Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Докъде се простират границите на знанието и границите на въображението в България?

1
2
3
4
5


На започващото в петък шесто издание на международното изложение „Образование без граници” (16-18 март, Национален дворец на културата, София) българските кандидат-студенти ще могат да се запознаят с условията за кандидатстване, програмите и офертите на редица добри и престижни висши учебни заведения от целия свят. По този начин особено в условията на световна икономическа и национална демографска криза младите хора от страната ни ще имат чудесната възможност да направят сравнение между реалностите в родните университети и качествата и предложенията на чуждестранните висши училища. Тази година изложението „Образование без граници” има амбицията да покаже, къде точно се прокарват границите на различията и сходствата между българската и световната академична сфера и дали си въобразяваме, че сме в крак с основните нови тенденции в областта на висшето обучение в международен мащаб или това не е чак толкова далеч от фактите и истината.

 

Криза безспорно има и у нас, както съществува и в чужбина. Изложението „Образование без граници”, обаче дава отличната възможност на родните кандидат-студенти да си сверят часовника със световните процеси, както и ги подтиква към това да имат независимо мислене и да не смятат, че обучението извън пределите на родината е някаква „скъпа авантюра”, а напротив – да гледат на него като на важна инвестиция за тяхната бъдеща професионална реализация. Според официалната статистика, икономическата криза засилва много конкуренцията на пазара на труда и засяга глобално погледнато най-много хората без образование и конкретни квалификации и специализации, които трудно излизат от редовете на безработните или продължително време се застояват на една по-тежка и нископлатена работа. Реалностите в България обикновено сочат, че истински шанс за едно адекватно, отговарящо на амбициите и мечтите на младите хора, бъдещо кариерно развитие дава най-вече висококачественото висше обучение в чужбина.

 

Изложението „Образование без граници” приканва кандидат-студентите да впрегнат знанията и въображението си, по отношение на това навреме да направят своя възможно най-пълноценен избор на бъдеща професионална и лична съдба и то в международен план. Когато има желание за пълнокръвна кариерна реализация и капацитет и амбиция за учене, то варианти с финансирането на едно обучение в чужбина винаги се намират. В това отношение в рамките на изложението българските младежи и техните родители могат да се запознаят, както с програмите, специалностите и офертите на отделните чуждестранни висши училища, така и с разнообразните опции за вземане и разсрочено изплащане на студентски кредити, за усвояването на различни стипендии и грантове и т.н. Може би малцина знаят, че в три от държавите, представени на „Образование без граници” – Швеция, Дания и Австрия такси за обучение и кандидатстване дори няма, а в Канада (която е една от основните теми на интернационалната проява) те са чувствително по-малки от тези в САЩ или Великобритания.

 

Според официалната статистика, въпреки финансовата криза, ежегодно да учат зад граница заминават към десет хиляди млади българи. Понастоящем общият брой на обучаващите се в чужбина наши сънародници е 80 000 души. Тези родни кандидат-студенти, които още се колебаят, къде да учат – у нас или в чужбина, може да получат много полезна и ценна конкретна информация за съществуващите специалности и оферти към тях на шестото, станало вече традиция, издание на най-голямото и успешно международно изложение по рода си провеждано в България – „Образование без граници” (16-18 март, Национален дворец на културата, София) В рамките на същото, тази година приоритетно ще бъдат представени  множество престижни, известни или просто добри и качествени чуждестранни университети, висши училища и организации свързани с академичната сфера, от страни като: Канада, Швеция, САЩ, Испания, Нидерландия, Дания, Германия, Япония, Естония, Италия, Индия, Румъния, Хърватска, Словения и т.н.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+