Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Студентски стипендии за Холандия по програмата Huygens Scholarship

1
2
3
4


Нидерландската стипендиантска програма Huygens е разширена, така че в нея вече могат да вземат участие талантливи студенти от целия свят. Стипендиите, отпускани по същата, са предназначени за обучение, провеждане на научни изследвания или стажове в магистърски програми или такива за бакалаври последен курс. Субсидиите се отпускат за срок от 6 до 24 месеца. Количеството на стипендиите се рамкира от ограниченията в бюджета – 7 милиона евро. До участие в програмата Huygens Scholarship се допускат единствено учащи се с висок академичен успех. Към началото на следващата учебна година, също така, кандидатите не трябва да са по-възрастни от 35 години. Документите на същите трябва да бъдат предадени в рамките на кандидатстването им до 1 февруари 2011 г.

 

За допълнителна информация, формуляри за участие и т.н.:

http://www.nuffic.nl/home/redirect/huygens-scholarship-programme

http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/huygens-scholarship-programme/application-procedure

 

 

Huygens Scholarship Programme е ориентирана към студенти, учещи последна година за бакалаври или за магистри, които искат да се обучават в Холандия във финалната фаза на своето бакалавърство или да карат там магистратурата си. Седемте милиона евро за стипендии са разписани лично от холандския образователен министър.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България, гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА - България

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+