Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

На първи декември започна кандидатстудентската кампания за Франция

1
2
3
4


На първи декември 2010 година започна кандидатстудентската кампания за френските висши учебни заведения за учебната 2011-2012 г. Франция е четвъртата страна в света по прием на чуждестранни студенти, като благодарение на значителната финансова поддръжка от страна на държавата, ежегодната субсидия за всеки учащ се излиза към 10 000 евро. Именно затова цената на обучението в държавните университети рядко превишава 300 евро годишно. От месец декември и българските кандидат-студенти получават интересната и престижна възможност да се обучават в сърцето на Европа.

 

За постъпването във френските висши училища няма приемни изпити. Зачисляването на кандидатите става благодарение на тяхното „досие”. Оценява се нивото на успеваемостта им като бакалаври в българските ВУЗ-ове, ако искат да карат магистратура и т.н. Също така студентите трябва да удостоверят нивото си на владеене на френски или английски език, защото има атрактивни програми и на езика на Шекспир във Франция. По този начин, една или две години магистратури на френска земя, в сферата на мениджмънта, икономиката, изкуството, инженерните специалности, туризма, фундаменталните науки или международните отношения откриват нови възможности и перспективи за успешна международна кариера.

 

Във френското висше образование съществуват два най-общи профила – научен S и хуманитарен L. Кандидатстващите с научен профил се насочват главно към френските университети, като за тях са достъпни почти всички специалности там. Най-търсените такива например в licence Sciences et technologies са Sciences de la matiеre и Sciences de la vie. В licence Economie et gestion или AES в дисциплини като статистика, счетоводство и икономика най-силно е застъпена математиката. За профил S са достъпни и licences - право, хуманитарни науки, езици и др Там много често младежите с научен профил имат голям успех.

 

Второто ниво във френските университети задълбочава и продължава придобитите компетенции в licence. Там има две образователни посоки - обучение с професионална ориентация с възможност след първата или втората година licence да се продължи в IUP (Institut universitaire professionnalisе) или Ecole spеcialisеe и другият вариант е класически - licence, master. Докторатът се прави на третото ниво, за три годишен период и е продължение на master recherche. Докторантите в него демонстрират възможностите си за теоретизация и фундаментални изследвания.

 

Другият тип френски висши учебни заведения се наричат Grandes еcoles. Отиващите в тях обикновено едновременно кандидатстват и в университет. За Grandes еcoles е необходимо преминаването през classes prеpas – подготвителни класове, които биват няколко вида - литературни класове, подготвящи за приемните изпити в Ecoles normales superieures (специалности математика или социални науки), Ecole nationale des Chartes, Ecoles superieures de commerce et de gestion и Instituts d etudes politiques, търговски и икономически, даващи подготовка за Ecoles supеrieures de commerce et de gestion и Ecoles normales supеrieures и научни класове – те са за висшите инженерни училища и Ecoles normales supеrieures и Ecoles nationalеs vеtеrinaires.

 

Подготвителните класове предполагат двугодишен неуморен труд, като изпитите накрая не са леки и някои от кандидатите не продължават обучението си точно в Grande еcole, като има нелоши възможности и за други такива учебни заведения. В конкурсите за прием в инженерните училища са доста застъпени не само физиката и математиката, но и литературата и езиците. Интегрираните подготвителни класове (prеpas intеgrеes) предлагат възможност да бъде избегната въртележката на класическите подготвителни класове. Те имат текущо оценяване и селективен прием. В Grande еcole няма изпити за минаване от втора в трета година. IEP – институтите за политически науки са подходящи също така за научния профил S.

 

Съществуват и така наречените краткосрочни програми за професионална ориентация – DUT и BTS. Не е лошо да се кандидатства в няколко от тях, за да има възможност после за по-голям избор. Образователния процес в тези програми прилича на този в гимназията. Те обаче могат да се превърнат в трамплин към едно по-дългосрочно поле за обучение, защото около половината от завършилите ги продължават своето образование по-нататък. Като цяло с  научен профил S може да се учи в училища, управлявани от френските търговско-промишлени палати, в сътрудничество с търговски, транспортни, строителни и т.н. компании.

 

За кандидатите с хуманитарен профил L университетският тип образование е формирано в три нива, завършващи поотделно с диплома - licence, master, doctorat. Първият етап – licence е за базисни знания по дисциплината, като възможностите тук са две – IUP (Instituts Universitaires Professionnalisеs) след завършена първа година или като master – след третата година и професионална ориентация. Младежите с хуманитарен профил могат да следват специалности като право, теология, класически или съвременни филологии, изкуство, хуманитарни науки и т.н.

Филологиите (Licence Lettres et langues) предлагат седем изучавани дисциплини - информация и комуникация, регионални езици и култури, приложна лингвистика на чуждите езици, езикознание, чужди езици, литература и цивилизации, съвременни филологии и класически филологии. Хуманитарните и социални науки (Licence Sciences humaines et sociales) има пет специализации – философия, история, социология, психология и география. Изкуствата (Licence Arts) предлагат обучение по музика, театрални изкуства, пластични изкуства и история на изкуствата и археология. Наученото на етапа licence се задълбочава и продължава на второто ниво, като на него учащите се могат да се ориентират към научна реализация ((master recherchе) или професионална такава (master professionnel). Всички студенти с master recherchе накрая имат възможност да запишат докторантури.

Подготвителните класове на Grandes еcoles са за хората с отлично ниво по философия, езици, история, хуманитарните дисциплини, които са с богата обща култура и т.н. Те трябва да имат и много добър успех от средното си образование. Две опции – социални науки и филологии и филологии предлагат класовете на Ecoles normales supеrieures (ENS). Първата посока е леко интердисциплинарна и е за студенти от единия профил, които са горе-долу добре и по другия. Подготвителните класове на Ecole des Chartes пък приемат младежи с отлични знания по латински език и дават подготовка за архивисти и консерватори на културното наследство. Отделните дисциплини изучавани там са френски, история, различни световни езици, гръцки, латински и др. Подготвителните класове към Saint-Cyr също изискват много добро ниво и по литература и по математика. Ако искат подготвителен клас с икономическа насока, студентите с хуманитарен профил могат да изберат да учат в Ecoles supеrieures de commerce et de gestion. За младежите имащи интерес към съвременната политика и социална реалност е най-подходящ Instituts d еtudes politiques и т.н.

Краткосрочните учебни програми за кандидатите с хуманитарен профил L са конкретно и пряко ориентирани към лесно по-нататъшно професионално реализиране в компании и т.н. Към строго определени професионални сектори, например, води подготовката в BTS (Brevet de Technicien Superieur), като студентите получават специализирани дипломи. Хуманитаристите с добро досие могат да влязат и в DUT – подготовката на Diplоme Universitaire de Technologie, предоставяща хоризонта на доброто техническо обучение. Отлични квалификации на студентите в сферата на управлението, технологиите и търговията пък дават управляваните от търговско-промишлените палати CCI.

Линкове за допълнителна информация:

http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/group/gp

http://www.cidj.com/

http://www.cned.fr/

http://www.euroguidance-france.org/

http://www.cnous.fr/

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България, гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА - България

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+