Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

В българските училища – малко повече шестици на матурите и леко по-добра дисциплина

1
2
3
4
5


На зрелостните изпити тази година има малко повече отлични оценки в сравнение с предишната, заяви образователният министър Сергей Игнатов пред родните медии. Той уточни, че бележките се пишат по същия начин, както и през 2010 г. – най-малко 77 точки за шестица, между 59 и 76 за петица, между 41 и 58 за четворка и за 23 и нагоре – тройка. „Всичко е много по-добро от миналата година в матурите по български език, математика, география”, подчерта още пред журналистите той. Пак според информация дошла от него, родните учащи се са на първо място в знанията си по математика в рамките на ЕС – това сочели данните от ново изследване на експерти на Европейския съюз.

 

Министър Сергей Игнатов още коментира пред медиите, че най-добрите български университети ще получат с от 5 до 10 процента повече пари по логиката на прокламираното от кабинета допълнително финансиране. Инженерните специалности, математиката, физиката, химията, ветеринарните науки и др. ще получат по десет на сто. Критерии за отпускане на финансова помощ за ВУЗ-овете са важни за правителството показатели от типа на най-много реализирани възпитаници на трудовия пазар и лидерство по професионални направления. До края на тази година общо се предвижда да бъдат раздадени субсидии в размер на най-малко шест и половина милиона лева. Игнатов също така заяви, че влизат в сила промените в Закона за висшето образование, касаещи въпроса за признаването на дипломите от чуждестранен университет в български без държавна намеса.

 

При матурите на седмокласниците тази година, според министър Сергей Игнатов, се очаква леко по-нисък общ успех за кандидатстване в гимназии, заради вдигнатата скала, по която точките се приравняват към шестобалната система, а не поради по-слаби знания от страна на учениците. Последните всъщност практически са изкарали горе-долу идентичен среден брой точки като през 2010 г. Въпреки това, шестиците са достатъчно много. Факт е обаче, че от 2011 година вече отлични оценки ще се пишат, когато даден ученик натрупа повече общ брой точки от нужния досега, за да си вземе важния изпит с повече от „много добър” пет.

 

Дисциплината в българските училища е станала леко по-добра. Това посочват данните от проведено наскоро изследване на организацията PISA, цитирано от вестник „Сега”. Подобен резултат по парадоксален начин противоречи на широко разпространеното убеждение у нас, че родните учебни заведения напоследък са се превърнали в арена на насилие, грозни прояви следствие на лоша дисциплина и т.н. Международното изследване на знанията на 15-годишните ученици PISA се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в 65 страни по света и партниращи региони или икономики. Според резултатите от същото, цели 72 процента от деветокласниците у нас твърдят, че по класните стаи у нас „никога или много рядко” има шум и безпорядък. За сравнение средният резултат за държавите от ОИСР е 68 на сто. Нашите ученици показали завидни резултати и на въпроса -  случва ли се гимназистите дълго да не започват същински занимания след началото на часа. Отговорът „това не се случва никога или много рядко, само в някои часове” е даден от общо 77 процента от анкетираните. Малко по-лоши резултати българското училище демонстрира по показателя „слуша ли се учителят в час от учениците” т.е. нивото на вниманието в клас – 69 на сто при среден за ОИСР – 71 процента. Според 73 на сто от учащите се, никога или много рядко се случва учителят да чака класът да се умири, а цели 76 процента не са имали изобщо досега проблеми, по отношение на усвояването на материала, заради разсейващата ги липса на дисциплина у останалите.

 

Проучвания като това на PISA показват тясната връзка между резултатите от учебния процес и дисциплината в часовете, твърдят международните експерти, цитирани от „Сега”. Лошото поведение в клас обикновено води до по-слаб общ успех, защото преподавателите губят ценно време, за да усмиряват провинилите се и се занимават с неща, които не са приоритет за всички останали. В подкрепа на тази теза е и фактът, че учениците от Хонконг, Китай и Корея показват и най-добра дисциплина и демонстрират най-силни знания по основните предмети. Изключение от правилото обаче е Финландия, сочена от експертите за „образователен феномен в рамките на Европейския съюз” – там дисциплината е относително слаба, но поне тийнейджърите учат. В тази северна страна едва 52 процента от учениците заявяват, че никога не се случва да има шум и безпорядък в клас. Според анализаторите, също така резултатите от изследването на PISA 2009 оборват легендата, че всяко следващо поколение е по-недисциплинирано от предишното. Данните сочат точно обратното – за девет години в периода 2000-2009 г., болшинството от показателите в тази сфера се подобряват или поне се задържат на едно и също ниво, като например намалява количеството на учениците, оплакващи се, че не нямат възможност да работят добре в часовете по литература. Резултатите още показват, че "нивото на шума" средно за ОИСР остава горе-долу едно и също, но пък някои от държавите с традиционно по-лоша дисциплина в областта на средното образование в последно време по-успешно се борят с това негативно явление.

 

Предварителната кандидатстудентска изпитна кампания по български език в ПУ „Паисий Хилендарски” е показала доста лоши резултати, съобщава вестник „Монитор”. Това е довело до написването на рекордните за жанра цели 572 двойки. Те били следствие от обичайните за образователната ни система напоследък явления като беден речник и липса на оригинално мислене. Темата „Надеждата крепи човека” провокирала кандидат-студентите да се провалят поголовно, а поставените от проверяващите шестици са едва две. Оценките над 3,50 са най-много за явилите се 1957 кандидати – 30 процента от общия брой, съобщи за „Монитор” председателят на предварителната кандидатстудентска кампания по български език доц. д-р Константин Куцаров. Той още заяви през изданието: „Ниските оценки са в резултат на малкото четене на художествена литература. Дори кандидатът да разбере и да вникне в темата, да има правилна теза, той не може да я формулира в писмен вид". Според него кандидат-студентите:  „Най-често бъркат Елин Пелин с Йордан Йовков или дори с Вазов".

 

На фона на подобно невежество тези дни министър Сергей Игнатов официално обяви пред медиите, че победителите в олимпиади ще могат да започват висшето си обучение направо в по-горен курс. Игнатов направи това изказване по време на церемония по връчване на наградите на отличени в олимпиади ученици, състояла се в сградата на министерството. "Талантливите млади хора, спечелили олимпиади в областта на математиката и информационните технологии, могат да започват директно от трети семестър или от първи семестър с разработен индивидуален план" – заяви още той, подчертавайки, че подобно нещо вече се прилага в отделни висши учебни заведения. Сергей Игнатов с особена гордост също така подчерта, че родното средно образование в сферата на математиката, природоматематическите и технически науки е на първо място в ЕС. По време на официалната церемония министърът награди учениците със златни, сребърни и бронзови медали от Деветата олимпиада на Европейския съюз по природни науки проведена в Чехия, от 45-та международна Менделеевска олимпиада по химия в Москва и от Петия международен конкурс "Математика и проектиране" протекъл отново в руската столица. Призьорите бяха отличени заедно с присъстващите на тържеството техни научни ръководители.

 

Математиката се превръща тази година в ключов предмет, който ще вкарва седмокласниците с предимство в по-добрите гимназии в страната, пише в свой анализ „Стандарт”. Това се обуславя от факта, че мнозинството от учениците се е справило доста сносно на матурата по литература, за сметка на математическия изпит. Поради това тези, които са изкарали над 4,50 на последния, повишават значително шансовете си да се радват на по-предно класиране. За района на София шестиците са по-малко от обикновено, а едва 112 ученика са с успех над 5,75 по двата основни предмета. Това предполага балът за прием да бъде по-нисък и учащите се с по-слаб успех да имат повече шансове да се запишат в осми клас в по-добри училища. 3,97 пък е средният успех за столицата по математика, като това е своеобразен отрицателен рекорд – за пръв път пада под четворка. Тройките на това външно оценяване са най-разпространените оценки, като тийнейджърите получили между 3 и 4 на този изпит са към една трета от целия софийски набор или 3399 души. Резултатите за София по български са определено по-добри. Средният успех от матурата по този предмет е 4,49, с доминантно присъствие в общия сбор на бележките от типа „много добър”. Спрямо миналата година отличните бележки са с около 400 по-малко. Според проверяващите, парадоксален е и фактът, че повечето ученици са се справили по-добре на втория модул, който важи за кандидатстване в гимназиите, отколкото на традиционно по-лесния първи. Това означава по-добре изготвен преразказ, отколкото тест. Тези дни учениците могат да се запознаят с проверените си работи и да видят защо са оценени по един или друг начин. Това може да стане по математика в 18-то училище, а по литература в 134-то СОУ.

 

От 15 до 21 юни в специални учебни заведения гнезда се приемат документи за участие в кандидатгимназиалния прием. По мнението на специалистите, родители и ученици правят грешка, като нанасят в желанията си механично всички гимназии от списъка. Напротив – те трябва внимателно да премислят с оглед на реалните обстоятелства и оценките, кое училище е най-доброто за тийнейджърите и с оглед на това приоритетно да ги подредят. Христоматиен остава случаят от миналата година за експертите от МОМН, когато бъдещ осмокласник включил в списъка с желанията си цели 178 учебни заведения. В Първа немска гимназия се е влизало с най-висок бал през 2010 година (а най-ниският там е бил 33,608 точки от 36 възможни). На второ място е била Испанската гимназия с бал 32,178, а на трето - Първа английска, отбелязва още „Стандарт”. Наблюдателите отчитат и важната тенденция в последните години руският език да се търси много в качеството му на втори. През 2010 г.  Националната финансово-стопанска и Националната търговско-банкова гимназии са били в първата десетка по бал, а Строителният техникум на 15-то място, което означава повишаване на статута на професионалните гимназии. В най-престижните от последните съответно вече се влиза с по-високи оценки. Професионалните средни училища у нас все повече се стремят да бъдат в крак с времето и да отговарят на търсенето на млади кадри на пазара. В тази връзка от 2011 година Строителният техникум, например, вече предлага записване в паралелка по недвижими имоти, което повиши значително интереса към същия. Осем на брой пък са гимназиите, предоставящи възможност да се изучава доста търсеният напоследък профил „предприемачество със западен език”.

 

Ученици от Асеновград и техните преподаватели могат да имат проблеми, заради високия брой извинени отсъствия, с който се очертава да завършат юношите в някои от местните гимназии тази година, съобщава в свой материал „Монитор”. Повечето от нарочените за разследване тийнейджъри били натрупали солидно количество лекарски и извинителни бележки. Последните обикновено били за рекордния брой от над триста учебни часа. От асеновградската районна прокуратура официално заявиха, че дори са налице и десетки ученици имащи по 250-300 извинени отсъствия под формата на медицински бележки без амбулаторни листове. В момента следователите са започнали масови проверки на дневниците в училищата в Асеновград. От местната прокуратура също така пророкуваха, че очакват по този повод „доста смущаващи резултати”. Асеновградските следователи са се амбицирали, доколкото това е възможно - да бъде проследено, откъде са се появили у тийнейджърите фалшивите медицински бележки. Друго улеснение за бягащите от занятия юноши било и това, че масово директорите на учебни заведения от Асеновград не са си направили труда изрично да посочат в правилниците си тавана за количеството на т.нар. „извинени отсъствия”.

 

Министърът на образованието Сергей Игнатов тези дни предложи и часовете в елитните гимназии в 11-и и 12-и клас да бъдат признавани за завършени лекционни курсове във висше учебно заведение, информира „Монитор”. МОМН в тази връзка се ангажира да подготви и съответните законодателни промени. Според тяхната логика, на университетите ще бъде предоставено правото да могат да акредитират обучението в определена гимназия. С това се цели в елитните гимназии часовете по математика или чуждестранен език да бъдат признавани за университетски кредити. Учащите се дори още от учебната скамейка ще могат да пресмятат натрупаните точки, които ще бъдат вписвани в бъдещата им диплома за завършено висше образование.

 

Доброволно военно обучение се планира да бъде въведено в последните два класа на средното образование и в университетите, съобщава „Монитор”, цитирайки изказване на министърът на отбраната Аню Ангелов. Това ще бъде отбелязано като промяна в законодателството и в проектозакона за резерва на въоръжените сили. По думите на министър Ангелов, преподаваният материал се планира да бъде теоретичен, като той ще дава възможност на учениците и студентите да придобият знания за базисните задължения на българските граждани, по отношение на отбраната на Република България. Министерството на отбраната планира да използва това обучение и като своеобразен ориентир за качествата на тези, които искат да постъпят на военна служба, включително и като стипендианти на МО в следваща образователна степен.

 

Аню Ангелов още подчерта, че се обмисля учениците и студентите също така да бъдат обучавани съвместно с МВР на това, как да действат по време на природни бедствия и различни екстремни ситуации, когато има нужда и от помощта на цивилното население и присъствието на доброволци. Същинското образование за използване на лично оръжие и тактика ще се провежда във висшите училища под формата на курсове за обучение по начална и специална военна подготовка. Записването на последните се предполага също да става на доброволен принцип. По този начин ще се набират и подбират кандидати за действителна военна служба след завършване на висшето образование или за служба в резерва. Единият вариант на бъдещия закон предполага военно обучение да могат да получават всички българи, които нямат чуждо гражданство, не са над 32 г., не са осъждани и са физически годни. Тези, които завършат подобен курс, ще могат да се запишат в доброволния резерв. Последното от своя страна ще носи със себе си и някои привилегии от типа на това да осигурява предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация. Чрез подписване на договор, резервистите ще могат да вземат по една месечна заплата на година, съответстваща на чина им.

 

Учениците от 1 до 4 клас се планира да ходят без учебници в раниците си още от следващата учебна година, информира „Монитор”, позовавайки се на изказване на зам.-образователния министър Милена Дамянова, направено по време на дискусия с учащите се от 104 ОУ „Захарий Стоянов” в София. МОМН предвижда да приеме пакет от мерки срещу носенето на тежки учебни помагала в училище от най-малките. Идеята на просветното министерство се състои в това децата да получат по два екземпляра от учебниците си по всеки предмет и съответно с единия да работят вкъщи, а с другия – в клас. Това ще им спести носенето всеки ден до училище и обратно на 5-6 понякога тежки и обемисти книги.

 

Понастоящем малките ученици получават само един комплект безплатни учебници от МОМН. По традиция всеки учебник остава в наследство на по-малките ученици, след завършване на класа за три поредни години, след което се предава в образователното министерство за бракуване. Идеята на Милена Дамянова е точно тези налични „стари учебници” да влязат в употреба като втори комплект за нуждите на децата. По нейно настояване в момента училищните директори броят, колко от тях са им останали в наличност. Пред „Монитор” директорът на 104 ОУ Капка Велинова дори коментира, че мярката би могло да се въведе дори до седми клас, ако има къде тези учебници да бъдат съхранявани. По принцип училищните бюджети не разполагат във връзка с това с особено много излишни средства за закупуването или изготвянето на по-големи ученически шкафчета. Образователните експерти обаче са на едно мнение по въпроса за това, че не е трудно идеята да се осъществи повсеместно поне до четвърти клас, защото най-малките учат само в една класна стая и не пренасят непрекъснато помагалата си по коридорите. МОМН също така предлага с цел облекчаването на раниците и на по-големите ученици да бъде въведен ежеседмичен учителски график за всеки предмет. Тази идея се свежда до това учителите предварително да съобщават на учениците, какво да си носят за следващите часове, вместо всеки да влачи всички възможни учебници, помагала и тетрадки в чантите, завършва коментара си „Монитор”.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+