Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Фондация представляваща всички испански университети участва в „Образование без граници”

1
2
3
4
5


На петото издание на октомврийското изложение „Образование без граници”, започващо на 21 октомври в Националния дворец на културата в София, за първи път у нас ще дойдат за такъв вид проява представители на испанското министерство на просветата, както и на престижната иберийска държавна фондация “Universidad.es”, която е официален представител на всички университети от страната на Сервантес (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD.ES). Създадената през октомври 2008 година с решение на испанското правителство агенция официално се занимава с промоцирането на програмите и специализациите на всички висши учебни заведения от Испания в чужбина. Основаването й е израз на твърдата решимост на тази високоразвита европейска страна и членка на ЕС да интернационализира в доста голяма степен своето образование, като привлече за целта, колкото се може повече бъдещи бакалаври, магистри и докторанти зад граница.

 

“Universidad.es” е държавна фондация, функционираща в публичния сектор, чийто основен предмет на дейност е да насърчава записването в испански университети и висши училища на чуждестранни студенти от целия свят. Нейните главни цели включват засилването на присъствието на Испания на международната академична сцена, превръщането на тази страна във водеща дестинация за кандидат-студентите от чужбина и за младите научни специалисти, увеличаването на присъствието на испански студенти и академични кадри по света, насърчаването на транснационалното образование с лидерска роля в този процес на испаноезичното обучение, съдействие за изготвянето и реализирането на съвместни интернационални проекти с испанско участие и т.н.

 

Друга основна цел на престижната фондация “Universidad.es” е да насочва кандидат-студентите към различни възможности за стипендии за обучение във висшите училища в Испания. Броят на всевъзможните грантове и субсидии за чужденци в тази страна през последните години значително се е увеличил и агенцията винаги предоставя актуална информация и в тази сфера на интересуващите се. В Испания официално няколко държавни и частни институции традиционно отпускат стипендии на желаещите да учат там. Специалистите на фондацията препоръчват, преди бъдещите студенти да кандидатстват за една или друга парична помощ, да се уверят, че разполагат с актуална информация за всички подробности и съществуващи възможности пред тях, за да бъдат оптимално ефективни, по отношение на конкретната реализация на намеренията си. “Universidad.es” предоставя именно такава прясна и важна информация с помощта на инструментариума си наречен „Scholarship Finder” (с подробности може да се запознаете с едноименния сайт на фондацията в интернет). Чрез тази инициатива на държавната агенция вече хиляди студенти (и докторанти) по света са осъществили желанието си да се обучават или извършват научноизследователска дейност в Испания.

 

Освен, че промоцира навсякъде дейността на 77 испански висши учебни заведения и широк кръг от възможности за получаване на различни академични степени в страната, “Universidad.es” предоставя актуална информация и за най-разнообразни курсове по испански език, както и за езиковите изискванията на всеки отделен университет. Най-разпространеният сертификат в Испания понастоящем е DELE (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera) или Диплома за владеене на испански език като чужд. Това е световно призната лингвистична квалификация, за чието получаване курсове организират Институтът Сервантес и испанското образователно министерство. В Испания има още няколко езика, на които се преподава във висшите училища (освен в най-често отличните като качество местни англоезични програми) и съответно при наличие на интерес и желание “Universidad.es” информира и къде и как могат да се изучават езици като – каталунски, валенсиански, галисийски и баският Еускера. Има множество студенти, които учат именно на тези езици, най-вече в рамките на области като Каталуня, Балеарските острови, Валенсия, Галисия и автономната страна на баските. Държавната испанска фондация “Universidad.es” също така запознава студентите от чужбина с начините за по-лесно намиране на работа, предоставя информация за подходящи и нови работни места за учащи се и успоредно с това дава консултации, ако има неясноти около проблематиката свързана с кандидатстудентската документация за университетите в Испания. В дейността си тази институция се подпомага от испанските посолства и консулства по света, от организацията за международно сътрудничество AECID (Agencia espanola de Cooperacion Internacional), от световната мрежа от подразделения на Института Сервантес и от Министерството на образованието на Испания.

 

Освен представителите на страната на фламенкото и Дон Кихот, на най-успешното изложение за висше и средно обучение в чужбина у нас - „Образование без граници” (21-23 октомври, НДК) пред родната аудитория ще представят офертите, програмите и специализациите си университети, колежи и други видове учебни заведения от Великобритания, САЩ, Дания, Холандия, Белгия, Канада, Австрия, Финландия, Естония, Япония, Гърция, Хърватия и др. Входът за посетители на петото издание на форума „Образование без граници” е свободен след направена онлайн – регистрация на адрес: http://www.edu-fair.eu  или на място по време на самата проява.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Горко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+