Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обявиха бакалавърските програми на Университета Бреда за най-добрите в Холандия

1
2
3
4


Според наскоро публикувания национален рейтинг за бакалавърските програми в Нидерландия „Keuzegids HBO Voltijd 2011”, се оказва, че всички подобни програми на NHTV Breda University of Applied Sciences са признати за най-добри в своите категории. Тези категории са следните: Недвижимост и организация на производството, Компютърни игри, Медиен Мениджмънт и развлекателна индустрия, Хотелски мениджмънт, Мениджмънт на отдиха, Мениджмънт на туризма, Логистика, Транспорт и Градско планиране. Основни фактори за подобна висока оценка са съвременната техническа база, практическата насоченост на учебните планове, компактните групи и ефективната организация на учебния процес. Сред университетите по приложни науки от среден размер NHTV като цяло заема трето място.

 

Престижните и заслужаващи внимание специалности на холандския Университет Бреда, според националния рейтинг Keuzegids HBO, са следните – на първо място International Real Estate and Facility Management (Недвижимост и организация на производството). Програмата е описана така: „NHTV в Бреда предлага отлични условия за обучение, съвременни образователни дисциплини, използващи всички преимущества на онлайн-преподаването, което поставя тази програма в челните места след себеподобните й. Тя се преподава на английски език. Макар, че във въпросната категория в Холандия няма слаби програми, тази в Бреда е най-добрата”.

 

На второ място е International Game Architecture and Design (Компютърни игри и дизайн). Keuzegids HBO: „Студентите много позитивно говорят за тази програма в Бреда. Тя е най-добрата в раздел „Компютърни игри”.” На трето място е International Hotel Management. Според националния рейтинг -  всички холандски студенти поставят тази дисциплина в Бреда на първо място. Тя носи интернационален характер и се преподава на английски език. Четвърта е International Leisure Management. Keuzegids HBO: „Университетът в Бреда предлага поредната си добра програма. Ако искате да изучавате Мениджмънт на отдиха, то програмите на холандски и английски език са повече от добър избор”.

 

На пето място е International Logistics and Economics и International Traffic Management. Националният холандски рейтинг коментира бакалавърската специалност така: „ В областта на образованието в сферата на транспорта Университета Бреда заема лидерски позиции. Това висше училище получава високи оценки, благодарение на ефективната организация на учебния процес и работата в неголеми по размер групи. NHTV Breda заема първото място по всички програми за транспорт и логистика.” Шеста е International Media and Entertainment Management. Keuzegids HBO: „Университетите в Бреда и Леуварден са посочени за най-добрите, защото те предлагат стимулиращи програми за студентите. Трябва да се постави специален акцент и върху ефективната организация на учебния процес. В Бреда има добра учебно-техническа база, учебната програма е съвременна и има иновационен характер. Обучението в този университет по програмата Медиен мениджмънт и развлекателна индустрия е добър избор”.

 

На седмо място е специалността International Tourism Management. Тя е коментирана от нидерландските експерти така: „Всички програми в тази област са поставени на първо място. Те са посочени за най-добри по всички критерии, особено благодарение на това, че студентите се обучават в малки групи. За тези, които търсят програма за Мениджмънт на отдиха и туризма, Бреда предлага отлични програми на холандски, английски и немски език.”

 

Рейтингът The Keuzegids HBO се съставя всяка година от независимата експертна група Hoger Onderwijs Persbureau в град Лейден. В издавания ежегодно от нея справочник се прави сравнителна характеристика на бакалавърските програми на висшите учебни заведения в Холандия. Информацията се събира от различни авторитетни източници – статистиката на Съвета на университетите за приложни науки ( HBO-Raad - Netherlands Association of Higher Education Institutions), рапортите на Изследователския център за обучение и работа (Research Centre for Education and Employment, акредитационната информация на организацията NVAO (Dutch-Flemish Accreditation Organisation) и резултатите на националното допитване до нидерландските студенти ( the Dutch National Student Survey).

 

Получаването на образование зад граница е добра възможност, не само за добиването на качествени знания и за интегриране в европейска среда, но и за бъдещо намиране на високоплатена работна позиция по специалността. Всичко това важи с пълна сила и за страната с наистина доста голямо количество учебни програми на английски език – Холандия. Процесът на обучение в тази държава преминава в интернационална атмосфера, психологическата обстановка в самите учебни заведения е доста комфортна, а нидерландската икономика е една от най-стабилните в Европа, въпреки финансовата криза. Дипломите давани от холандските университети се признават във всички държави, а висшите учебни заведения са традиционно сред най-добрите в света. Преди заминаване за обучение в Нидерландия е необходимо добре да се научи английски. Това някои младежи предпочитат да го направят и в самата страна, защото опитът учи, че особено, ако имаш необходимите базисни знания, доста доброто усвояване на езика може да стане и с помощта на двуседмичен подготвителен интензивен курс. В мнозинството от холандските университети учебната година започва два пъти за 12 месеца, което е доста удобно, както за абитуриентите, така и за студентите. Нидерландското образователно министерство разрешава на учащите се да работят по време на следването си – не повече от десет часа седмично. Много студенти по този начин получават средства за подобряване на знанията си на холандски език, за битови нужди и други потребности. Освен това, в Холандия действа закон, съгласно който получавайки степента бакалавър или магистър, випускникът-чужденец може да остане в Холандия в течение на година, за да си намери работа. След две години прекарани в страната на лалетата, могат вече да се подават документи и за гражданство.

 

За допълнителна информация:

http://www.keuzegids.org/p5

http://www.nhtv.nl/ENG/bachelors.html

 

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 begin_of_the_skype_highlighting              +359 2 988 86      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              +359 2 988 86      end_of_the_skype_highlighting 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+