Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

HEC Management School - University of Liege (Белгия) идва на „Образование без граници”

1
2
3
4
5


Висшето образование в Белгия ще има свой достоен представител на петото издание на най-успешното изложение за висше и средно обучение провеждано у нас – „Образование без граници” (21-23 октомври, Национален дворец на културата, София). Това е престижното висше учебно заведение HEC Management School - University of Liege (HEC-ULg). Отличното белгийско училище по мениджмънт е колеж, функциониращ в рамките на Университета Лиеж, основно предоставящ обучение в областта на икономиката, бизнеса, финансите, администрацията, мениджмънта и свързаните с него науки и бизнес инженерството.

 

HEC Management School към Лиежския университет, освен всичко друго, също така предлага висококачествено висше образование в сфери от типа на държавна икономика и публични финанси, счетоводство и данъчна дейност, статистика и застраховане, международен бизнес и икономика, маркетинг, широк спектър от различни езикови курсове, системи на информационен мениджмънт,  електронна търговия, недвижими имоти, корпоративни финанси, екологичен мениджмънт (environmental, green and ecological management), администрация и портфолио,  инженерство и управление на финансовия риск, индустриална икономика, бизнес мениджмънт на индустрията за спорт, отдих и развлечения, банков сектор и финансови пазари, лидерство, туристически мениджмънт, предприемаческа дейност, операционен и продукционен мениджмънт, приложни науки и технологичен мениджмънт, управление и корпоративни стратегии, иконометрика, логистика (supply chain management and logistics), HR management, ICT и бизнес информатика, мениджмънт на социалното развитие (not-for-profit and social development management) и други.

 

В HEC Management School има отлични програми на редица световни езици, включително английски, френски, холандски, испански, германски, португалски, италиански, китайски и японски. Понастоящем в тях се обучават около 2500 студенти от целия свят. Висшето учебно заведение дава възможност, освен придобиване на бакалавърска и магистърска степен, за получаване на академичните квалификации Mississippi, Massachusetts, MBA, MPAs MPhil и PhD. Освен това HEC Management School предоставя и сертификати за завършени специализирани допълнителни магистратури и за преподавателски лиценз в областта на икономиката. Една от най-престижните специалности в това висше училище е бизнес инженерството. Тя е подчертано комплексна (и акцентирано интердисциплинарна) и включва множество дисциплини от области като мениджмънт, бизнес администрация, финанси, икономика, математика, науки от типа на химия и физика, нови технологии, компютри, социални науки като етика и право и чужди езици. HEC-ULg е пълноправен член на организации като AACSB и EFMD. HEC Management School през тази година получи и акредитация от EFMD за магистърската си и докторантската си програми в рамките на специалността „Management Science”.

 

HEC-ULg предлага следните престижни бакалавърски и магистърски програми на студентите от целия свят. Три вида „бакалавър на науките” – бакалавър по икономика и мениджмънт (3 години, 180ECTS), бакалавър по бизнес инженерство (3 години, 180ECTS) и преходна година по специалността бизнес инженерство (1 година, 60ECTS). Магистърските степени в сходната академична сфера са -  магистър по бизнес мениджмънт (1 година, 60ECTS), магистър по международен мениджмънт (1 година, 60ECTS, изцяло на английски език), магистър по европейска публична администрация (1 година, 60ECTS, съвместно с IFAG, България) и магистър по икономика (1 година, 60ECTS). Магистратурите по науки (MS) са – магистърска програма по мениджмънт (2 години, 120ECTS), магистратура по глобален мениджмънт (2 години, 120ECTS, изцяло на английски език), магистратура по предприемачество (2 години, 120ECTS), магистратура по мениджмънт плюс право (комбинирана икономическо правна специалност, 3 години и 180ECTS), магистратура по икономика (2 години, 120ECTS) и магистратура по бизнес инженерство (също 2 години, 120ECTS).

 

HEC Management School също така предлага магистратури тип MA (Master of Arts) по специалността „Мениджмънт на човешките ресурси” в Института си по хуманитарни и социални науки и MPA (Master of Public Administration) – за две години (120ECTS) във факултета си по право и политология. Успоредно с това HEC-ULg дава възможност за записване на двойна MPA/MS магистратура по европейски публичен мениджмънт – програма провеждана съвместно с IFAG, България (2 години, 120ECTS). Висшето училище предлага и магистратура тип Master of Education (M.Ed. - Economics and Business Management) от два вида - M.Ed. по приложна икономика с вземане на сертификат за преподаване (AESS Sc. 1година/30ECTS) и M.Ed. също по приложна икономика с диплома за преподаване в системата на висшето образование (CAPAES Sc.) HEC Management School дава възможност и за записване в престижни докторантури и други видове (Executive, Post-graduate, Advanced и Part-time) специализации от рода на бизнес мениджмънт, финансово инженерство и мениджмънт на риска, бизнес администрация, одит, контрол и счетоводство, финансово право, предприемачество, мениджмънт (съвместно с Solvay Brussels School of Economics and Management – ULB и Louvain School of Management), философия плюс икономика и мениджмънт и много други.

 

HEC Management School към белгийския Лиежски университет е основано през 2005 година в резултат на сливането на частното висше научноизследователско учебно заведение Hautes Etudes Commerciales de Liege (HEC Liege) и Департамента по икономика и бизнес администрация към Университета Лиеж. Под новата си разширена форма този модерен и много амбициозен, поставящ си високи цели в международен план, ВУЗ през последните години привлича все повече студенти от целия свят.

 

Освен представителите на Белгия, на най-успешното изложение за висше и средно обучение в чужбина, провеждано у нас - „Образование без граници” (21-23 октомври, НДК) пред родната аудитория ще представят офертите, програмите и специализациите си университети, колежи и други видове учебни заведения от Великобритания, САЩ, Дания, Холандия, Испания, Канада, Австрия, Финландия, Естония, Япония, Гърция, Хърватия и др. Входът за посетители на петото издание на форума „Образование без граници” е свободен след направена онлайн – регистрация на адрес: http://www.edu-fair.eu  или на място по време на самата проява.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+