Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Студентски бригади в Германия

1
2
3
4


Студентски бригади в Германия бяха обявени тези дни от Агенцията по заетостта, бюрата по труда и сайта www.arbeitsagentur.de  За тях могат да кандидатстват студенти навършили пълнолетие (до 35-годишна възраст). Условията са да са записали редовно обучение, да знаят добре немски и да не са последен курс. Студентите трябва да имат нагласата, че ще прекарат в страната на Гьоте поне два месеца, трудейки се. В молбите за кандидатстване, които са със свободен текст и на български, мераклиите за бригадите е необходимо да декларират, че са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко висше училище лятна ваканция, като задължително се посочват началната и крайната й дата. Студентите също така трябва да напишат, че имат необходимите средства да платят заминаването си за Германия. По-подробна информация кандидатите могат да получат и на телефон 02/980-87-19, на сайта на Агенцията по заетостта или в бюрата по труда в градовете, където има висши учебни заведения, както и на електронен адрес www.arbeitsagentur.de. Кандидатстващите ще бъдат класирани по списък в краен срок 14 януари 2011 г. Според организаторите на инициативата, основен критерий ще бъде нивото на владеене на немски език.

 

За допълнителна информация за бригадите в Германия:

www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/

A04-Vermittlung/A046-ArGV/Publikation/pdf/

Ferienbeschaeft-ausl-Studenten.pdf

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+