Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

По-малко от седмица за кандидатстване за европейските студентски стипендии

1
2
3
4
5


Европейските студентски стипендии успяха да приковат вниманието на българските младежи, които се обучават в родните висши учебни заведения. До края на срока за подаване на документи за тях по електронен път остават пет дена, като той е до 26 юни, съобщава вестник „Труд”. Субсидиите ще се разпределят между българските студенти в изпълнение на оперативната програма “Човешки ресурси” с помощта на МОМН.

 

Важно условие за кандидатите е, след като попълнят онлайн формулярите, да предоставят заявките си и в писмен вид, подписани от тях на хартия пред администрациите на ВУЗ-овете, в които се обучават. Крайният срок да направят това е 30-ти юни. Дотогава родните студенти кандидатстват да получават европейската стипендия в размер от 120 лева месечно. Това ще става за настоящия втори семестър на текущата учебна година. От програмата уточняват, че няма значение, че той е на път да изтече – одобрените учащи се ще си вземат без проблеми парите.

 

35 568 са подадените молби до момента, за 14 010 субсидии. Софийският университет е рекордьор по депозирани заявления за парите – 3574 (при 1432, отпуснати специално за този ВУЗ, стипендии). В Техническия университет в Габрово пък ще има най-голяма конкуренция – числото на субсидиите е 1216, а кандидатите - 3482. Планира се общо за настоящата и следващата учебни години да бъдат отпуснати около 320 000 стипендии. Понастоящем амбицията на организаторите на тази инициатива е парите да покрият най-неотложните нужди поне на осем на сто от българските студенти. Предвижда се също така, отделно към 30 000 бъдещи висшисти да вземат еднократно по 200 лв. Засега одобреният бюджет на програмата за студентско субсидиране възлиза на 46,7 милиона лева.

 

Сред необходимите условия за кандидатстване влиза и това учащите се да имат успех не по-малък от 4,00 (за последните два семестъра) и да са положили успешно всичките си изпити. На 11 юли излиза класирането на одобрените. В рамките на европейската оперативна програма “Човешки ресурси” се предвижда да се раздават и поощрения (награди) за отличен успех. Размерът на последните е двеста лева, за тях се кандидатства с отделен формуляр, като сроковете за подаването му са същите. Горепосочената сума се дава на заслужилите студенти под формата на поощрение еднократно за съответната учебна година.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+