Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Икономическо и бизнес образоване в Германия

1
2
3
4
5


Висшето образование в Германия е едно от най-качествените и престижни не само в Европа, но и в световен мащаб. Наскоро „Дойче Веле” публикува обзорен материал за най-важните и полезни за кандидатстващите характеристики и специфики на MBA програмите в страната на Гьоте. Дипломата за висше образование играе огромна роля за успешното планиране на една добра професионална реализация не само в чужбина. Какви модели на обучение в сферата на икономиката и бизнеса са най-разпространени в Германия? На първо място ще стане дума за притежателите на дипломи за бакалаври и магистри по бизнес администрация и за фактите, които е нужно да се знаят за образователните програми, условията за прием и признаването на същите тези сертификати за завършено висше обучение.

 

Висшите учебни заведения в Германия предлагат дипломи, които се признават в международен план, съобразно изискванията на Болонския процес. Традиционните образователни програми, след които се получаваше диплома за специалист бяха заменени с издаването на сертификати за бакалавър (Bachelor) и магистър (Master). Тези две степени се отличават по съдържанието на курсовете за тях и в тяхната продължителност. Бакалаврите учат средно шест семестъра. За това време студентите получават основните, базисни знания по избраните от тях дисциплини. Обучението в магистърските програми предполага едно задълбочаване в материята по изучаваните предмети и по правило продължава от два до четири семестъра. За тези, които искат да учат основи на международния бизнес в Германия, особен интерес представляват дипломите за бакалавър по бизнес администрация (Bachelor of Business Administration, BBA) и магистър по бизнес администрация (Master of Business Administration, MBA).

 

Бакалавърските програми дават всички необходими основни знания по икономика, включително и в рамките на курсове по микро- и макроикономика. Най-престижни в Германия в тази сфера са дипломите издавани от частните висши бизнес училища (Business Schools). Държавните университети и висши учебни заведения издават единствено сертификати за бакалаври по естествени и хуманитарни науки (Bachelor of Science и Bachelor of Arts). Студентите изучаващи икономика, когато завършат, стават притежатели на дипломи по направлението бизнес администрация. И те се признават в еднаква степен с тези от т.нар. Business Schools. По принцип BBA програмите имат приложен характер и са ориентирани към практиката. Теоретичната рамка на обучението по икономика се изпълва най-често с участието в многобройни, конкретни проекти. Заради това преди да се ориентирате към дадена бакалавърска програма си струва да се замислите, доколко е от важно значение за вас практиката. В тази връзка е добре предварително да се запознаете със съдържанието на курсовете, предлагани от висшите немски икономически и бизнес училища и въз основа на разликите в тях - да изберете един или друг университет, например.

 

Магистърските програми са на особена почит в Германия. Според статистиката, в последните години многократно се е увеличило не само търсенето, но и предлагането им като количество и качество в тази страна. Понастоящем там има около 135 висши учебни заведения, основно частни, но също така и държавни, които предлагат магистърски курсове. Изискванията към кандидатите са да имат диплома за бакалаври или съпоставима с нея квалификация, а също така и добри или даже отлични резултати от изпита GMAT. Поради това, че повечето от курсовете се четат на английски, по правило се изисква и сертификата TOEFL. В САЩ и Великобритания MBA програмите се считат за най-висока степен на обучението в сферата на икономиката и през последните години в Германия също се възприема масово една такава нагласа. Това се отнася не само до бизнес образованието, но и за това по инженерство, право, медицина, естествени и хуманитарни науки и др. Да си магистър се превръща в непременно условие за това един млад човек да се стреми да бъде на водещи позиции в професионалната си област. И MBA програмите в Германия се отличават със своята практическа насоченост и са свързани, например, с работа с конкретни казуси, участие в проекти, развиващи управленческите навици, предприемаческото мислене и изкуството на бизнес преговорите и т.н.. Студентите обикновено се обучават в неголеми групи, което спомага за бързото и добро усвояване на новия материал.

 

По какво се отличават немските магистърски програми от американските? На първо място обучението в техните рамки по правило продължава от 12 до 18 месеца, а в САЩ е две години. Второ – да станеш магистър по бизнес администрация в Германия струва по-евтино. Общият курс там може да ти излезе 17 000 евро, докато в САЩ е 100 000 долара или около 75 000 евро. Немските и американските програми се различават разбира се и по своето съдържание. Според специалистите, германските са много напреднали и дори са по-адекватни на духа на времето, в което живеем. В Германия, например, се акцентира много на социалния аспект на лидерските качества. Въпросите от областта на етиката и социалната отговорност се третират доста по време на немските магистърски курсове. Другата разлика е в методологията на германските бизнес-училища. Разборът на практическите ситуации се използва широко с учебно-методически цели. В немските висши училища обикновено теорията се проверява на практика. Подобен подход спомага да се развива мисленето в рамките на установените принципи и действащите правила в икономиката и в по-малка степен да се копират модели, формално считани за успешни. Не на последно място си заслужава да бъде споменат и факта, че за немските магистърски програми е характерно това, че те имат подчертано международен характер и като преподавателски състав и като студентски. Това носи предимството, че младите хора отрано свикват да работят в интернационална атмосфера и се запознават със спецификите и практиките в рамките на много различни култури. Американските програми отстъпват в това отношение, защото по правило преподаването в германските ВУЗ-ове е ориентирано към глобалните аспекти на изучаваната проблематика.

 

Болонският процес направи дипломите за висше образование, получавани в европейските страни, напълно съпоставими. За да се получи международно признаване на дипломата по целия свят, обаче е необходимо висшето бизнес училище, което сте избрали, да има добра репутация. Особено важно е акредитацията му да съответства на интернационалните стандарти – AACSB, EFMD и AMBA. Те са свидетелство за качеството на програмите във висшите учебни заведения и гаранция за това, че дипломата ви и занапред ще се признава във всяка една страна по света. Според специалистите, немските магистърски програми категорично в последно време догонват американските и определено си заслужава да се влагат в тях време, усилия и средства, обобщава коментара си „Дойче Веле”.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+