Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Световноизвестното модно училище Istituto Marangoni участва в „Образование без граници”

1
2
3
4
5


На шестото издание на най-престижното международно изложение за висше и средно обучение в чужбина и у нас - „Образование без граници” (16-18 март, НДК) за първи път участва и световноизвестният представител на обучението в сферата на модата - Istituto Marangoni.

Именитото висше учебно заведение е най-старото по рода си в Италия. От основаването си през 1935 година от Джулио Марангони до наши дни Istituto Marangoni развива мащабна образователна и артистична дейност и в момента е сред лидерите в областта на модата и дизайна на Стария континент. Висшето училище има модерно оборудвани и разполагащи с всички необходими съвременни удобства за пълноценния студентски живот кампуси в три от най-големите европейски модни столици - Милано, Лондон и Париж. Ежегодно институтът приема около 2000 нови студенти в своите различни 18 бакалавърски програми и магистърски специализации, в които приоритетно се изучават всички дисциплини от бляскавия свят на модата и дизайна.

Понастоящем в Istituto Marangoni има към 2200 студенти от 140 държави в света. Образователният процес в отделните кампуси на престижното висше учебно заведение се провежда по една и съща система на обучение и поради това в края на академичната година учащите се могат да се преместят от един град в друг (в Милано, Лондон или Париж). Институтът има мощно алумни лоби от над 40 000 души, като бившите му възпитаници са създали една солидна мрежа от контакти в рамките на световната модна индустрия, което е от немалко значение за бъдещата професионална реализация на настоящите му студенти. Всички дипломи и сертификати издавани от световноизвестното висше училище се приемат като отлична основа за една добра кариера в сферата на модата и дизайна навсякъде по света.

Ето някои от основните специалности, курсове и програми, които Istituto Marangoni предлага на вниманието на кандидат-студентите от целия свят. Бакалавърската специализация по моден дизайн е с продължителност на периода на обучение от три години (ежегодно започва от месец октомври). Тази програма се изучава в кампуса в Милано на италиански език, в Париж на английски и френски и в Лондон на английски език. Горепосочените параметри се отнасят и за бакалавърските курсове по моден бизнес и моден стайлинг. Специализацията за бакалаври по модна графика на института от своя страна трае също три години и обучението за нея започва през октомври, но може да се изкара засега единствено на италиански език само в кампуса на висшето училище в Милано. Същото се отнася и за бакалавърските програми по вътрешен и продуктов дизайн. Друг тип специализации в рамките на Istituto Marangoni са едногодишните. Програмата от този вид, например, по моден дизайн започва през октомври в кампуса в Милано и през февруари и октомври в Лондон. В град Милано процеса на обучение по същата протича на италиански и английски, в Париж на английски и френски и в британската столица на английски език. От своя страна едногодишната програма по моден бизнес започва също така през месец октомври, но може да бъде записана единствено в кампуса в Милано на италиански и английски и в този в Лондон на английски език. Същото се отнася и за едногодишните курсове по образи и комуникации в модата и по вътрешен дизайн.

Istituto Marangoni предлага и отлични по качеството на обучението си магистърски специализации. Ето подробности за някои от по-основните от тях. Магистратурата по модно промотиране започва през месец октомври и в нейните рамки се учи една година. В кампуса в Милано тя се изучава на италиански език, а в кампусите в Лондон и Париж – на английски. За разлика от нея магистърската програма по мода и мениджмънт на луксозни брандове (също едногодишна) започва през октомври и февруари в Милано и през месец февруари в Лондон, като и в трите кампуса в европейските модни столици на института се изучава засега единствено на английски език. От своя страна едногодишната магистърска специализация по модно купуване започва навсякъде през октомври и се учи само на английски, но началото й в британската столица е през февруари. Същото се отнася и за магистратурата по моден дизайн на женско облекло. Магистърският курс по моден дизайн на мъжко облекло пък започва само през октомври и се изучава в кампуса в Милано на английски. Магистратурата по мениджмънт на модни продукти е едногодишна, започва през октомври и се учи в Лондон и Милано също единствено на английски език.

Магистърската специализация на Istituto Marangoni по моден стайлинг и портфолио е с продължителност една година и започва основно през октомври, а в Лондон през февруари. Тя се изучава в столицата на Великобритания и в италианския град Милано единствено на английски език. Само в кампуса на висшето учебно заведение в Милано се учи и в рамките на магистърската програма по модна фотография (започва през октомври, едногодишна). Магистратурата по модни аксесоари и луксозни стоки (едногодишна) започва основно през октомври, а в британската столица през февруари, като се изучава в Милано и Лондон на английски. Магистърската програма по вътрешен дизайн и луксозен стил на живот има същите параметри, но тя се предлага единствено в Милано на английски език. И не на последно място е интересната и модерна магистърска специалност по електронна мода. Курсът по същата е едногодишен и започва през месец октомври, като специализацията се изучава на английски език засега само в рамките на кампуса в Милано.

Istituto Marangoni предлага и редица отлични по-кратки курсове на кандидат-студентите от целия свят в най-разнообразни области на модата и дизайна. Ето характеристиките на някои от по-основните от тях. Краткият курс на института по моден дизайн, например, е с продължителност от три седмици. Той може да бъде записан в кампусите на висшето учебно заведение в Милано, Париж и Лондон като този вид квалификационна специализация се изучава единствено и на трите места на английски език. Краткият курс по модно рисуване е също триседмичен и се провежда само в кампуса в Милано на английски. Същото се отнася и за квалификацията по модни аксесоари. Краткият курс на Istituto Marangoni по моден бизнес е с продължителност три седмици. Той се провежда в кампусите в Милано, Париж и Лондон на английски език. Същите характеристики има и краткият курс по модна образност. Специализантският курс по вътрешен дизайн е също триседмичен и се изучава само в град Милано на английски. Това се отнася и за кратките специализация по модни комуникации и по визуална търговска дейност в сферата на модата. Триседмичният курс по креативно модно редактиране се изучава на английски език в кампуса на висшето учебно заведение в британската столица. И накрая – кратката програма на института по градска мода се изучава в Милано, Париж и Лондон на английски. Висококвалифицираните консултанти на висшето училище винаги са на разположение на кандидат-студентите от всички континенти, за да им помогнат да изберат най-подходящата за тях специализация от пъстрия спектър от отлични курсове и специалности предлагани от Istituto Marangoni, с оглед на техните желания, интереси, предишен работен опит, вкусове, нагласи и амбиции за международна професионална кариера в областта на модата и дизайна.

Престижното и световноизвестно висше учебно заведение основано в италианския град Милано в средата на 30-те години на миналия век първоначално носи наименованието „Артистичен институт за облекло Марангони” по волята на създателя си. Оттогава до наши дни основната цел на института е да създава висококвалифицирани специалисти, притежаващи отлични технически умения в сферата на модата и дизайна. Във връзка с това италианското висше модно училище непрекъснато актуализира и модернизира съдържанието на учебните си програми, добавяйки и нови дисциплини към главния си спектър от курсове, за да е винаги в крак със съвременните тенденции и пулса на живота на новия век. През годините институтът допринася и немалко за утвърждаването на италианската вода като водещ фактор в световната дизайнерска сфера. Най-старото висше учебно заведение за мода в Италия непрекъснато съобразява специализациите си и с постоянно променящите се условия на международния пазар на труда, което заедно с подчертано практическата насоченост на предлаганото от него висококачествено образование, е залог за една отлична бъдеща професионална кариера на неговите възпитаници. Много от випускниците на Istituto Marangoni са признати за истински млади таланти с огромен потенциал в света на модния бизнес. Стратегическото разположение на кампусите на института в модните столици Милано, Париж и Лондон позволява на студентите да учат мода и дизайн директно от най-добрите специалисти в бранша, практикуващи активно в рамките на тези големи европейски градове. На практика в тях работят и правят ревюта най-добрите европейски дизайнери, което отваря нови допълнителни възможности пред студентите на висшето училище за намиране на престижна и перспективна работа след завършване във всички модни сфери – организационната, комерсиалната и креативната.

В началото на всяка нова учебна година администрацията на Istituto Marangoni определя точния максимален брой студенти, които могат да бъдат приети във всяка една отделна негова специализация. Тази политика на престижното висшето учебно заведение е обусловена от желанието възпитаниците му да получат възможно най-качественото обучение от най-добрите преподаватели в неголеми групи, за да може да им се обърне най-голямо по обем внимание в процеса на развиването на креативността и способностите им. Конкретна информация за параметрите на отделните програми и специализации в рамките на института може да бъде получена от учебната администрация в различните му кампуси, в които те се провеждат. Ръководството на Istituto Marangoni се стреми с помощта на специализираните си структури да подкрепя студентите си във всеки един битов или академичен аспект по време на престоя им в модните столици Милано, Лондон и Париж. Така например, институтът предлага свободно консултативна и всякакъв друг тип помощ по въпросите на настаняването на възпитаниците си на територията на тези европейски градове. За тази цел италианското висше учебно заведение е сключило множество споразумения за удобно и функционално студентско битово устройване на преференциални цени с редица резиденции, общежития, хостели, агенции предлагащи частни квартири и апартаменти и др.

Освен лидерът в сферата на висшето образование по мода и дизайн - Istituto Marangoni от Италия, на шестото поредно издание на изложението „Образование без граници” – най-мащабната и престижна проява, свързана със средното и висше обучение в чужбина, организирана в България (16-18 март, Национален дворец на културата, София) участват още именити и най-разнообразни университети, училища и организации от академичната сфера на страни като: Нидерландия, Испания, Швеция, Германия, САЩ, Япония, Дания, Канада, Италия, Естония, Индия, Румъния, Хърватска, Словения и т.н.

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

РОДИНА - България,
гр. София 1000
ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1
Телефони: +359 2 988 86 04
+359 887 099 730
Факс: +3592 950 25 11
E-mail:office.bery1@gmail.com

РОДИНА – България,
гр. Варна 9000,
ул. Любен Каравелов № 6
Телефони: 07001 84 48
0885 31 24 60
Факс: +3592 950 25 11
E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+