Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Три финландски университета на изложението „Образование без граници”

1
2
3
4
5


Съвременната образователна система във Финландия неслучайно е призната за една от най-добрите в световен мащаб. Съобразявайки се с тази тенденция, отразена в множество рейтинги и класации напоследък, организаторите на поредното издание на най-успешното изложение за висше и средно обучение в чужбина, провеждано у нас – „Образование без граници” (21-23 октомври, Национален дворец на културата, София) са поканили няколко отлични университета от финландския град Тампере - University of Tampere (UTA), Tampere University of Technology (TUT) и Tampere University of Applied Sciences (TAMK).

 

University of Tampere (Tampereen yliopisto, UTA) е сред водещите университети във Финландия. Той е основан през 1925 г. в столицата Хелзинки, първоначално под формата на градски колеж, който през 30-те години на миналия век се превръща във Висше училище по социални науки. През 1960 г. днешният UTA се премества в град Тампере, където шест години по-късно официално получава и настоящето си наименование. В центъра на образователния процес и академичната дейност на Университета Тампере са специалностите свързани с естествените науки и научно-техническия напредък (включително „signal processing”, нанофотоника и роботика).

 

Понастоящем University of Tampere е разделен на девет висши специализирани училища, които приемат в своите отлични и интересни програми и специализации студенти от целия свят. Това са: Институтът по биомедицински технологии, Висшето училище по комуникации, медии и театър, Висшето училище по педагогика, Висшето училище по здравни науки, Висшето училище по хуманитарни и социални науки, Висшето училище по информационни науки, Висшето училище по езици, литературна наука и преводаческа дейност, Висшето медицинско училище и Висшето училище по мениджмънт. Към момента във финландския Университет Тампере се обучават около 15 400 студенти от страната и чужбина от близо 2100 души преподавателски състав.

 

От своя страна, другият участник от Финландия и Тампере на форума „Образование без граници” - Tampere University of Technology (Tampereen teknillinen yliopisto TTY или TUT) е вторият по големина университет в тази скандинавска държава в категорията „инженерни специалности”. Основният му модерно уреден кампус се намира в предградието на града наречено Херванта. Този университет, освен с висококачественото си образование, е известен и със своята научноизследователска дейност. Към настоящия момент в държавния Технически университет Тампере се обучават около 12 200 учащи се, обслужвани от над 1800 души академичен и административен персонал. Основният фокус в образователната дейност на това престижно висше учебно заведение са приложните науки, като този ВУЗ, освен с подчертано практическата насоченост на образователния си процес, е известен и с тесните връзки, които поддържа (особено за стажове, бъдеща професионална реализация на студентите, практики и съвместни проекти) със световноизвестни компании от типа на Nokia. Общо годишният бюджет на университета е към 120 милиона евро, като парите идват основно по линия на държавното му финансиране.

 

Tampere University of Technology получава независим академичен статут на университет през 1972 г. в самото сърце на индустриална Финландия – град Тампере. Дотогава инженерното образование в тази страна е било приоритет почти единствено на Хелзинкския технически университет. TUT започва да функционира в подобна обстановка първоначално под формата на частно висше учебно заведение през 60-те години на миналия век. Постепенно той придобива статута на престижен държавен технически университет с помощта на мощните местни бизнес среди и обществеността в Тампере, застанала зад идеята този град да има свое собствено силно висше училище по подобие на финландската столица. Така или иначе, в периода 1965-1972 TUT функционира единствено като клон на Хелзинкския технически университет и едва в началото на 70-те години става напълно независим ВУЗ. По това време в това висше училище е основан и един от най-солидните финландски студентски съюзи - Student Union of Tampere University of Technology (Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, TTYY). През 2003 година университетът променя името си от TTKK (Tampereen teknillinen korkeakoulu) на TTY (Tampereen teknillinen yliopisto), като целта е новото наименование да е по-близко до англоезичния свят и да подчертава факта, че този ВУЗ не е обикновена политехника (във Финландия тези институции се отличават по престиж, големина и значение от класическите университети), а мощно висше учебно заведение с име и амбиции. От 2010 г. във връзка с промените във финландското законодателство, Tampere University of Technology става един от двата големи университета в тази скандинавска страна, които започват да функционират и като академични фондации. Новият статут на TUT му дава възможност да взема по-гъвкави и автономни решения, както и му носи повече независимост и свобода при определянето на собствената му образователна политика в рамките на системата на държавно обучение.

 

Tampere University of Technology е подчертано научноизследователски университет, специализиран в области като нови технологии, архитектура и много други. Представители на всичките му департаменти редовно правят публикации в най-престижните академични издания в света. Най-силните специалности със световно признание в този финландски университет са: „signal processing”, нанофотоника, биотехнологии и мобилни хидравлични системи (intelligent mobile hydraulic systems). Най-прочутият научноизследователски център в TUT (имащ статута на Finnish Center of Excellence) е прословутата му Signal Processing Laboratory. Само през 2007 г. статистиката показва, че академичните кадри на университета имат около 1282 публикации, което общо прави повече от публикация на човек, което говори за една наистина впечатляваща и бурна научна дейност в Техническия университет Тампере. Като цяло понастоящем в този ВУЗ работят 131 професори, 78 щатни лектори и 842 души научноизследователски състав.

 

Към настоящия момент Техническият университет Тампере предлага на финландски език следните престижни магистърски програми – архитектура, автоматично инженерство, биотехнологии, гражданско инженерство, „Signal Processing and Communications Engineering”, електрическо инженерство, екологични и енергийни технологии,  индустриално инженерство и мениджмънт, информационен мениджмънт („Information and Knowledge Management”), информационни технологии, инженерство на материалите, „Fibre and Textile Engineering”, механично инженерство и инженерство и науки. Според официалните статистически данни, годишно от TUT излизат към 800-850 нови магистри. Успоредно с това за бакалаврите от целия свят Tampere University of Technology предлага отлични магистратури на английски език от типа на: инженерство и биомедицина, бизнес и технологии, информационни технологии, машинна автоматика, науки за материалите, радиочестотна електроника, биоинженерство и науки, механично инженерство и др. Понастоящем Техническият университет Тампере не предлага бакалавърски специализации на английски, но тези кандидат-студенти, които имат желание да изкарат курсове по финландски, впоследствие съответно могат да се включат в множество висококачествени програми и да получат дипломи за бакалаври.

 

Tampere University of Technology дава възможност и за изкарване на редица престижни докторантури, с провеждане на качествени като материална база научни изследвания от страна на младите специализанти. За целта се изисква постигнато ниво от минимум 60 ECTS и публикации по дисертационния труд в международни издания. Техническият университет Тампере дава два вида докторска титла – доктор на науките в сфери като технологии или архитектура или доктор по философия. Друг вид престижен сертификат за академични компетенции издаван в TUT е „Licentiate of Technology”. Годишно от Tampere University of Technology излизат около 70 нови доктори на средна възраст 34 години. Всички бакалаври и магистри в университета по традиция автоматично стават членове и на популярния в страната местен студентски профсъюз – „Student Union of Tampere University of Technology”. При желание докторантите също имат възможност да кандидатстват за членство в тази организация. Успоредно с това студентите могат да се включат в работата на редица клубове и асоциации по научни или културни интереси или да се занимават активно с различни видове спорт (също групово или индивидуално).

 

Голям интерес за кандидат-студентите представлява и третият участник в изложението „Образование без граници” от град Тампере, Финландия. Това е основаният през 1996 година в тази скандинавска страна (в региона Pirkanmaa) млад, качествен и амбициозен политехнически университет Tampere University of Applied Sciences (Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK). През миналата година той се обедини с друг известен регионален финландски ВУЗ - „Pirkanmaa University of Applied Sciences” и разширявайки се значително, по този начин даде заявка за поставени още по-високи цели, вече с международен фокус и привкус - да привлича приоритетно в своите специалности студенти от целия свят.

 

Понастоящем в Tampere University of Applied Sciences се предлагат отлични бакалавърски и магистърски програми в седем различни академични и изследователски полета. Броят на студентите в TAMK към момента е близо 10 000. Фокусът на обучението в Университета по приложни науки Тампере е поставен върху новите технологии, бизнеса и науките свързани със съвременните разбирания за здравословен начин на живот. TAMK предлага на английски редица специалности (за бакалаври и магистри), както и отделно курсове също на този език за чуждестранни студенти в рамките на самите си програми на финландски (главно по линия на академичния обмен). Водещите бакалавърски специализации на английски език в Tampere University of Applied Sciences са инженерство и околна среда, международен бизнес, медии, здравеопазване и туризъм. Бакалаврите от чужбина могат да се запишат и в магистратурата на TAMK – информационни технологии. Университетът по приложни науки Тампере има отлична и съвременна материална база в своите модерно уредени четири кампуса, разположени в районите Tampere, Ikaalinen, Mantta-Vilppula и Virrat.

 

Освен представителите на Финландия, на най-успешното изложение (пето поред) за висше и средно обучение в чужбина, у нас - „Образование без граници” (21-23 октомври, НДК) пред българската публика ще представят офертите, програмите и специализациите си университети, колежи и други видове учебни заведения и институции от Великобритания, САЩ, Дания, Холандия, Белгия, Канада, Австрия, Испания, Естония, Япония, Гърция, Хърватия и др. Входът за посетители на петото издание на форума „Образование без граници” е свободен след направена онлайн – регистрация на адрес: http://www.edu-fair.eu или на място по време на самото събитие.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Горко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+