Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Как и къде кандидат-студентите и учащите се да търсят стипендии за Германия в Интернет

1
2
3
4


Фондациите, отпускащи стипендии за Германия са много, а програмите за студенти и випускници на гимназиите, които те предлагат, са още повече. Ето един малък пътеводител за основните източници на информация, достъпни в интернет по тази тема. Първият подобен източник на информация за тези, които първоначално търсят стипендии за обучение в немски висши училища са сайтовете, предлагащи обща информация за фондациите, работещи със студенти. Към тях се отнася например порталът на DAAD – Германската служба за академичен обмен - www.daad.de. Други два подобни сайта са на Обединението на фондовете за поддържане на талантливи студенти (Arbeitsgemeinschaft der Begabtenförderungswerke) - www.begabtenförderungswerke.de и на Федералния съюз на немските фондове (Bundesverband deutscher Stiftungen) - www.stiftungsindex.de.

 

На тези сайтове са изброени всички организации, предоставящи финансова помощ на учащите се за различни специалности. Специално адаптираната система за търсене позволява целево да бъдат откривани направленията, подходящи за искащия конкретна информация потребител. Въвеждайки в полетата за търсене специалност, академичен статус, гражданство и други данни, ползвателят може да стигне директно до списъци с програми и грантове, съответстващи на индивидуалните му нужди. Всички изброени програми се съпровождат с кратко описание и изброяване на изискванията към потенциалните участници в надпреварата за стипендиите.

 

Да се запознае по-подробно с условията на стипендиантските програми, а също така да разбере, какви документи са му необходими за подаване на заявки за стипендии, човек може да направи, посещавайки интернет-сайтовете на конкретните фондации и различни организации. Там потребителите имат възможност и да задават интересуващите ги въпроси. Що се касае непосредствено до стипендиантските фондации на Германия, то тук могат да бъдат отделени няколко особено големи от тях, които оказват съдействие на заинтересованите по всички специалности. Към тях се отнасят – Германската служба за академичен обмен (DAAD), Фондацията „Александър фон Хумболд” (Alexander von Humboldt-Stiftung), Фондацията „Фридрих Науман”  (Friedrich-Naumann-Stiftung), Фондацията „Готлиб Даймлер и Карл Бенц” (Gottlieb Daimler-und Karl Benz-Stiftung), Фондацията „Ханс Зайдел” (Hanns-Seidel-Stiftung), Фондацията „Хайнрих Бьол” (Heinrich-Böll-Stiftung), Фондацията „Фридрих Еберт” (Friedrich-Ebert-Stiftung), Фондацията „Конрад Аденауер” (Konrad-Adenauer-Stiftung), Фондацията „Роза Люксембург” (Rosa-Luxemburg-Stiftung), Католическата служба за академично съдействие на чужденци (KAAD) и др.

 

Наред с гореизброените фондации, предоставящи стипендии за обучаващите се от всички специалности, съществуват и организации, оказващи финансово подпомагане на студенти само от определени факултети. Към тях се отнасят – Фондацията „Алфред Круп фон Болен и Халбах” (Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung), предоставяща субсидии за педагози, медици, културолози, литературоведи и изучаващи физическа култура, Фондацията „Карл Дуйсбург” (Dr. Carl Duisberg-Stiftung), която спонсорира единствено учащи се чужденци във факултетите по естествени науки и по медицина, Службата за педагогически обмен (PAD), помагаща на германисти, планиращи в бъдеще да работят като учители по немски език и Германското представителство на международната асоциация IAESTE, намираща практика на студентите от инженерните и селскостопанските специалности и лесовъдството.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА - България

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+