образователния министър Сергей Игнатов, не държавата, а родните ВУЗ-ове е необходимо да изследват нуждите на трудовия пазар, за да могат адекватно да отговарят на търсенето, а бизнесът в замяна на това трябва да инвестира в родните университети, за да се „отплати” за получаваните оттам кадри, които може пълноценно да използва.

 

На фона на тази неособено радостна статистика, тези дни Световната банка, в рамките на международен форум посветен на образованието проведен в София, препоръча България да върви към сливане на своите висши учебни заведения и да се премине от системата на съществуващите понастоящем множество по-тясно профилирани малки университети у нас към редуцирането и окрупняването им в по-едри и многопрофилни такива, информира вестник Сега. Към момента българските държавни ВУЗ-ове са 37 от общо 51 притежаващи официална акредитация. От своя страна, министър Игнатов коментира анализа на банката наречен „Укрепване на висшето образование в България", подчертавайки, че подкрепя окрупняването на университетите у нас, но тъй като те самите едва ли имат интерес от това, а притежават автономия, той смята, че няма начин, как подобно нещо скоро реално да се случи.

 

Все пак МОНМ обмисля нови пакети от мерки за подобряването на качеството на този вид обучение у нас, включващи повишаването на държавните дотации за най-добрите родни висши училища, според рейтингите по специалности, поемането от страна на държавата на заемите за образование на студентските семейства, в които се появяват деца по време на следването на двамата родители и др. Сергей Игнатов още признава пред вестник Сега, че „качеството, ефективността и достоверността на резултатите продължават да са част от предизвикателствата пред висшето образование. В тази връзка се обмисля и една по-цялостна промяна на модела на финансиране на университетите, в рамките на която размерът на дотациите да е функция не толкова от броя на записалите се студенти, а от този на завършилите. Очаква се МОМН да инициира и едно покачване на бюджетното субсидиране за висшето образование и то от 0.85 на сто, както е в момента, да стане кръгло един процент от БВП.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+