Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Българските участници в изложението „Образование без граници”

1
2
3
4
5


Най-голямото международно изложение в България за висше и средно обучение – „Образование без граници” отваря врати за посетители в Националния дворец на културата в София от 11 до 13 март. На него българските кандидат-студенти, ученици, младежи и техните близки и преподаватели ще имат възможността да се запознаят с програмите и предложенията за образование на едни от най-престижните световни висши училища от държави като Великобритания, Холандия, Канада, Кипър, Австрия, Белгия, Швеция, Русия, Германия, Швейцария, Чехия и др. За първи път в страната ни ще дойдат и представители на именити университети и колежи от Япония, Хърватия и Малта. В рамките на форума „Образование без граници” България също ще има своите участници, които ще имат задачата да докажат, че родната образователна система може да излъчи своите първенци и „отличници”, чиято дейност е напълно конкурентоспособна на най-съвременните постижения и тенденции в сферата на висшето и средното обучение в международен мащаб. Българските представители на „Образование без граници” са редица училища, гимназии, колежи и университети като ВУМК, ЧЕГ „Проф. Румен Апостолов”, Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир”, Международна гимназия „Проф. Д-р Васил Златарски”, МВБУ, IUC Portsmuth и др.

 

Висше Училище Международен Колеж (ВУМК) е едно от най-модерните висши учебни заведения с бизнес профил на образователния процес у нас. Колежът в дейността си се стреми да подготвя своите студенти в съответствие с европейските пазарни изисквания. Випускниците му се реализират в сферата на бизнеса, финансите и икономиката по света и у нас. Те са подготвени да поемат управлението на дейности и фирми и са напълно конкурентоспособни на всеки пазар на труда в своята област. ВУМК е легитимно висше училище, което е акредитирано съгласно Закона за  висшето образование на България. Откритият през 1999 година международен колеж обучава студенти от три континента и предлага атрактивни специалности на английски език, както и международни дипломи от европейски университети – негови партньори. ВУМК дефинира основните си цели като „подготовка за нуждите на българския и световен модерен бизнес на конкурентоспособни и висококвалифицирани специалисти по мениджмънт, маркетинг, туризъм, икономика и икономическа информатика и др., готови да се справят с предизвикателствата на бързо променящия се пазар на труда”. Висше Училище Международен Колеж се стреми да осигурява качествено професионално обучение, посредством удовлетворяване образователните потребности и желания на студентите при стриктно спазване нормативните изискванията за този тип дейност в Република България, стандартите в науката и образованието, поставяни и от организации за оценяване и акредитация в Европейския съюз.

 

ВУМК предлага на своите възпитаници възможност за продължаването на обучението и допълнителни специализации в своите партньорски университети в чужбина. Става дума за обмен на студенти по бакалавърски и магистърски програми, ориентирани към маркетинга и мениджмънта, компютърните технологии и управлението на туризма. Така, например, сътрудничеството с британския University of Wales Institute Cardiff дава възможност за получаване на втора бакалавърска диплома Ba (Hons), освен българската такава, след три години (6 семестъра) обучение във Висше Училище Международен Колеж. Тази международна форма на образователно взаимодействие позволява на родните студенти да продължат още една година за престижната степен MBA (Master of Business Administration) в България и да получат своята MBA диплома от University of Wales.

 

Сътрудничеството на ВУМК с друг британски ВУЗ - University College Birmingham (UCB) от своя страна осигурява възможност за обучение в две съвместни магистърски специалности - Tourism Destination Management и Tourism Business Administration. Курсовете в тях се карат на английски език и се провеждат в рамките на три семестъра – един у нас и два във Великобритания. University College Birmingham се слави като едно от най-добрите висши учебни заведения в сферата на туризма и хотелиерството. Взаимодействието с нидерландския Stenden University осигурява също интересна опция за образователна и професионална реализация. Завършилите тригодишно обучение студенти по специалност Хотелски Мениджмънт, могат да продължат във ВУМК четвърта година по програмата на Stenden University, водена изцяло от преподавателски състав от Холандия. След това те получават оригинална диплома за бакалавър по International Hospitality Management (Международен туристически мениджмънт) от нидерландския университет.

 

Висше Училище Международен Колеж от град Добрич си партнира и с HAN University of Applied Sciences, Холандия. Споразумението между двете образователни институции осигурява възможност на студентите да се обучават по оригинална четиригодишна програма на английски език по специалност Международен Бизнес и Мениджмънт. Възможността да завършат в Нидерландия и да получат оригинална бакалавърска диплома на HAN University става на базата на демонстрираните от тях успехи в обучението. От своя страна, договорът между ВУМК и Университетския колеж в Харщад, Норвегия осигурява също интересна и престижна опция за бъдещето на младежите. Студентите от всички бизнес специалности могат да получат и оригинална диплома за бакалавър по Advanced Marketing, издадена от Harstad University College. Програмата за това включва интензивен курс под формата на лятно училище, което се провежда в град Добрич. След това се провеждат и тримесечно обучение в колежа в Норвегия и дистанционно обучение. Завършилите тази атрактивна и функционална програма получават диплома за бакалавър, която им гарантира успешна професионална реализация навсякъде по света. И накрая партньорството между Висше Училище Международен Колеж (ВУМК) и университета в Портсмут дава възможност студентите да се обучават на английски език по специалности като BA (Hons) Business Administration, BA (Hons) Marketing, BA (Hons) International Finance and Trade и BA (Hons) Hospitality Management. Този вид образователни курсове се изкарват в нашата страна и успешно завършилите ги получават българска и британска диплома.

 

ЧЕГ „Проф. Румен Апостолов” е друг български участник на изложението „Образование без граници”. Това е частна езикова гимназия, която амбициозно подчертава, че предлага висококачествено средно обучение в едно нестандартно учебно заведение, с визия, различна от традиционното българско училище. ЧЕГ „Проф. Румен Апостолов” в дейността си винаги се стреми да съчетае най-добрите и полезни аспекти за учениците от сферата на българските образователни традиции, съчетани с европейските стандарти. Основен акцент в образователния процес в гимназията е обучението по английски език. То се допълва чудесно с профили като право, мениджмънт, хуманитаристика и информационни технологии. В сферата на обучението по мениджмънт и право в това училище занятията се водят по авторски учебни програми с преподаватели от университетите, деловите среди и практиката. Основните предимства на ЧЕГ „Проф. Румен Апостолов” са изключително конкурентна подготовка по английски и втори чужд език, обучение по авторски учебни програми, атрактивни профили, даващи познания в областта на гражданското образование, присъствие на преподаватели от университети, деловите среди и практиката, иновативността и нестандартността в учебния процес, както и активните извънкласни форми на обучение. Всичко това се постига с помощта на модерни методи като работа по проекти, решаване на казуси, интензивно използване на проектно базирано и проблемно ориентирано обучение, ролеви и виртуални игри, team building тренинги и практики.

 

ЧЕГ „Проф. Румен Апостолов” е основана през 1993 година като профилирана гимназия с профили право и мениджмънт. Същата след четири години се преобразува в английска езикова гимназия като запазва и атрактивните си профили, а хуманитаристиката и информационните технологии се обособяват в нея като отделни специалности през 2001 г. Завършилите досега възпитаници на гимназията от общо 13 випуска наброяват 720 ученици, като те в болшинството си имат блестяща професионална и кариерна реализация. От 2000 г. ЧЕГ „Проф. Румен Апостолов” става базово училище на СУ “Св. Климент Охридски” по български език и литература, с преподавател Даниел Николов. През 2009 година гимназията се превръща и в лицензиран център за провеждане на международно признатите изпити по английски език Pearson Test of English (EDEXCEL), чиито нива са съобразени с тези на европейската езикова рамка.» БАЧУ – Българска асоциация на частните училища. ЧЕГ „Проф. Румен Апостолов” си партнира активно с престижни български и световни образователни институции като Еdexcel – Pearson Company for Pearson Test of English, Kings College, Бормут, Великобритания, City University, Правец, България, Висше Училище Международен Колеж ( International University College), София, Aмерикански университет, Благоевград, България, Софийски университет – Юридически факултет, Софийски университет – Стопански факултет, Софийски университет – факултет Славянски филологии - катедра „Методика“, Висше училище по застраховане и финанси, Breda University, София, България и Университетът за национално и световно  стопанство.

 

Друг участник в международното изложение „Образование без граници” е Първа частна английска гимназия "Уилям Шекспир”, която е сред най-елитните средни училища в България. Това средно учебно заведение е основано през 1994 година от докторът на икономическите науки - доц. д-р Михаил Петров и има повече от 16-годишна славна история, в стремежа си да отразява в дейността си най-добрите традиции и тенденции на българското, европейско и световно гимназиално обучение. Осем дисциплини в гимназия "Уилям Шекспир” се изучават изцяло на английски език с помощта на преподаватели и специалисти от САЩ и Великобритания. Възпитаниците на престижното средно езиково училище през годините са се реализирали успешно в държави като Великобритания, Германия, Холандия, Австрия, Швейцария, Италия, Гърция, Канада, САЩ и т.н.

 

Първа частна английска гимназия "Уилям Шекспир” предоставя възможност на учениците си да изкарат и обучение по бизнес и мениджмънт с получаване на сертификат от „Джуниър Ачийвмънт” и училищна бизнес фирма, както и обучение по програмата „Млад предприемач” с получаване на международен сертификат по икономика, мениджмънт и фирмена култура. Учебното заведение има договори с Нов Български Университет и Висшето Училище по Застраховане и Финанси за продължаващо обучение от трети семестър с преференции за възпитаниците му. Наскоро гимназията отвори свои филиали и в Русе и Ямбол. Престижното езиково училище е също така и акредитиран член на Българската асоциация за качествени езикови услуги „Оптима”, като притежава Европейски езиков паспорт и портфолио. Тя е лицензиран изпитен център на “CITY AND GUILDS” – Великобритания, което й дава правото да издава международен сертификат за владеене на английски език според стандартите на Съвета на Европа и е един от най-достойните представители и доайен на Българската асоциация на частните училища.

 

Участващата също в „Образование без граници” Международна гимназия „Проф. Д-р Васил Златарски” е престижно средно училище, носещо интернационален характер. Десет процента от неговите възпитаници идват от страни като Великобритания, Грузия, Унгария, Индия, Израел, Холандия, Русия, Сърбия, Словения, Турция и САЩ. Гимназията е основана през 1995 година като частно езиково учебно заведение и през 2003 г. се превръща в първото International Baccalaureate (IB) World School у нас. В момента там се обучават около 300 ученика в 8-12 клас. Международна гимназия „Проф. Д-р Васил Златарски”  предлага на възпитаниците си отлични образователни програми, които възпитават и култивират в тях независимост на мисълта, творчески способности, уважение към другите и отговорност в учебния процес, което заедно с получените по време на образованието им знания им позволява да се реализират успешно в редица престижни световни университети и колежи. Най-големите предимства на обучението в гимназията са: доказани резултати при кандидатстване в университети, високи изисквания към учениците, учители които са ентусиазирани да работят с млади хора, залага се много на дисциплината, отделя се подчертано внимание на индивидуалните способности и особености на всеки един учащ се, придобива се безценен опит особено в образоването за IB Diploma Programme и т.н. Обучението в Международна гимназия „Проф. Д-р Васил Златарски” е организирано в две степени: първа степен 8-10 клас и втора степен 11-12 клас. Образованието в 8,9 и 10 клас покрива общообразователния минимум за средно образование. Учебният процес след това е организиран като целенасочена подготовка за висше образование. Гимназиалният учебен план е одобрен от МОМН и International Baccalaureate Organisation.

 

Международна гимназия „Проф. Д-р Васил Златарски” е уникално по рода си, престижно българско средно училище, предлагащо много важни международни програми, особено полезни за кандидатстване в страни като Великобритания. Учебното заведение интегрира българската образователна система с международната програма на International Baccalaureate и Британската система за гимназиално образование – IGCSE и A Levels. Последната e академична програма за ученици на възраст 16-18 години, която се изучава в последните 2 години (Sixth Form) от образованието в средно училище или колеж във Великобритания. Гимназия Златарски обучава по програмите A-LEVEL и е изпитен център за полагане на британските изпити в България.

 

Друга предлагана важна програма е International General Certificate of Secondary Education (IGCSE). Тя е двугодишна и е за средно образование (9 и 10 клас), в която се обучават ученици на 14 – 16-годишна възраст във Великобритания, както и в множество международни училища по цял свят. Гимназията обучава по програмите IGCSE и е изпитен център за полагане на британските изпити в България. Основен момент в цялата система е, че успешно положените IGCSE изпити по отделни предмети често са условие за прием в програмите INTERNATIONAL BACCALAUREATE и A-LEVEL, които от своя страна са своеобразен мост между средното образование и приема в най-престижните британски университети.

 

Също така Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски“ е най-голямото учебно заведение, предлагащо и програмата International Baccalaureate у нас. Училището е демонстрирало и най-високи резултати в рамките на прилагането на тази много престижна специализация. От 2003г. в това учебно заведение се преподава и по Дипломната програма на Международния Бакалауреат (IB Diploma Programme) и досега повече от 170 ученици успешно са получили своите международни дипломи и сертификати в гимназията. Това позволява на завършилите училището да се реализират успешно в някои от най-престижните световни университети. През 2009г. Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски“ разшири обучението по International Baccalaureate Diploma Programme и така дава възможност на повече мотивирани ученици от международни училища или други учебни заведения в България да се обучават в престижната програма (11 и 12 клас).

 

Един от основните участници от българска страна на международното изложение „Образование без граници” е и Международното висше бизнес училище – Ботевград. Това е доказало се през годините частно висше учебно заведение, което е основано през 1991 година под формата на Българо-датски колеж по икономика и управление. Бизнес училището също така е правоприемник и на "Колеж по икономика и бизнесадминистрация" - Ботевград, който през 2002 година е преобразуван в специализирано висше училище. В момента това учебно заведение се радва на засилен интерес от страна на родните кандидат-студенти, благодарение на добрите си програми, имащи международен профил. В него работят хабилитирани преподаватели с разнообразен академичен и професионален опит.

 

Бизнес училището предлага престижни и световно признати програми от САЩ, Нидерландия и Дания, както и възможността те да се карат на английски език.  Висшето учебно заведение предоставя на възпитаниците си образователно - квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" по специалности от професионалната област на социални, стопански и правни науки в професионално направление "Администрация и управление", "Икономика" и "Туризъм". Семестриалните такси в Международното висше бизнес училище – Ботевград за настоящата учебна година за редовно и задочно обучение са от порядъка на 500-600 лева. Това висше учебно заведение се радва на все по-засилен интерес през последните години и трупа активно авторитет с постиженията на възпитаниците и преподавателите си.

 

Най-голямото международно изложение в България за висше и средно обучение – „Образование без граници” ще се проведе между 11 и 13 март в НДК, София. Вход свободен!

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+