Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

NHTV Breda University of Applied Sciences – участник в „Образование без граници”

1
2
3
4
5


Днес сутринта в Националния дворец на културата в София, в атмосфера на голям медиен и обществен интерес, премина откриването на петото издание на най-успешното международно изложение у нас за висше и средно обучение в чужбина и страната – „Образование без граници”. Дългоочакваното събитие ще продължи общо три дни (21-23 октомври, НДК). На него пред взискателната българска аудитория от кандидат-студенти, ученици, родители, специалисти и журналисти ще представят офертите, програмите и специализациите си университети, колежи и други видове учебни заведения и образователни институции от Великобритания, САЩ, Дания, Испания, Холандия, Белгия, Канада, Австрия, Финландия, Естония, Япония, Гърция, Хърватия, България и т.н.

 

Представител на нидерландското висше обучение на петото международно изложение „Образование без граници” е престижният университет NHTV Breda University of Applied Science (NHTV internationaal hoger onderwijs Breda). Това именито холандско висше училище е основано през 1987 година след сливането на две, съществували дотогава, образователни институции от областта на приложните науки. NHTV Breda University е един от най-силните и висококачествени университети, предлагащи отлично обучение с практическа насоченост в Нидерландия. В него традиционно се обучават студенти от всички континенти, в чудесните му англоезични програми. През миналата година общият брой на учащите се в NHTV Breda  е бил над 7000 души от 50 държави в света. Фокусът на отличното образование на този ВУЗ е подчертано международен, като доста програми и курсове в него се предлагат, както на холандски, така и на английски език. Университетът Бреда понастоящем дава възможност за записване на кандидат-студенти в общо 18 пълни бакалавърски специализации (плюс една задочна) и две магистърски такива. От тях девет програми за бакалаври са и на английски език, а също така и двете подобни за магистри.

 

По представителни данни от публикувания национален тазгодишен рейтинг на бакалавърските специализации в Холандия - „Keuzegids HBO Voltijd 2011”, се оказва, че всички подобни програми на NHTV Breda University of Applied Sciences са признати за най-добри в своите категории. Става дума за области на академичното знание като Недвижимост и организация на производството, Компютърни игри, Медиен Мениджмънт и развлекателна индустрия, Хотелски мениджмънт, Мениджмънт на отдиха, Мениджмънт на туризма, Логистика, Транспорт и Градско планиране. Една такава официална, повече от висока, оценка за образователната дейност на NHTV Breda се базира  на фундаментално важни фактори като модерната му техническа база, практическата насоченост на учебните планове, компактните групи и ефективната организация на процеса на обучение. Сред университетите по приложни науки в Нидерландия като цяло този престижен ВУЗ заема трето място.

 

Националният холандски рейтинг Keuzegids HBO посочва като повече от добри следните програми на NHTV Breda University of Applied Sciences и фокусира върху тях вниманието на кандидат-студентите от чужбина. На първо място това са курсовете по International Real Estate and Facility Management (Недвижимост и организация на производството). Образователните експерти описват въпросната престижна програма по следния начин: „NHTV Бреда предлага отлични условия за обучение и съвременни образователни дисциплини, използващи включително и всички преимущества на онлайн-преподаването, което поставя тази програма в челните места сред себеподобните й. Тя се преподава на английски език. Макар, че във въпросната категория в Холандия няма слаби програми, тази в Бреда е най-добрата”.

 

Следващата бакалавърска специализация на NHTV Breda, отличена от националния нидерландски образователен рейтинг, е International Game Architecture and Design (Компютърни игри и дизайн). Решаващо за тази висока оценка е било мнението на самите студенти в Холандия, като те съответно са се изказали безвъпросно повече от добре за нея, като по този начин тя е оглавила класацията в раздел „Компютърни игри”. След това експертите на Keuzegids HBO са посочили и програмата International Hotel Management. Според националния нидерландски рейтинг, всички холандски студенти поставят тази дисциплина в Бреда на първо място. Тя има почертано международен профил и характер и се преподава на английски език. Следващата подобна специализация в NHTV Breda се нарича International Leisure Management. Специалистите от Keuzegids HBO я определят по следния начин: „Университетът в Бреда предлага поредната си добра програма. Ако искате да изучавате Мениджмънт на развлекателната и почивна дейност, то програмите на холандски и английски език са повече от добър избор”.

 

В рейтинга на Keuzegids HBO, в качеството си на най-добра, е и програмата International Logistics and Economics и International Traffic Management на Университета Бреда. Тя е описана от образователните експерти така: „В областта на образованието в сферата на транспорта Университетът Бреда заема лидерски позиции. Това висше училище получава високи оценки, благодарение на ефективната организация на учебния процес и работата в неголеми по размер групи. NHTV Breda заема първото място по всички програми за транспорт и логистика.”  В класацията за най-добри академични курсове в Нидерландия е и програмата на Бреда - International Media and Entertainment Management. Последната също е високо оценена от експертите на Keuzegids HBO: „Университетите в Бреда и Леуварден са посочени за най-добрите, защото те предлагат стимулиращи програми за студентите. Трябва да се постави специален акцент и върху ефективната организация на учебния процес. В Бреда има добра учебно-техническа база, учебната програма е съвременна и има иновационен характер. Обучението в този университет по програмата Медиен мениджмънт и развлекателна индустрия е добър избор”. И накрая още една, седма специалност на Университета за приложни науки Бреда оглавява холандските класации. Това е програмата International Tourism Management, по повод на която националните образователни експерти споделят следното: „Всички програми в тази област са поставени на първо място. Те са посочени за най-добри по всички критерии, особено благодарение на това, че студентите се обучават в малки групи. За тези, които търсят програма от типа на Мениджмънт на отдиха и туризма, Бреда предлага отлични курсове на холандски, английски и немски език.”

 

Високата официална оценка за NHTV Breda University of Applied Sciences е особено престижен знак за цялостната дейност на това отлично нидерландско висше учебно заведение. Представителната класация на The Keuzegids HBO се съставя ежегодно от независимата експертна група Hoger Onderwijs Persbureau от град Лейден. Този мозъчен тръст от експерти издава всяка година и специализиран справочник, в който се прави сравнителна характеристика на бакалавърските програми на висшите учебни заведения в Нидерландия. Обобщената и събрана информация идва от най-различни и многообразни, авторитетни източници – статистиката на Съвета на университетите за приложни науки (HBO-Raad - Netherlands Association of Higher Education Institutions), рапортите на Изследователския център за обучение и работа (Research Centre for Education and Employment, акредитационната информация на организацията NVAO (Dutch-Flemish Accreditation Organisation), резултатите от националното допитване до нидерландските студенти (the Dutch National Student Survey) и др.

 

Следването зад граница в университети от типа на NHTV Breda University of Applied Sciences е добра възможност, не само за добиването на качествени знания и за интегриране в европейска среда, но и за бъдещото намиране на високоплатена работна позиция по специалността у нас и в чужбина. Всичко това важи с пълна сила и за страната с наистина доста обилно количество учебни програми на английски език – Нидерландия. Процесът на обучение в тази държава преминава в интернационална атмосфера, психологическата обстановка в самите учебни заведения е доста комфортна, а холандската икономика е една от най-стабилните в Европа и света, независимо от финансовата криза. Дипломите издавани от нидерландските университети се признават навсякъде, а тамошните висши учебни заведения са традиционно сред най-добрите в световен мащаб.

 

Преди заминаване за обучение в Холандия е необходимо добре да се научи английски език. Това някои кандидат-студенти предпочитат да го направят и в самата страна, защото опитът учи, че особено, ако имаш необходимите базисни знания, доста доброто усвояване на езика може да стане и с помощта на двуседмичен подготвителен интензивен курс. В мнозинството от холандските университети учебната година започва два пъти за 12 месеца, което е доста удобно, както за абитуриентите, така и за студентите. Нидерландското образователно министерство разрешава на учащите се да работят по време на следването си – не повече от десет часа седмично. Много студенти по този начин получават средства за подобряване на знанията си по холандски език, за битови нужди и други потребности. Освен това, в Нидерландия действа закон, съгласно който, получавайки степента бакалавър или магистър, випускникът чужденец може да остане в тази държава в течение на година, за да си намери работа. След две години прекарани в страната на лалетата, могат вече да се подават и документи за придобиване на гражданство.

 

Входът за посетители на петото издание на форума „Образование без граници” е свободен след направена онлайн – регистрация на адрес: http://www.edu-fair.eu  или на място по време на самата проява.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+