Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Стипендии на Университета Шефилд за бакалаври

1
2
3
4


30 стипендии отпуска британският Университет Шефилд за български кандидат-студенти, които искат да учат за бакалаври три години. Обучението им ще се осъществява в гръцкия филиал CITY College в град Солун. Стипендиите покриват половината от тригодишната такса за обучение. През въпросните три години субсидията запазва размера си, ако студентите покажат добра успеваемост. Парите се отпускат за изучаване на дисциплини като психология, компютри, маркетинг, финанси, счетоводство и мениджмънт. Стипендията покрива само половината от таксата за обучение, като останалите разходи, например за храна, квартира, учебници и т.н. са за сметка на учащите се. Субсидираните студенти могат да бъдат обвързани с условието до шест часа седмично да полагат труд в CITY College, но естеството му ще им носи опит по изучаваната специалност и други области. Удостоверение, представляващо академична справка за успех, се изисква при прехвърляне от други висши училища на кандидатите.

 

Кандидатстването става на два етапа. Първият етап включва подаването на документи. Стипендиите ще се предоставят по реда на кандидатстване до изчерпването им. Поради това, желаещите се насърчават да представят следните документи колкото е възможно по-рано, но не по-късно от 28 февруари 2011 г.: Мотивационно писмо, в което да опишат защо кандидатстват за стипендия. (Посочете академичната си подготовка, постижения, владеене на чужди езици, компютърни умения, награди, обществени дейности и др.), формуляр за кандидатстване. Попълнете формуляра за кандидатстване, който е публикуван в Интернет на адрес www.city.academic.gr. Можете да получите формуляр и от отдел „Прием на студенти" или представителния офис във вашата държава. 4 снимки (паспортни). Академични справки - официално заверено копие от Дипломата за средно образование и академична справка за успеха от последните три години от обучението. Кандидатите, които все още не са завършили средно образование, трябва да представят академична справка. Дипломата и академичните справки се представят съпроводени от официално заверени преводи на английски език. Сертификат за владеене на английски езикНивото на владеене на английски език се удостоверява с някой от следните сертификати: TOEFL: paper based 550 (computer based 213) Internet based 79-80, IELTS: 6,0, CAE (A или B) или други еквивалентни сертификати. Кандидатите, които нямат сертификат за владеене на английски език към момента на подаване на документите, трябва да представят такъв преди началото на учебната година. Кандидати, които са завършили средното си образование на английски език, не е нужно да представят езиков сертификат. Вторият етап на кандидатстването е свързан с разглеждането на документите. След получаване на документите, те ще бъдат препратени за незабавно разглеждане в съответния академичен факултет. В срок до 2 седмици след получаване на документите ще ви бъде изпратен официален отговор от факултета. Ако кандидатурата е одобрена е необходимо да се отговори официално по електронната поща или с писмо, че се приема предложената стипендия и да се внесе невъзвръщаем депозит в размер на 2 000 евро за таксите до 10 работни дни.

 

Допълнителна информация за условията за кандидатстване за стипендии и бакалавърските програми на Университета Шефилд:

www.city-sheffield.bg

www.city.academic.gr

http://www.shef.ac.uk/

 

University of Sheffield е водещ британски изследователски университет, намиращ се в град Шефилд в Южен Йоркшир. В класацията на Good University Guide е сред първите 20 висши училища във Великобритания и Европа. Досега той има дори пет нобелови лауреати. Университетът Шефилд е член и на престижната Russell Group. Според рейтингите на Shanghai Jiao Tong (SJTU) и Times Higher (THE) World University Rankings, той е сред първите 10 във Великобритания и първите 100 в света.

 

Професор Панайотис Кетикидис – член на сената на University of Sheffield, заместник-ректор по „Изследвания, иновации и международни отношения” в City College, международен факултет на University of Sheffield, ще изнесе лекция на семинара „Креативност, иновации и технологии”, който ще се състои на 2 декември 2010 г. от 18:30 до 20:30 часа в София, хотел „Кемпински Зографски”. Проф. Кетикидис е и председател на Управителния съвет и академичен директор на Докторската програма на Изследователския център за югоизточна Европа (SEERC). Също така е главен редактор на International Journal of Innovation & Regional Development (IJIRD) и асоцииран редактор в реномирани научни издания като International Journal of Logistics Economics and Globalisation, International Journal of Operational Research, International Journal of Enterprise Network Management. Панайотис Кетикидис има над 25-годишен професионален опит като учен, преподавател, мениджър, изследовател и автор на многочислени научни публикации и студии. Той е взел участие в разработването на Директива 13 на Европейската комисия в областта на телекомуникациите, информационната индустрия и иновациите.

 

Семинарът с негово участие ще се съсредоточи и върху дискусия по проблемите на технологиите, креативността и иновациите и мястото им в подпомагането на бизнеса в глобалния съвременен пазар. Лекцията на професор Кетикидис е продължение на бизнес семинарите от поредицата, организирана от Шефилдският университет в Югоизточна Европа. По време на семинара интересуващите се, ще могат да се запознаят и с допълнителна информация за двете съвместни магистърски програми: «Маркетинг, реклама и връзки с обществеността» и «Бизнес мениджмънт и технологии», които се предлагат в София съвместно между City College, международен факултет на University of Sheffield и Висше училище по застраховани и финанси (ВУЗФ).

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България, гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА - България

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+