Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

MBA програмите в чужбина – инвестиция за цял живот

1
2
3
4
5


МВА програмите са може би най-престижният вид икономическо образование в чужбина. В свое интервю с българина Георги Стойчев, получил подобна следдипломна квалификация от Масачузетския технологичен институт, изданието „Пари” обрисува предимствата на завършването на MBA. Според официалните статистически данни, подобни курсове са изкарали успешно зад граница и у нас повече от хиляда български граждани (60 на сто от тях мъже).

 

МВА е една отлична, дългосрочна инвестиция, чиято възвращаемост продължава по време на цялото бъдещо професионално развитие на личността, споделя Стойчев пред „Пари”. Човек само трябва да се „престраши” да продължи да учи в период от живота си, в който обикновено активно работи и подготвя кариерата си. Но именно за израстването в последната, спомага страшно много МВА. Макар, че получаване на подобно висше образование в чужбина излиза по-скъпо (долна граница - пет хиляди евро), то завършването на такива програми, именно зад граница, в бъдеще излиза далеч по-рентабилно и носи различни и много ползи и притежателят на МВА-диплома може напълно да разчита на печалба и пълна възвращаемост на вложените от него труд, усилия, време и пари.

 

Стойчев още обобщава тънкостите на това, как да избереш най-подходящата за себе си подобна форма на обучение по следния начин: „Първият риск е свързан с това дали се прави MBA в подходящото време. Смятам, че това е образование, което трябва да се завърши, след като човек е натрупал професионален опит и знания, които има нужда да структурира и надгради. Вторият риск е свързан с това да се избере подходящата програма - профилирана или по-обща, по-кратка или пълна, както и подходящия университет. Много често хората избират Executive MBA, защото излиза по-евтино, но това всъщност е програма само за хора, които имат дълъг мениджърски опит и са на високи позиции в йерархията на компанията, за всички останали е по-добре да заложат на пълния курс на обучение. От друга страна, важно е да се прецени и каква да е насочеността на програмата, тъй като много често хората се преориентират професионално именно по време на MBA програма.” Самият той е записал последната, на базата на своя деветгодишен професионален и мениджърски опит, заемайки се с на пръв поглед леко рискованото предприятие да се върне отново за две години на студентската скамейка, но сега смята, че е взел възможно най-правилното, от гледна точка на кариерното си развитие, решение.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+