Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Според учените от лондонски институт биогоривото е по-вредно за природата от бензина

1
2
3
4


Изследователите от лондонския Институт по европейска екологична политика (IEEP) обявиха резултатите от свое проучване, според които биогоривото е по-вредно за природата, отколкото бензина. По тяхно мнение, използването на биогорива в голяма степен увеличава изхвърлянето на въглероден двуокис. Учените са анализирали плановете на 23 европейски държави до 2020 година до 9,5 процента от потреблението им да мине на подобен вид гориво от палмово масло, слънчоглед, цвекло и т.н. За тази цел, според тях, в Европа трябва да се изсекат до 68 хиляди квадратни километра гори и да бъдат препрофилирани вече съществуващи селскостопански обекти – полета, пасища и т.н., за да бъдат посени там новите култури. Това като минимум е площ равняваща се на два пъти тази на Белгия. Изсичането на дърветата ще доведе до това, че изхвърлянето на въглероден двуокис в атмосферата може да се повиши с до 56 милиона тона годишно, което съответства на последствията от 20-26 милиона коли с бензинови двигатели.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+