Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Дистанционното обучение в Канада също ще бъде представено на „Образование без граници”

1
2
3
4
5


Сред основните и най-важни теми в рамките на шестото издание на най-голямото и успешно международно изложение за обучение в чужбина провеждано в България – „Образование без граници” (16-18 март, НДК, София) ще бъде системата на образование в Канада, като специален гост на престижния интернационален форум е организацията „Study in Canada”. Тя представлява световноизвестна национална институция имаща за цел да промоцира обучението в северноамериканската държава на всички континенти. От нейните представители родните кандидат-студенти и техните родители ще имат възможност да получат пълна и актуална информация за условията предлагани от канадските университети, техните програми и характеристики, както и подробности за дистанционната форма на обучение във висшите учебни заведения в Канада.

 

Страната е един от световните лидери в сферата на дистанционното висше образование. Тази форма на обучение се е появила в страната още през 1889 г., когато е въведена от Queens University. В наши дни това е една чудесна възможност за кандидат-студентите от целия свят да получат висококачествено и специализирано висше образование без да напускат пределите на родината си и дори на дома си. Понастоящем на Канада се падат около 19 процента от всички дистанционни програми за висше обучение в световен мащаб. За формирането на тази впечатляваща цифра през годините е спомогнал и фактът, че тази страна е една от най-рядко населените на планетата и там разстоянията понякога са наистина огромни особено по мерките на европейското съзнание. Дистанционното обучение преживява истински бум в Канада след компютърната революция и появата на интернет. Модерната форма на канадско дистанционно образование е свързана с най-новите виртуални технологии и с широкото използване на специализиран софтуер, видеоконферетна връзка, профилирани сайтове и портали, академични радио и телевизионни емисии, интерактивни курсове, електронна поща и много други съвременни помощни средства. Средно удобният и много функционален начин на дистанционно обучение излиза на студентите в канадските университети около два – два пъти и половина по-евтино от посещаването на очни занятия в реално време и пространство.

 

Количеството и разнообразието на предлаганите дистанционни курсове, специализации и програми от висшите учебни заведения в Канада е изключително голямо. Според специалистите в областта, сред специалностите преподавани по този начин може да се намери буквално всичко – от ядрена физика до история на изкуството. По официални данни, средно всеки втори канадски университет предлага освен очни занятия и различни многообразни дистанционни курсове. При колежите в страната процентът е още по-голям. Към момента дистанционна форма на образование предлагат около 70 на сто от тях в рамките на Канада. През 2000 година се създава и специализирания в този вид обучение Canadian Virtual University. Той е основан от представители на 12 големи канадски висши училища изключително за целите на дистанционното образование. Понастоящем Канадският виртуален университет предлага около 280 разнообразни специализации на най-различно академично ниво – бакалавърски програми, магистратури, курсове за получаване на професионални сертификати и още много други видове дипломи. Общото число на курсовете само в рамките на Canadian Virtual University е наистина впечатляващо – 2300, като за голяма част от тях се изисква само студентите да ползват интернет. Важна характеристика на дистанционното обучение в Канада е и че освен множеството англоезични програми на кандидат-студентите от целия свят се предлага голямо разнообразие и от специалности изучавани на френски език.

 

Срещите с представители на организации от типа на „Study in Canada” в рамките на международното изложение „Образование без граници” са особено полезни за кандидат-студентите, защото те трябва, по мнението на специалистите, винаги да са добре и актуално информирани за условията предлагани от всеки отделен канадски университет, по отношение на дистанционните му програми за обучение на чужденци, които се намират извън пределите на Канада. Съществуват дори грантове и стипендии позволяващи съвместяването на слушането на лекции по интернет с пътуване до северноамериканската страна за посещаване и на очни занятия. Процесът по избор на дистанционно програма най-често протича по следния най-общ начин. На първо място кандидат-студентите се свързват за информация с конкретния канадски университет и се запознават с условията за конкретните курсове. При успешно протичане на приемния процес, новият студент се регистрира и заплаща обучението си. Той получава специално писмо за зачисляване, в което се указват точно и конкретно името на неговия персонален наставник от страна на висшето училище (обикновено към всеки нов учащ се бива прикрепян, за да му оказва всякакъв тип помощ и персонален преподавател), както и датите на началото и края на съответния курс по семестри и т.н. След това новите студенти получават комплект съдържащ най-разнообразни учебни материали, който по правило трябва да включва и дискове със софтуерното обезпечаване на нормалното протичане на дистанционния образователен процес, а също така и аудио и видео касети с лекционни курсове, учебни пособия, учебници и най-различни специализирани издания и ръководства и др.

 

Началото на същинския онлайн процес на обучение е свързано с влизането във виртуалния кампус на съответното канадско висше учебно заведение (с уникална парола и юзърнейм), който най-често се състои от четири подсистеми – блок свързан с учебните услуги (съдържащ програми и т.н.), блок за поддръжка на научни изследвания (онлайн достъп до специализирани, научни издания, електронни бази данни, предоставяне на изследователско оборудване и др.), блок за техническа поддръжка (за осигуряване на нормална връзка и информационна комуникация) и сегмент за административни услуги. С персоналния наставник студентите се свързват по интернет или по телефона. Този вид прикрепени към тях преподаватели имат научна степен, опит в академичното обучение и добре са ориентирани в предметната област на изучавания курс. Те са длъжни да отговарят до два дни на всяко електронно писмо отправено към тях от поверените им студенти. Всеки издържан тест или успешно приета курсова работа в рамките на дистанционната форма на обучение носи на учащите се определено количество кредити. Най-често оценките в Канада по дадена дисциплина са в скалата от едно до три. За да стане един студент, например, бакалавър то той трябва да събере 90 кредита, а за да получи професионална диплома – 30 и т.н.

 

В рамките на шестото издание на най-голямото и престижно международно изложение за обучение в чужбина, организирано у нас - „Образование без граници” (16-18 март, НДК, София) общо ще вземат участие редица известни и най-разнообразни като полезни и интересни оферти към българските кандидат-студенти, университети, висши училища и организации свързани с академичната област от държави като: Германия, САЩ, Нидерландия, Индия, Румъния, Италия, Испания, Дания, Хърватска, Словения, Канада, Швеция, Япония, Естония и др.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+