Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Студентският живот и кандидатстването в Канада – акцент на „Образование без граници”

1
2
3
4
5


Сред главните акценти на най-голямото и престижно международно изложение за обучение в чужбина провеждано у нас – „Образование без граници” (16-18 март, Национален дворец на културата, София) ще бъде висшето и средно обучение в Канада – условията за живот и учене предлагани на студентите от България в тази страна, програмите и специализациите на конкретните университети и висши училища и т.н. В рамките на тази инициатива специални гости на интернационалната проява са представители на посолството на Канада в Букурещ, което представлява северноамериканската държава и в България и специалисти от световноизвестната национална организация „Study in Canada”, чийто главен предмет на дейност е промоцирането на канадските университети и други висши учебни заведения сред кандидат-студентите от всички континенти. Експертите на тази институционална структура ще запознаят в конкретни подробности родната аудитория с условията предлагани от родината им за живот и обучение, а също така ще отговарят на всички въпроси на интересуващите се от следване в канадските висши учебни заведения.

 

Ето някои общи специфики и характеристики на студентския живот в Канада, които биха представлявали интерес за кандидат-студентите и техните родители. Ежедневието на един млад човек следващ в канадски университет зависи от множество фактори от типа на това, където конкретно той учи, какво е нивото на неговото висше училище и каква специалност изучава. Обикновено към новите чуждестранни студенти в университетите в Канада се прикрепя персонален съветник от преподавателския състав, който има задължението по най-добрия начин да ги съветва по въпроси и проблеми от всякакво естество свързани с престоя и живота им във висшето учебно заведение – битови, академични и др. Обучаващите се в хуманитарни специалности обикновено учат по гъвкаво разписание в рамките на 15-20 академични часа седмично. Студентите от дисциплините свързани с естествените науки отделят толкова време само на теоретичната си подготовка, като освен нея са ангажирани и в различни лабораторни занятия и практики, където прилагат наученото на теория. Учещите в хуманитарните специалности обаче отделят повече време за сметка на това на индивидуалната си подготовка и така общо взето двата типа студенти са еднакво натоварени по отношение на образованието си. В доста канадски университети обучаващите се имат дори възможността сами да си съставят график на лекциите и по този начин да изберат най-функционалния за себе си вариант откъм учебна ангажираност. Нерядко студенти правят избора да учат по-плътно четири дни в седмицата, а на петия преди уикенда, да кажем, да работят.

 

Университетските занятия – лекции, упражнения, консултации и т.н. обикновено се провеждат в лекционни зали или класни стаи. Лекциите в рамките на големите канадски университети могат да се провеждат за 500 и повече студенти едновременно. По-специализираните програми и занятията за докторанти по правило се реализират в малки кабинети за групи от (до) петима учащи се. Като цяло лекциите и упражненията се водят от преподаватели, които имат най-малкото научната степен доктор или т.нар. PhD. Ако лекцията се изнася пред по-голяма аудитория, то се предполага, че преподавателят я представя, а през това време студентите конспектират и си водят записки. За тази цел учащите се могат да използват освен тетрадки и лаптопи. Лекциите изнасяни пред по-малка аудитория могат да се провеждат в аналогичен формат или естествено да прераснат в дискусия и обмен на мнения между студентите и преподавателя. Занятията като цяло са с времетраене половин – един час, в зависимост от курса и специалността, но в отделни случаи могат да продължат и до няколко часа. Занятията по една дисциплина могат да се провеждат няколко пъти седмично. Например, тези по история могат да бъдат провеждани с един и същ преподавател понеделник и вторник от 11 до 12 на обяд, като всеки път се разглежда нова тема.

 

Университетските библиотеки в Канада обикновено работят до късно и студентите могат дълго се заседяват безпроблемно в тях. Обучаващите се в по-горните курсове също така най-често получават денонощен достъп до академичната база и лабораториите и могат при желание да работят на спокойствие в тях дори през нощта. В болшинството от канадските университети учебната година се дели на семестри и обикновено е разбита на три сесии – есенна, зимно-пролетна и лятна. Студентите могат да се обучават в рамките на курс, който продължава от септември до март-април, а курсовете по правило могат и да продължават от септември до декември или от януари до март-април. Някои канадски университети предлагат и летни програми, които продължават от юни до август. Преминаването през пълен годишен учебен курс от септември до март-април е еквивалент на т.нар. пълен академичен кредит (условен сбор от точки, начислявани за изучаването на даден курс), а половината от курса – от септември до декември или от януари до март-април съответно се явява еквивалент на половин кредит. Същевременно висшите училища в Канада предлагат и интензивни краткосрочни курсове, поместващи в корпуса си програмата на целия класически по вид курс. В средата на всеки семестър студентите преминават през текущи тестове, но не по всички изучавани дисциплини. Освен това в течение на семестъра учащите се също така изпълняват и различни курсови задания. В края на семестрите започва периодът на изпитната сесия, който обикновено продължава две-три седмици. Подобни сесии има през декември и през май-април (времето на финалните за учебната година изпити). Ако даден университет провежда летни програми, студентите също се явяват на изпити в края на тези курсове.

 

Освен представителите на Канада, на шестото издание на най-престижното и голямо международно изложение за обучение в чужбина, организирано в България - „Образование без граници” (16-18 март, НДК, София), общо ще вземат участие още редица световноизвестни и най-разнообразни като полезни и интересни оферти към родните кандидат-студенти, университети, висши училища и организации свързани с академичната област от държави като: САЩ, Нидерландия, Швеция, Япония, Естония, Италия, Испания, Дания, Германия, Индия, Румъния, Хърватска, Словения и т.н.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+