Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Германският Университет Котбус – висше образование на най-високо ниво за студенти от цял свят

1
2
3
4


Дори географското разположение на Университета Котбус го прави особено привлекателен за младежите от Източна Европа – на 30 километра от полската граница и на два часа път с влак от Берлин. Това висше учебно заведение е разположено във федералната провинция Бранденбург в град Котбус с около 100 хиляди жители, а причината в това „провинциално място” да се стичат студенти от цял свят безспорно е Бранденбургският технически университет (Brandenburgische Technische Universität - BTU). Само за двадесет години съществувание той е успял да се превърне в научноизследователски център с международна известност. Според президента му Валтер Цимерли, това че университетът е „млад” е особено предимство, заради съвременния подход към обучението и материалната база оборудвана по последната дума на техниката.

 

Официалната абревиатура на висшето училище BTU може да се преведе като Строителство-Технологии-Околна среда (Building - Technology - Environment") и всъщност тези определения изчерпват направленията, на които се поставя особен акцент в Котбус. Районът на града обуславя това университетът да бъде без преувеличение наричан „естествена лаборатория”. Това идва от особеностите на географското му разположение – в региона има доста полезни изкопаеми, което е в интерес на учещите за инженери. За студентите-еколози практиката също не е проблем с оглед на природата, която започва направо от покрайнините на града. Бъдещите архитекти пък усъвършенстват уменията си, участвайки в реконструкцията на сгради, които се налагат, заради демографските изменения в района.

 

Още една отличителна черта на Университета Котбус е интердисциплинарния подход към обучението. Учещите във Факултета по математика, естествени науки и информатика правят съвместни проекти с еколозите, а студентите-строители с електротехниците. При наличие на достатъчно свободно време няма никакъв проблем и е общоприета практика учащи се от една специалност да ходят да слушат лекциите в друга.

 

На разположение на тези, които иска да се занимават с наука има няколко изследователски центъра, действащи към университета. В тях рамо до рамо работят специалисти от различни специалности. От различни финансови източници традиционно пък идват средства за поддръжката на млади, талантливи учени и за реализацията на техните проекти. Например, в тясно сътрудничество с ръководството на федералната провинция Бранденбург, е станала факт новата програма за съдействие на докторантите от Котбус (Doktorantenforderung). В университета има студенти от около 90 страни, като занятията официално се провеждат на английски и немски език. В четирите факултета на висшето училище има почти 6000 учащи се, като 1000 от тях са чужденци, от които над 200 от Източна Европа.

 

С цел бързата адаптация на новите студенти и бързото им възможно най-пълно отдаване на образователния процес, в университета има езикови курсове и редовно се провеждат различни културни мероприятия. Кураторите от Международния отдел на ВУЗ-а пък помагат на новодошлите да се оправят, ако имат някакви бюрократични затруднения в Германия или да си намерят, да кажем, подходяща квартира. Ежегодно в началото на учебната година се провежда уводна среща, на която се канят студентите от всякакви националности и там се обменя опит и се установяват нови запознанства в дружелюбна, приятелска атмосфера. Дипломите от Бранденбургския технически университет през последните години традиционно са високо ценени от бъдещите работодатели, а нерядко студенти остават на работа във висшето училище и след като завършат, а има опция срещу заплащане да му сътрудничат и по време на следването си там.

 

Друга добра възможност за трупане на професионален опит и бъдеща реализация са практиките в предприятията и компаниите, с които университетът си партнира. Доста бивши възпитаници на висшето училище понастоящем са успешни предприемачи със собствен бизнес и те предпочитат да си набират млад персонал именно оттам, където са се обучавали. Освен това, два пъти на семестър сътрудниците на университета провеждат срещи с ръководството на Търговско-промишлената и занаятчийската палата на провинция Бранденбург, по време на които се обсъжда трудоустройството на завършващите младежи.

 

Град Котбус е известен със совите живописни кътчета и многобройни паркове. Близостта на красивата природа предразполага към активен отдих и занимания със спорт в свободното от занятия време. По разнообразие на спортните си програми и мероприятия, университетът е един сред първите в Германия. Спортовете, които се практикуват в BTU са над 40 – от баскетбол и футбол до екзотичната капоейра. С голяма популярност сред студентите се ползва скалното катерене, като на тяхно разположение за тази цел има специално изграден комплекс. През следващата 2011 година Бранденбургския технически университет ще отпразнува официално своята двадесетгодишнина. Засега сред възпитаниците му логично, поради младостта му, няма още нобелисти, президенти или премиери, което означава, че амбицията това да се случи час по-скоро е много голяма, за което се работи много усърдно по отношение на условията в това висше учебно заведения и качеството на образователния процес.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България, гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА - България

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+