Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

В Германия обявиха стипендиите „Йоханес Рау” за магистри и млади специалисти

1
2
3
4


Институтът по партийно право и история на партиите в Германия и Европа (Institut fur Deutsches und Europaisches Parteienrecht und Parteienforschung, PRuF), действащ към Университета „Хайнрих Хайне” в Дюселдорф, съвместно с парламента на провинция Северен Рейн-Вестфалия обяви, че отпуска четири стипендии за прясно завършили магистри и перспективни млади учени, имащи интереси в областта на политиката и правото. Стипендиите са предназначени за випускниците на висши учебни заведения от страните в Централна и Източна Европа, които се стремят да получат докторска степен в горепосочените сфери.

 

Към момента на подаване на документите, кандидатстващите за парите, са длъжни да имат диплома за магистри или поне да са взели държавния си изпит по право или политология и да не са по-възрастни от 32-годишна възраст. При подбора на кандидатите ще се отчита опита им в самостоятелната изследователска работа, а също така оценките, получени в техните университети по профилните дисциплини. Стипендиантската програма носи името на бившия федерален президент Йоханес Рау – ярък политически деятел и активист на Германската социал-демократическа партия.

 

По замисъла на учредителите на стипендиите, получилите ги ще имат възможност да осъществят собствен научноизследователски проект, прицелен в това да получат научна степен във философския или юридическия факултет директно в Университета „Хайне” в Дюселдорф. Те още ще могат да придобият необходимите навици за научна работа в подготовката си за вземането на тази научна степен още в родината си. Кандидатите също така ще могат да проведат самостоятелно научно изследване към PRuF, без да завършват самия университет. В рамките на стажа им на участниците в програмата се предлага да преминат тримесечна или половингодишна практика непосредствено към парламентарните фракции или към администрацията на парламента на провинция Северен Рейн-Вестфалия, за да съберат фактография, необходима за дисертацията им.

 

Обикновено за провеждането на изследване и на практиката се предоставят 12 медеца. В случай, че стипендиант демонстрира значителни успехи в научната работа или при необходимост да продължи разработването на проекта си, то му се дава възможност да получава субсидия още до две години. Този въпрос се решава от специална комисия след запознаване с резултатите от свършената от него работа. Ежемесечно в течение на целия срок на пребиваване в Германия на стипендиантите се изплаща базисна сума в размер от 880 евро. В някои случаи се плащат и транспортните разходи на спечелилите. Университетът „Хайне” в Дюселдорф дори официално изказва готовност да съдейства при наемането на подходяща квартира.

 

Желаещите да кандидатстват за стипендиите „Йоханес Рау” трябва да направят няколко неща. Да си осигурят две препоръки от преподаватели от университета, в който са карали магистратура, в родината си. Също така да подготвят разгърнат план на изследователския си проект, в който указват, с какво конкретно имат намерение да се занимават в института и в парламента по време на практиката си. Трябва да напишат и убедително мотивационно писмо, в което да обосноват необходимостта именно те да получат субсидията. Кандидатите трябва да представят и копие от езиков сертификат, удостоверяващ нивото им на владеене на немски език. Това може да бъде както диплома за високите нива на Гьоте институт, така и сертификат за вземане на изпити от типа на DHS или TestDAF. Всички документи на немски език е необходимо да бъдат изпратени не по-късно от 31 декември 2010 година на адрес: Heinrich-Heine-Universitat, Instituts fur Deutsches und Europäisches Parteienrecht und Parteienforschung (PRuF), Universitatstrasse 1, Geb.24.91, 40225 Dusseldorf.

 

За допълнителна информация:

http://www.pruf.uni-duesseldorf.de/

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България, гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА - България

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+