Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение за студенти в Нидерландия

1
2
3
4


Чуждестранните студенти, които са решили да получат висше образование в Холандия, имат възможност да се обучават в два вида университети. Единият тип висши учебни заведения са Университетите за приложни науки (Universities of Applied Sciences), а другият – Научноизследователските университети (Research Universities), в които студентите получават академично образование.

 

И двата вида нидерландски висши училища предлагат програми за получаването на степените бакалавър и магистър. Разликата е в това, че програмите на Научноизследователските университети са насочени към изучаването на научна теория в комбинация с изследователска работа. Университетите за приложни науки са ориентирани към практическия вид обучение и преподаването на професионални знания. От тези два видеоклипа можете да научите повече за вида образование, който предлагат двата типа висши учебни заведения в Холандия:

http://www.youtube.com/watch?v=RD4_w1llRmQ

http://www.youtube.com/watch?v=CAu1bgqiusg

 

За повече информация и контакти:

 

РОДИНА - България, гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА - България

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+