Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

ВСУ открива нова специалност, а в Свищов вече попълват незаетите студентски бройки

1
2
3
4
5


Варненският свободен университет „Черноризец Храбър" обяви, че разкрива нова специалност в архитектурния си факултет – „Териториално и ландшафтно устройство”, съобщиха изданията „Черно море” и „Стандарт”. Обучението ще се провежда в две степени, а приемът засега е за 25 души. Дипломиралите се студенти могат да продължат в магистърската програма за професионална квалификация архитект-урбанист, след като са получили образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация ландшафтен архитект. Целта на новата специализация е да обучи архитекти и проектанти, както за европейския пазар на труда, така и за разработването на сложната и живописна територия на историческия хълм Царевец чрез курсови и дипломни проекти, базирани на новия подробен устройствен план на Велико Търново. Випускниците от нея могат да се реализират като проектанти в архитектурното, урбанистичното и регионалното проектиране и планиране в държавни, областни и общински структури, както и да развиват собствена експертна и консултантска дейност. За кандидатстването са необходими оценка по математика от положен държавен зрелостен изпит или от дипломата за завършено средно образование и портфолио с 5 черно-бели графични работи и с 5 живописни многоцветни, с размер до 35/50 см в техника по избор. Последните трябва да представляват екстериорни изгледи - пейзажи, подчертаха от архитектурния факултет. Оценката от събеседването с комисията също се включва в общия състезателен бал за класирането. На 22 август изтича крайният срок за подаване на кандидатстудентските документи. До края на септември пък ще става записването на новоприетите студенти, уточняват още журналистите от „Черно море”.

 

Стопанската академия “Димитър А. Ценов“ в Свищов започна да приема молби за участие в класирането за попълване на незаетите места в I курс за образователно-квалификационна степен “Бакалавър“, информира БТА. Уточнението е, че те се приемат за редовна форма на обучение за учебната 2011/2012 г. Могат да участват в класирането за попълване на незаетите места успешно положилите предварителни или редовни изпити в Академията през тази година, както и кандидатствалите с оценка от матура. По този начин академичната администрация се надява бързо да попълни незаетите си досега студентски бройки.

 

Излезе второто класиране в Софийския университет, съобщиха от най-старото и престижно висше учебно заведение у нас. Тези, които не са успели да се класират на първия етап или са били приети специалност, която не отговаря на интересите им, могат да проверят второто класиране в сайта на СУ или на „Стената на плача”. В рамките на втория етап на класирането участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-горна желана специалност, посочена в състезателния картон, както и всички некласирани на първи етап. Кандидат-студентите приети на второ класиране трябва от 10 до 12 август да се запишат или да потвърдят участието си в окончателното трето класиране. Кандидатите, които не направят това, губят своето място и правото за участие в третото класиране. Тези, които не са подали документи за класиране до 8 юли или непотвърдили регистрацията, не участват в класирането. Извън утвърдените места за прием се класират лауреатите на национални и международни олимпиади.

 

Класираните кандидат-студенти имат право: да се запишат в специалността, която са приети, без да участват в следващи класирания; да депозират оригинална диплома за средно образование и да попълнят декларация за участие в следващо класиране и така да запазят мястото, на което са приети от този етап; да не потвърдят и да не се запишат - в този случай те отпадат от всички класирания. Класираните кандидати по първата желана от тях специалност е нужно да се запишат в посочения срок или губят мястото си. Те нямат право да участват в следващото класиране, тъй като то се извършва във възходящ ред. Некласиралите се кандидати от този етап участват автоматично в следващото класиране, без да е необходимо да попълват никакви документи. Необходимите документи за записване на приетите кандидат-студенти са: лична карта и диплома за средно образование и квитанция за платена семестриална такса. Същата може да бъде заплатена или в Паричен салон на Ректората - Северно крило, IV етаж или по банков път на сметката на Софийския университет. За записването също са необходими и документи за новоприети студенти, които се купуват от книжарницата на Университета или от факултетните книжарници и три снимки формат 4/6. Самото записване се извършва по факултети от Отдел "Студенти”. То може да се направи лично или с помощта на упълномощено лице, което трябва да представи нотариално заверено пълномощно. Кандидат-студентите, които и на второ класиране не са приети, автоматично отиват на трето класиране. Тези, които на второ класиране са приети специалност, която не харесват, могат да запазят мястото си и да опитат късмета си на трето класиране. Последното ще бъде обявено на 16 август. Срокът за записване на приетите кандидати от трети етап на класиране е от 17 до 19 август. Резултатите от него ще са окончателни. Незаети места могат евентуално да останат за обучение на студенти в образователно-квалификационната степен “магистър” (след завършено висше образование), уточняват още представителите на Софийския университет.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Горко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+