Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Днес доизплатиха европейските студентски стипендии и още български новини

1
2
3
4
5


Европейските стипендии днес бяха доизплатени (като последен срок) на българските студенти, съобщиха официално от УНСС, информира вестник „Монитор”. Дължимите суми са били преведени през деня по сметките на учащите се у нас, имащи правото да получат парите. Още от края на учебната година чакат всички отличници от университетите полагащите им се субсидии за успех за изминалите зимен и летен семестър. Втората фаза на програмата за стипендиите с бюджет от над 46,6 милиона лева започна от началото на месец юли. С нея се цели да се отпуснат средства на осем процента от студентите в редовна форма на обучение, което означава, че ще бъдат предоставени около 16 500 стипендии за учащите се от всички висши учебни заведения. Също така в рамките на инициативата се планира раздаването на награди за високи постижения на 10 на сто от студентите, което прави около 30 000 подобни поощрения за целия период на проекта, отчетоха представителите на просветното министерство.

 

От първи до осми клас се въвежда целодневно обучение у нас от 15 септември, началото на новата учебна година, съобщава още „Монитор”. Нужните допълнителни средства за реализирането на тази инициатива ще бъдат отпуснати по голям европейски проект на МОМН на обща стойност 180 милиона лева. Нововъведението ще обхване повече от 134 800 ученици – от първолаците до осмокласниците. Същността му се състои в това, че след приключването на редовните учебни часове сутрин, учениците ще остават в своите училища и следобед, за да пишат домашни, подготвят утрешните си уроци, да спортуват, да получават учителски и педагогически консултации и т.н. Новата програма се планира да обхване всички 800 средищни училища в България. Това са учебните заведения в областните градове, до които всеки ден пътуват учащи се от съседни по-малки населени места. Основна цел на новата практика е да се преодолее голямата разлика в успеха между учениците от големите и малките населени пунктове. Съгласно това намерение се очаква повече от четири хиляди преподаватели да преминат обучение за това, как да помагат на децата от средищните училища с усвояването на най-трудния материал от учебниците.

 

Целодневното обучение по закон трябва да тръгне и във всички останали училища до втори клас. От друга страна родните учебни заведения ще имат възможност да кандидатстват и за допълнителни средства от европейските фондове, с помощта на които и по-големите ученици да се включат в занималните след часовете. „Да направим училището привлекателно за младите хора" се нарича новата програма на МОМН. Европейската комисия отпуска сто милиона лева за всички училища по ОП „Човешки ресурси" именно за нея. Образователното министерство си поставя за задача да обхване в нейните рамки най-малко 300 000 ученици от над 1100 училища в цялата страна. Педагозите от МОМН споделят, че идеята е учащите се да уплътнят ползотворно свободното си време с уроци, спортуване и развитие на способностите си, вместо да са на улицата по цял ден. Оттам още допълниха пред „Монитор”: „Операцията ще създаде условия за развитие на потенциала на личността на учениците с оглед бъдеща социална и професионална реализация". Съобразно това намерение на МОМН, родителите ще могат да запишат детето си да остава след часовете и дори по време на ваканция в училищни клубове по математика, информатика, здравословен начин на живот и други области, в които ученикът съответно се справя най-добре в клас.

 

Образователното министерство подготвя и промяна на модела и в учебните часове през новата година, като се планира да се даде предимство на практическите занимания за сметка на сухата теория пред черната дъска. В ученическите практики от 15 септември ще се включат над 40 000 гимназисти от цялата страна, като парите отново ще постъпят по специален европейски проект. Идеята е учащите се да са на договор за стаж във фирма, а просветното министерство поема разходите за възнаграждение. Размерът на първата заплата на българските гимназисти ще е по-скоро символичен - 1,25 лв. на ученик. Понастоящем във всички столични училища тече усилена подготовка за ученическите стажове през учебната 2011/2012 г. По силата на заповед на образователното министерство директорите на държавни и частни учебни заведения с професионални паралелки трябва да изпратят задължително списък с прогнозен брой ученици по класове, които могат вече да започнат стаж по специалността си. Въз основа на получените по този начин данни, експертите на МОМН ще съдействат за намирането на подходящи предприятия и работни места. Министерството на образованието е отделило и средства за заплата на наставник от фирмата, който ще получи задачата да въвежда учениците в бъдещата им професия, информира накрая „Монитор”.

 

Платеният бакалавърски прием в родните висши учебни завадения е заплашен от провал, твърди в свой анализ изданието „Сега”. Тази прогноза наблюдателите от вестника правят въз основа на обоснованото предположение, че щом университетите приемат учащи се срещу заплащане, то това най-вече ще се случва в по-слабо търсените специалности. Подобна практика се обуславя от обстоятелството, че по закон ВУЗ-овете могат да приемат бакалаври срещу заплащане, само ако има незаети места от държавната поръчка. Допълнително е нужно местата за платеното обучение в бакалавърската степен да не надхвърлят 5 на сто от определения брой студенти за професионалното направление. По този начин приетото от Народното събрание антикризисно нововъведение за миналата и предстоящата учебна година остава без реално приложение. Високите академични такси са главната причина за слабото търсене сред студентите, тъй като са сбор от годишната такса за обучение и държавната субсидия за специалността. Заместник-ректорът на Софийския университет доцент Мария Шишиньова заяви пред „Сега”: "Факултетите сами ще решават дали да приемат бакалаври или не". Най-скъпо излиза обучението по медицина - 7439 лв. По природни науки то е 2344 лв, а годишните такси за платените бакалаври по педагогика и икономика са 1033 лв., за филологиите, история, социални и правни науки - по 1609 лв. и т.н.

 

Незаетите бройки в Софийския университет след второто класиране са общо 206. Свободни места там има в специалности от типа на биология и английски език, география, геология, регионално развитие и политика, архивистика и документалистика, етнология, икономика на чужд език, стопанско управление на чужд език, както и в някои специализации с математика и физика. Същевременно положението с класирането в ядрена техника и ядрена енергетика, в която местата за мъже са повече от тези за жените е повече от любопитно. Във въпросната специалност е приета само една жена, но с бал 29.28 при максимален 30.00, като успоредно с това приетите мъже са едва 5, макар че свободните места са 10. В УНСС единствените платени студенти, които ще се приемат са петима (в право). Става дума за по-специфичния казус на кандидати, които искат да учат второ висше, но по закон не могат да бъдат приети в държавна поръчка. Във варненския Медицинския университет има най-голям интерес към медицината и зъболекарството. Ректорът на този ВУЗ професор Анна Клисарова каза пред „Сега”, че приемът на платени студенти обаче ще бъде за медицински сестри и акушерки, въпреки че за тях търсенето е по-слабо.

 

Второто класиране в Софийския университет „Свети Климент Охридски” коментира в свой материал БНР. Съгласно официалните данни от това висше учебно заведение, медицината е с най-висок бал при жените - 32.18. Мъжете влизат съответно в тази специалност съответно с максимален бал 30.00. Висок успех се изисква и за специалностите „Ядрена техника и ядрена енергетика”, „Европейстика” с английски език, Психология и за Право. Балът е най-нисък за „Музика” за мъже редовно обучение и за жени „Италианска филология”, също редовно. От СУ споделиха за националното радио, че когато двама кандидати, с една и съща оценка са класирани на последно място в дадена специалност и двамата ще бъдат приети на потвърдения прием. Симеон Хинковски от Софийския университет добавя: „Има такива случаи, например, в „Английската филология”, където има 70 места в план приема, а ние имаме в момента 72 момичета, които са приети, тъй като две имат равни балове.” Голяма част от кандидат-студентите участват с оценките от държавните зрелостни изпити, подчертава още в материала си БНР.

 

И накрая новите предложения за промяна в съдържанието на учебниците, коментира в своя дописка вестник „Монитор”. Мненията на експертите по този въпрос се очаква вече да са пристигнали в МОНМ, по силата на графика по европейския проект „Подобряване на качеството на общото образование”, по който са отпуснати десет милиона лева. Просветните експерти трябва да предложат актуално учебно съдържание в един от трите училищни етапа - начален, прогимназиален и гимназиален. Целта е да бъде преодолян академичния стил на голяма част от уроците и да се даде възможност за повече практически знания за сметка на теорията. Според мнението на наблюдателите от „Монитор”, най-трудна за възприемане от учениците е информацията в учебниците от пети до седми клас. Очакванията на специалистите от образователното министерство са до 2013 година да са готови новите подобрени учебници за всички ученици, обобщава коментара си изданието.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Горко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+